NGUYỄN VĂN THÁI

Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
G I Á M À


Giá mà không duyên tao ngộ
Khỏi đằm ánh mắt người dưng
Thơ nào khơi “châu hợp phố”
Đâu thơm mía nướng ngọt lừng

Giá mà môi son không lựng
Sắt cầm sai nhịp sóng âm
Tiếc chi khi đồ bán đứng
Heo may nào buốt âm thầm

Giá mà chối từ trái cấm
Nguyện lòng kính Chúa dạ vâng
Sẽ là hoàng hôn đầm ấm
Sớm chiều há phải cấm cung

Giá mà đêm chưa hợp cẩn
Áo khăn y nếp tự xưa
Thơ đâu mãi vần luấn quấn
Tứ thơ như thiếu như thừa!

Giá mà…

Nguyễn Văn Thái
12-10-2023.4365
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận