huyba

THƠ VÀ TOÁN

Bầu chọn cho bài này
THƠ VÀ TOÁN
*
Điểm không có hình thể
Dấu chấm có hình thể
Lấy cái hữu hình để hiểu cái vô hình
*
Một mặt phẳng có vô số điểm
Qua ba điểm xác định một mặt phẳng
Trong thơ ba chữ nói thay cho vô số chữ

12-10-2017

Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận