Linh Chi

NGƯỜI CANH GÁC ĐỊA ĐẦU ĐẤT NƯỚC

Bầu chọn cho bài này
Lặng lẽ anh nằm lại
Nơi đất lành Vị Xuyên
Giữ nước xanh Thanh Thủy
Ngọt cam sành Hà Tuyên

Phấp phới cờ Lũng Cú
Dào dạt nước sông Lô
Máu thù tanh Nho Quế
Non nước mình nghìn thu

Còn vết thương không nhẹ
Nơi địa đầu gian lao
Đạn bom chờ gầm xé
Kẻ thù chôn lưỡi dao

Hãy còn nghe nấc nghẹn
Khi bụi mờ chiều buông
Thân con không toàn vẹn
Đá sỏi hòa máu xương

Dành trọn một tình thương
Che chở hồn của nước
Làm đóa sen đất Việt
Bát ngát trời biên cương
Từ khóa: người canh gác Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận