NGUYỄN VĂN THÁI

Đường Luật_Nguyễn Văn Thái

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
KHÚC CHIỀU ĐÔNG


Làn đông thổi lạnh vấn vương nhiều
Vãn cuộc nghiêng hình bóng đổ xiêu
Rễ héo lan tàn hoa ủ dột
Cành khô mộc ngả lá tiêu điều
Hồng quân sắp đặt nào than thở
Bản lĩnh am tường mặc đứng điêu
Biết đủ ta về nơi tĩnh mạc
Tình thơ mãi đượm hát ru chiều.

NVT
27/96
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận