NGUYỄN VĂN THÁI

Đường Luật_Nguyễn Văn Thái

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
B Ậ N C H I L Ò N G
(Thay lời kẻ bạc lòng)

Bạc xui nhanh chóng phải lìa chàng
Không kẻo lão giàu lại cắt ngang
Tiền khó đói lòng nên đổi dạ
Của giời liền chợ phải ra hàng
Đồ già cũ kĩ cần thay mới
Trái nõn bời bời muốn hưởng sang
Lặng lẽ chơi trò hoa hẹn bướm
Mặc ai ta thán kẻ chàng màng.


Nguyễn Văn Thái
25-8-2023.4299
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận