huyba

THƠ BẤT HỦ

Bầu chọn cho bài này

THƠ BẤT HỦ

Quí vị làm thơ có lẽ ai cũng muốn để lại đời một bài thơ BẤT HỦ. nhưng thế nào là bất hủ thì không ai chịu ai.
Có một bài thơ cực ngắn ở Anh, tác giả: vô danh, được truyền tụng cả trăm năm. Quí vị cứ đọc thử và đánh giá nó bất hủ như vậy ở chỗ nào. Riêng tôi tôi thấy cứ tối giản [ không phải đơn giản ] là bất hủ; thơ rườm rà rối rắm ít có cơ hội bất hủ.

Classics / Anonymous British
There was an Old Woman

There was an old woman
Liv'd under a hill,
And if she isn't gone
She lives there still.

Dịch nghĩa:

Có một bà cụ già
Sống dưới chân đồi nọ
Nếu bà không mất đi
Bà vẫn còn ở đ
ó.

26/7/2017
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận