Huy Thanh

Thơ Đường - Huy Thanh

Bầu chọn: 2 phiếu, 5,00 trung bình.
Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
CHỈ CẦN BÔNG

NĂM rồi thắng lợi biết hay KHÔNG?
TÂN dịch mùa nay nợ chất CHỒNG
SỬU tủi hông tiền mà phải sống
TA buồn hết bạc chẳng còn TRÔNG
MƠ hoài vạn lúc ngày buôn ngỗng
CÓ mãi trong chuồng tối vặt LÔNG
HÔN được lần đầu sao thấy giống…
LỄ nầy giản dị chỉ cần BÔNG.
Huy Thanh
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận