Huy Thanh

Thơ Đường - Huy Thanh

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


TỜ LỊCH CUỐI NĂM

Nhìn tờ lịch cuối gỡ hôm nay
Ngoảnh lại năm qua nhớ những ngày
Nắng dãi ươm thề không dạ đổi
Mưa dầm ước hẹn chẳng lòng thay
Sông hồ sắc lụa muôn người vẽ
Xã tắc màu hoa vạn nẻo bày
Hợp sức cùng xây nhờ nghĩa cả
Xuân về nghỉ Tết sẽ làm ngay.

Huy Thanh
31/12/2017
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận