NGUYỄN VĂN THÁI

Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
ĐỜI HƯU TRÍ


Ngày hưu trời đất trong veo
Heo may hờ hững lêu têu qua ngày
Mùa màng lỏng lẻo vòng tay
Lười chân lữ khách, hao gầy niềm mơ

Một mình với những vu vơ
Mặc mây phớt gió lững lờ chiều buông
Ôm lòng bó gối hình suông
Lim rim đắm lạc hồi chuông vọng chiều

May còn vẳng tiếng sáo diều
Hồn neo man mác, néo điều vu vơ...

NVT
31/33
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận