manhky

Thơ Đường _ Hồng Vy

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
NGÔI NHÀ VEN RỪNG

Vũ trụ vào đông tiết chuyển hàn
Muôn người cực khổ gánh sầu chan
Bao ngày áo mỏng ra biền lặn
Những buổi đồng sâu đến nguyệt tàn
Nắng trỗi êm đềm cây mộng quả
Đêm nằm lặng lẽ vách chờ đan
Ven rừng tủi phận ngôi nhà vắng
Thác đổ gành reo bỡn vọng ngàn.
Lệ Hà
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận