lethanhson

Tho Tran Xuan Sinh

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
NGÀI ƠI

Tiến sĩ ngài ơi! Hỏi thật nầy
Bây giờ tuổi hạc nhớ gì đây
Nguyên hàm định lí đâu màng nữa
Bán tự nằm kia cũng trả thầy!

Huy Thanh 23/3/2018
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận