vancali96

Trang thơ HỒNG THOẠI

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
Lễ Giáng Sinh

Giáng cõi trần gian để độ người
Sinh lòng dức hạnh tỏa ngàn nơi
Kết duyên tạo phú tâm nồng đẫy
Nối hữu dùng ân dạ tỏ ngời
Tình mãi chan hòa cho mọi giới
Nhân hoài thọ hưởng đến bao đời
Loại ma đỡ khổ đơm niềm phúc
Cứu thế ban ơn nghĩa chúa trời.


Hồng Vy
22-12-2019
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận