vancali96

Thơ Đường _ Hồng Vy

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
VUI THƠ VNTH
"Quá đà"

Những tưởng từ khi mất biệt nhà
Đêm ngày mặt lão nỏ chường ra
Bao người cứ ngỡ hoài đeo ả
Cả xóm rằng tin mãi chịu Bà
Bạn hữu thêu lời theo bả nhá
Tao đàn nghĩ bụng trốn trời xa
Ngờ đâu ổng núp trong gò mã
Cũng tại " nường Tam " hỏi quá đà

Vancali Feb. 22.2020


LI GIÁN

Bác vẫn cùng em ở một nhà
Sao chừ lại nỡ tách lìa ra?
Đừng nghe nữ dệt câu mèo mả
Bỏ ngẫm nàng thêu chuyện các bà
Vững ý không thèm tin kẻ lạ
An lòng chẳng gật khiến tình xa
Hồng Vy quá bạo khi đùa Cả
Hẳn muốn lằn roi mập đẫy đà?


HỒNG THOẠI 23.02.20


Trình Xã

Cả Thoại truyền tin báo mỗi nhà
Than phiền bác Phượng duỗi ngài ra
Đành tâm cột hắn quăng gần mả
Thỏa dạ dùng văn đỡ quí bà
Lão giận nên bày trăm kiểu lạ
Thân buồn phải lặn chốn miền xa
Nhiều hôm lại muốn lên trình xã
Mãi rặn ngàn mưu để lấy đà.

Hồng Vy
24-02-2020


YÊN ĐÀ

Từ lâu Phượng Thoại đã chung nhà
Vẫn ở nơi này chẳng tách ra
Đỡ giúp Hồng Vi khi sút mã
Đùa trêu cụ Bá lúc thêm bà
Thâm tình bạn hữu nào đâu lạ
Nặng nghĩa thi đàn cóc phải xa
Ý định dùng roi không kết quả
Thơ hay hoạ tiếp mới yên đà.

BXP 24.02.2020
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận