huyba

LỤC BÁT KHAI XUÂN - CHỢ QUÊ - thơ HUY BA

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi huyba Xem bài viết

LỤC BÁT KHAI XUÂN

Chợ quê
Vui ít
Buồn nhiều
Một đời bươn chải
Cái nghèo
Níu xuân

Chợ quê
Vui một đôi hôm
Quanh năm
Quang gánh
Cho mòn đôi vai.

27-1-2020 -
Mùng 3 Giêng Canh Tí


[ Cảm tác chùm ảnh đời thường nhiều cảm xúc của NSNA Huỳnh trọng Lan ]
Từ khóa: chợ quê, khai bút Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận