Lam Y

NIÈM RIÊNG

Bầu chọn cho bài này
NIỀM RIÊNG
Vào thu lá úa vàng bay
Tuổi xuân qua vội thơ ngây giã từ
Phai màu mực tím trang thư
Chạm miền ký ức ưu tư đến tìm
Nhớ thương quặn thắc buồng tim
Mỗi người một cõi nỗi niềm riêng mang

LAM Y
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận