huyba

ĐÊM - thọ HUY BA

Bầu chọn cho bài này
ĐÊM

Facebook càng ngày càng buồn
Chỉ là người khách qua đường hỏi thăm
Cảm thương một bóng trăng rằm
Ngàn sao chi chit, tri âm cõi nào.

19/5/2020
Từ khóa: đêm buồn Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận