huyba

BÁNH KEM SINH NHẬT

Bầu chọn cho bài này

BÁNH KEM SINH NHẬT

Người Việt mừng sinh nhật
Sao phải là bánh kem
Người già ăn sinh nhật
Sao cứ phải bánh kem

Nước Việt đang thiếu bánh
Mọi người cùng nghĩ xem


Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận