Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu - Hỏi đáp (FAQ)

Ở đây bạn có thể tìm thấy những câu trả lời về cách thức hoạt động của diễn đàn vnthihuu.net. Sử dụng liên kết bên dưới hoặc sử dụng hộp tìm kiếm ở trên để giải đáp thắc mắc của bạn.

Làm sao để sửa một bản tin?

Chỉnh sửa bản tin ở ngoài trang chủ tương tự như sửa trong các mục ở CMS. Làm như sau.
 1. Đăng nhập.
 2. Chọn bài muốn sửa.
 3. Di chuyển chuột qua tiêu đề bài viết. Cây bút chì xuất hiện.
 4. Kích vào hình cây bút chì.
  Article Hover to Edit
 5. Sửa lại bài viết trong khung soạn thảo .
  Editor with Content
 6. Kích vào nút lưu (Save)
  Article Toolbar

Làm sao để thêm một từ khóa vào bản tin

Từ khóa là một phương pháp phân loại các bản tin trên trang web. Từ khóa giúp cho các bản tin dễ dàng tìm thấy hơn và bạn có thể liệt kê các bài có cùng từ khóa. Dưới đây là bài hướng dẫn làm thế nào để thêm từ khóa vào bản tin của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 2. Chọn bài muốn sửa.
 3. Di chuyển chuột qua tiêu đề bài viết. Cây bút chì xuất hiện.
 4. Kích vào hình cây bút chì.
  Article Hover to Edit
 5. Kích vào Sửa từ khóa và thêm từ khóa mới. Mỗi từ khóa cách nhau bởi dấu phẩy (,).
  Edit Tags
 6. Kích vào nút lưu (Save)
  Article Toolbar

Tìm kiếm FAQ

 • Chọn nó nếu bạn muốn tìm nội dung của các mục FAQ (Hỏi đáp) cũng như trong tiêu đề

Chọn một tùy chọn ở đây để chỉ định cách bạn muốn tìm kiếm truy vấn. 'Từ bất kì' sẽ trả lại kết quả nhiều nhất nhưng có thể có ít liên quan nhất, Trong khi 'Cụm từ đầy đủ' sẽ trả lại kết quả chỉ có chứa chính xác những gì bạn đang tìm kiếm.