vancali96

Trang thơ HỒNG THOẠI

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết

Tam Hùng


Dõi vận tam hùng cứ tưởng mưa
Bài đăng lũ lượt kể đâu vừa
Trương Hồng ngữ thốt văng mùi bựa
Lão Phượng thi bày thoả giấc trưa
Nhã nhặn Cà thêu từ chẳng phứa
Dềnh dang thiếp họa lỗi luôn thừa
Nên đành kiếm chỗ âm thầm tựa
Ngưỡng ngắm thiên tài nổi tự xưa.


Hồng Vy
16-06-2020
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận