Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu - Hỏi đáp (FAQ)

Ở đây bạn có thể tìm thấy những câu trả lời về cách thức hoạt động của diễn đàn vnthihuu.net. Sử dụng liên kết bên dưới hoặc sử dụng hộp tìm kiếm ở trên để giải đáp thắc mắc của bạn.

Làm thế nào để tạo một mục?

Để tạo một mục, bạn cần có quyền truy cập vào Bảng Điều Khiển Quản Trị (Admin Control Panel). Đăng nhập vào và mở Vbulletin CMS -> Section Manager nằm ở bên trái.

Làm sao để đổi tên các mục?

Bạn có thể đổi tên một mục trong phần hiện thị ngừơi dùng của diễn đàn trang chủ nếu bạn được cấp quyền.
 1. Kích vào Trang chủ.
 2. Chọn mục mà bạn muốn đổi tên.
 3. Rê chuột qua tiêu đề. Biểu tượng cây bút chì xuất hiện.
  Edit Section
 4. Kích vào biểu tượng cây bút chì.
 5. Trong khu vực chỉnh sửa, xóa chữ trong ô Tên (Name): Dòng chữ trong hộp "Section Infomation".
  Edit Section Name
 6. Gõ tên mới vào.
 7. Cập nhật ô SEO URL Alias và HTML Title Fields nếu thấy cần thiết
 8. Lưu lại
  Section Toolbar

Làm thế nào để thay đổi thứ tự nội dung hiện thị trong một mục?

 1. Kích vào Trang chủ.
 2. Chọn mục mà bạn muốn thay đổi thứ tự hiện thị nội dung.
 3. Rê chuột qua tiêu đề.Một biểu tuợng bút chì xuất hiện.
  Edit Section
 4. Kích vào biểu tuợng bút chì.
 5. Trong phần này, chọn thứ tự mà bạn muốn trong ô xổ xuống của mục "Thứ tự hiển thị" .
  Section Display Order
 6. Chọn .
  Section Toolbar

Làm thế nào thay đổi số bản tin trên mỗi trang.

 1. Kích vào Trang chủ.
 2. Chọn mục mà bạn muốn thay đổi.
 3. Rê chuột qua tiêu đề. Một biểu tuợng bút chì xuất hiện.
  Edit Section
 4. Kích vào cây bút chì.
 5. Trong phần này, Điền số bản tin mà bạn muốn xuât hiện trên mỗi trang trong ô "Per Page".
  Section - Articles per Page
 6. Kích vào nút .
  Section Toolbar

Điểm khác biệt giữa, giao diện, bố trí và nội dung bố trí?

Giao diện là các phần như kích thứơc chữ, màu nền....
Bố trí là cách đặt các phần như thanh điều huớng, danh sách bản tin, liên kết, nguồn cấp dữ liệu.
Cuối cùng, Nội dung bố trí là cách bố trí các bản tin trong mỗi mục.

Làm sao thay đổi cách bố trí của mỗi mục?

 1. Kích vào Trang chủ.
 2. Chọn mục mà bạn muốn thay đổi bố trí.
 3. Rê chuột qua tiêu đề. Một biểu tuợng bút chì xuất hiện.
  Edit Section
 4. Kích vào cây bút chì.
 5. Trong phần này, chọn một layout (bố trí) mới từ danh sách xổ xuống.
  Change Section Layout
 6. Kích vào nút .

Làm thế nào thay đổi giao diện cho mỗi mục?

 1. Kích vào Trang chủ.
 2. Chọn mục mà bạn muốn thay đổi.
 3. Rê chuột qua tiêu đề. Một biểu tuợng bút chì xuất hiện.
  Edit Section
 4. Kích vào cây bút chì.
 5. Trong phần này, chọn giao diện từ danh sách xổ xuống.
  Edit Section Style
 6. Kích vào nút .
  Section Toolbar

Làm thế nào thay đổi cách bố trí nội dung của mỗi mục?

 1. Kích vào Trang chủ.
 2. Chọn mục mà bạn muốn thay đổi.
 3. Rê chuột qua tiêu đề. Một biểu tuợng bút chì xuất hiện.
  Edit Section
 4. Kích vào cây bút chì.
 5. Trong phần này, chọn nội dung bố trí mà bạn muốn từ danh sách "Content Layout" xổ xuống.
  Section Content Layout
 6. Kích vào nút .
  Section Toolbar

Tìm kiếm FAQ

 • Chọn nó nếu bạn muốn tìm nội dung của các mục FAQ (Hỏi đáp) cũng như trong tiêu đề

Chọn một tùy chọn ở đây để chỉ định cách bạn muốn tìm kiếm truy vấn. 'Từ bất kì' sẽ trả lại kết quả nhiều nhất nhưng có thể có ít liên quan nhất, Trong khi 'Cụm từ đầy đủ' sẽ trả lại kết quả chỉ có chứa chính xác những gì bạn đang tìm kiếm.