vancali96

Thơ Đường _ Hồng Vy

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


Thu Mộng


Nhìn thu rẻo mẹ sắc loang ngời
Rộn rã bên thềm bóng trẻ chơi
Chỗ ước đường tơ bền bỉ sợi
Người mong phận số vẻ vang đời
Tưng bừng mọi ngõ lời ca khởi
Nhã nhặn trăm nhà chén tửu khơi
Nguyệt trỗi trời thanh hòa tỏ giới
Vạn nẻo mừng vui nỗi đắm mời.


Hồng Vy
14-09-2020
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận