Đoàn Nam

THỬ SỨC

Bầu chọn cho bài này
Mặc bão nào ta thử sức người
Cho dù ngọc thể héo màu tươi
Đường thi đã chọn hôm còn tới
Lục bát từng yêu buổi vẫn vời
Chẳng giữ niêm rầu xua mát rượi
Không màng tứ ỉu trữ buồn khơi
Dùng câu chắt lọc ân tình khởi
Sáng nghĩa vần thơ nở nụ cười.
28/9/2023

Đoàn Nam
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận