Ngan Hoa

Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II

Bầu chọn: 2 phiếu, 5,00 trung bình.
Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
MÂY HỒNG DẪN LỐI
(Thương tặng Cô Hoàng Giao)

Cô Hoàng nhả ý thật là hay
Mọi nẻo đều thông rõ quá tài
Hạ bút êm đềm Thi Hữu giỏi
Buông vần óng ả Diễn Đàn may
Chiều nay chữ gợi vang từng phút
Buổi ấy tình trao rộn mỗi ngày
Mãi đượm bao mùa trong giấc ngủ
Mây hồng dẫn lối dạ thầm say.

28.07.2017
Ngàn Hoa
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận