NGUYỄN VĂN THÁI

Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
VIẾNG MỘ CHIỀU BA MƯƠI TẾT


Nhạt nhoà bóng ngả về đông
Lưa thưa những áng mây hồng xa xa
Gió đông lả ngọn la đà
Đồng xưa chiền chiện diết da vọng chiều

An thiền mộ giấc phong rêu
Thời gian xếp bụi bể dâu xoay vần
Thoáng về vẹn kiếp phù vân
Để sau vạn đoá tri ân thắp lòng...

Cháu con dâng nén lửa hồng
Khói bay nghi ngút thơm đồng chiều nay
Kính tâm ngực ấp lồng tay
Lời mơ theo gió bay... bay... về trời...

Đồng không mông quạnh sương rơi
Bâng khuâng vái mộ...
thấm lời mẹ ru!

NVT
31/40
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận