NGUYỄN VĂN THÁI

Đường Luật_Nguyễn Văn Thái

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
THI ĐÀN VÀO XUÂN

Tựa cánh rồng bay rộn sắc hồng
Thi đàn mở hội thỏa chờ trông
Còn vang khúc nhạc linh hồn nước
Vẫn đỏ dòng ca máu Lạc Hồng
Phú quyện tình thâm đầm nỗi nhớ
Thơ vờn nắng mới rạng tầng không
Nhủ rằng tâm nguyện ngày khai bút
Nghĩa trọn riêng chung mãi thắm nồng.

Nguyễn Văn Thái
5-9-2023.802
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận