NGUYỄN VĂN THÁI

Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
CHẠM TUỔI BẢY MƯƠI

Bảy mươi xuân sắp chạm rồi
Mơ tươi màu nắng đượm ngời hương tâm
Vía hồn thanh tựa cỏ thơm
Vô tư mà mướt xanh mơn giữa đời !

Chiều mây bảng lảng xanh trời
Vương giăng cánh hạc gió vời ngàn thông
Thanh cao bước dạo vườn hồng
Lá tàn cuống rụi vẫn nồng men xanh

Gạt gom cát bụi gót trần
Cõi mơ giữa chốn phù vân lạc thiền
Chim chiều lộng gió điền viên
Cánh thơ miên viễn…ước miền thiên thai.

NVT
27/26
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận