huyba

NIỀM THƠ- Thơ HUY BA - Blog

Bầu chọn cho bài này
NIỀM THƠ
Thơ. Không thấm nỗi đau
Tôi thường k đọc.
Gò đất khô cằn k ai gieo trồng
Cỏ mọc
Nỗi buồn xanh.
Tìm quanh đây
Nỗi đau hay niềm vui
Vội gói lời dại dột.
20/5/2020
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận