NGUYỄN VĂN THÁI

Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
Q U Ê N!


Chiều sương vương mớ bòng bong
Vấp mùa quay quắt, ngã dòng bạc đen
Phồn hoa lạc lối gót sen
Chợ chiều ế ẩm cái duyên tang bồng

Nợ nhau một trái tim hồng
Cả lòng nhân nghĩa trắng trong đá vàng...
Vay nhau nửa khối tào khang
Đâu vì ong bướm, giàu sang xu thời…!

Nhập phường mạc khách rong chơi
Duyên neo bảng chữ, ước lời cao xa
Thân nương màu sắc áo dà
Lắng chuông thỉnh… A di đà... niệm quên!

Rừng mơ... kiếm tứ... khắc tên...
Trú lều thi hứng… hồn tiên... cay gừng...

Nguyễn Văn Thái
5-9-2023.4312
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận