Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu - Hỏi đáp (FAQ)

Ở đây bạn có thể tìm thấy những câu trả lời về cách thức hoạt động của diễn đàn vnthihuu.net. Sử dụng liên kết bên dưới hoặc sử dụng hộp tìm kiếm ở trên để giải đáp thắc mắc của bạn.

Làm sao để gửi Entry mới?

Nếu bạn được phép gửi bài blog mới, bạn sẽ luôn thấy một đường dẫn nằm phía trên thanh công cụ blog có tên “Gửi bài mới”. Đường dẫn này cho phép bạn ngay lập tức gửi bài viết mới, thiết lập thời gian các bài viết được tự động gửi lên, hoặc tạo ra các bài viết nháp để có thể chỉnh sửa lại và gửi sau.

Tôi có thể phân loại các Entry được không?

Bạn có thể phân loại các bài viết vào nhiều mục khác nhau mà bạn đã tạo. Trước khi phân loại, bạn phải tạo các mục này trong Bảng điều khiển Blog.

Sau khi tạo các hạng mục xong, bạn sẽ có thể gán một hay nhiều lựa chọn này cho bài viết trong blog của mình khi viết bài mới hoặc tùy chỉnh lại một bài viết cũ.

Tùy chỉnh Entry

Tìm kiếm FAQ

  • Chọn nó nếu bạn muốn tìm nội dung của các mục FAQ (Hỏi đáp) cũng như trong tiêu đề

Chọn một tùy chọn ở đây để chỉ định cách bạn muốn tìm kiếm truy vấn. 'Từ bất kì' sẽ trả lại kết quả nhiều nhất nhưng có thể có ít liên quan nhất, Trong khi 'Cụm từ đầy đủ' sẽ trả lại kết quả chỉ có chứa chính xác những gì bạn đang tìm kiếm.