Lam Y

Chiều Thu

Bầu chọn cho bài này
CHIÊU THU

Gió lay cành liễu rũ
Đong đưa những cọng buốn
Lá rơi đầy ngõ vắng
Nhớ ai lòng se sắt
Đơn côi bước chân về
Chiều Thu buồn tái tê
Lam Y
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận