huyba

THỜI SỰ VỚI APEC

Bầu chọn cho bài này
THỜI SỰ VỚI APEC

BA CẦU
1
Tình bạn cũng như hội nghị
Vấn đề không phải là gặp nhau
Chia tay thế nào mới là vấn đề.
2
APEC kết thúc
Biển ngàn năm vẫn thế
Tôi về đây!
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận