maimo

Trang thơ mai mơ

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi maimo Xem bài viết


NẠN KIẾP

Xưa Anh là Cóc nhỏ
Ngồi khóc dưới bọng cây
Em là con Gà bé
Chân vướng ngọn cỏ the
Không về được với Mẹ
...Hai ta ngồi nhìn nhau
Hai ta cùng nạn kiếp
Hai ta cùng khổ đau
Không giúp gi được cả...!
Hai ta chỉ cùng nhau
Nhìn bóng chiều dần khuất...!
CON CÓCKhi bóng chiều dần khuất
Là bắt đầu một ngày
Không giúp gì được nhau
Sẽ còn mãi muôn đời...
Hữu duyên nên cùng nạn
Khổ đau ...dần cũng vơi
Bạn quý, bạn quý ơi
Tội chi ngồi dưới bọng
Xin đừng khóc dưới cây
Để em, con Gà bé
Không phân định đêm ngày ...
Tâm hồn vương cỏ dại
Ngơ ngác hoài Thu bay

Con Gà bé con
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận