NGUYỄN VĂN THÁI

Đường Luật_Nguyễn Văn Thái

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
C H Ỉ C Ò N


Mùa thắm chở xuân biệt ngõ rồi
Dốc đời lơ lửng một hình tôi
Con đò dưỡng mạn vui cùng bến
Mộng ước thuần cây nở mãi chồi
Vãn cảnh vần thơ niềm gió rộn
Tâm tình thể lực áng ngày trôi
Hoàng hôn chậm dãi màn đêm tím
Mãn nguyện ngàn thu nẻo khứ hồi.

Nguyễn Văn Thái
34/4/8
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận