Blog Entry Nếu mẹ biết đau cho vừa đủ Gửi trang cho bạn bè

1 + 5 = ?