huyba

CON ĐƯỜNG CŨ- thơ HUY BA

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi huyba Xem bài viết
CON ĐƯỜNG

Ngày xưa ai nịnh bợ ông
Cuộc cờ thay đổi tiêu vong ông liền
Cái đêm hôm ấy bỗng nhiên
Là đêm có lệnh bề trên. Ông về
Chỗ xưa. Đuờng cũ. Bên lề.
Mưa sa. Gió táp. Bốn bề. Thị phi .

3-12-2019


Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận