Nguyễn Trọng Tăng

Trang thơ Bùi Xuân Phượng

Bầu chọn cho bài này
TỎ LÒNG…
( Bài Họa)
Sướng vui trần thế ước trông chờ
Nhàn tản tuổi già lại khoái thơ
Thi sĩ men say hồn cuộn gió
Diễn đàn sóng biếc nước dâng bờ
Nhiều trang viết dở như vương nợ
Lắm bản họa xong tựa mắc tơ
Ăm ắp tiếng lòng mong gửi lại
Bạn tri âm…! Ta mãi yêu, thờ…
6.8.2017
Tác giả : Nguyễn Trọng Tăng

Cập nhật 06-08-2017 lúc 09:25 PM bởi Nguyễn Trọng Tăng

Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận