Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu - Hỏi đáp (FAQ)

Ở đây bạn có thể tìm thấy những câu trả lời về cách thức hoạt động của diễn đàn vnthihuu.net. Sử dụng liên kết bên dưới hoặc sử dụng hộp tìm kiếm ở trên để giải đáp thắc mắc của bạn.

Trang tin tức

Trang chủ hay còn gọi là trang tin tức (CMS) cho phép các thành viên của diễn đàn có thể tạo, chỉnh sửa và xuất bản các tin tức một cách trực tiếp. Nó là sự kết hợp Hệ thống tổ chức CMS và phần quản lý nội dung, hệ thống này cho phép bạn kiểm soát các chi tiết nhỏ nhất như quản lý khu vực, bố trí giao diện, đặt các WIDGET và trình bày nó trên mỗi trang khác nhau.

Bảng Hỏi đáp

Ở đây bạn có thể tìm thấy những câu trả lời về cách thức hoạt động của diễn đàn vnthihuu.net. Sử dụng liên kết bên dưới hoặc sử dụng hộp tìm kiếm ở trên để giải đáp thắc mắc của bạn.

Hỏi đáp Blog

Hệ thống Blog tạo cho bạn làm chủ không gian riêng của mình tại Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu. Nó còn phụ thuộc Người Quản Trị Diễn đàn cấu hình Blog thế nào, bạn có thể tạo một blog cho riêng mình và có quyền cho những ai được xem nó.

Tìm kiếm FAQ

  • Chọn nó nếu bạn muốn tìm nội dung của các mục FAQ (Hỏi đáp) cũng như trong tiêu đề

Chọn một tùy chọn ở đây để chỉ định cách bạn muốn tìm kiếm truy vấn. 'Từ bất kì' sẽ trả lại kết quả nhiều nhất nhưng có thể có ít liên quan nhất, Trong khi 'Cụm từ đầy đủ' sẽ trả lại kết quả chỉ có chứa chính xác những gì bạn đang tìm kiếm.