Ngọc Duy Phan

TRANG THƠ NGỌC DUY PHAN

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi Ngọc Duy Phan Xem bài viết
PHAN NGỌC DUY

( Khoán thủ chiết tự )
PH úc Lộc giờ đây đã mỉm cười
A n lòng tận hưởng tháng ngày tươi
N hâm trà đọc sách cùng bao bạn
N gắm cảnh làm thơ với mọi người
G iếng ngọt ươm nồng ưu khổ giũ
O ng vàng xóa tủi não phiền vơi
C ho thời khó nhọc dừng đeo bám
DUY nhất niềm tin mãi rạng ngời .

Ngọc Duy Phan 20- 9 -2016
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận