NGUYỄN VĂN THÁI

Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
SUM VẦY

Tay cầm trọn nụ tầm xuân
Lẽ chi mắt lá bần thần phía xa
Heo may đã động cánh tà
Mà hờ hững mãi cánh hoa héo dần !

Bao năm mưa nắng lữa lần
Gặp nhau nghe vẫn tươi ngần yêu thương
Ảo huyền e ấp sắc hương
Tình yêu thắm đượm dặm trường thời gian

Sông sâu sẵn nhịp đò ngang
Chiều thu đượm nắng trải vàng đường quê
Đón chim di trú quay về
Vườn xanh xanh biếc bốn bề lá reo !

NVT
26/95
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận