Nguyễn Trọng Tăng

Welcome - Nguyễn Trọng Tăng

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Trọng Tăng Xem bài viết
Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi
Cùng nhau góp sức chung vui thi đàn
Hồn thơ trăm nẻo chứa chan
Vườn xuân rực rỡ vô vàn sắc hoa


Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận