• Mới nhất
 • Hot nhất
 • Xem nhiều nhất
Mai Nam Thắng   THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN Thi hữuTriệu Thị Lan!
Mai Nam Thắng   MỪNG SINH NHẬT ADMIN NGỤ NGÔN
Ngan Hoa   Lục bát - Ân tình - DNT
Ngan Hoa   Tập làm thơ
Ngan Hoa   Thơ Đường luật- Ngàn Hoa
Ngan Hoa   Thơ Đường Luật Thanh Nguyệt
Ngan Hoa   Thơ Mạnh Kỷ
hoanggiao   đường luật_hg
Trần Như Chuyên   Quê nhà
Ngan Hoa   Trang thơ Ngan Hoa
Ngan Hoa   trang thơ :Lê Thanh Sơn
Ngan Hoa   Tho Tran Xuan Sinh
Lương Lương Hòa   Hòa vui
Tran Xuan Sinh   Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh
Tran Xuan Sinh   Thơ Đường - Huy Thanh
buixuanphuong09   THƠ VỊNH SỬ
Lan PhươngKTV   Thơ Lan Phương
Tran Xuan Sinh   Trang thơ HỒNG THOẠI
HỒNG THOẠI   Gánh đường thùng kính mời
BTV.vnthihuu   Bản tin: HuyenLam - Thơ tuyển chọn

Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu.

 • News & Announcements


   1. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 78
    • Bài gửi: 633

    Bài cuối:

    Cá nhân
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 25
    • Bài gửi: 585

    Bài cuối:

    Cá nhân
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 1.856

    Bài cuối:

    Cá nhân
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 266
   5. Điều hành bởi:

    1. thylan
    2. Dạ Cổ Hoài Lang

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 132
    • Bài gửi: 2.800
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 32
    • Bài gửi: 980
   7. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 139
    • Bài gửi: 488
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 211
    • Bài gửi: 1.917
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 1
  1. ¸.·*๑۩۞۩๑_ THI ĐÀN _๑۩۞۩๑*·.¸ Bài cuối

   Góc Xướng - Họa

   1. Thơ Sáng tác

    (1 Đang xem)

    Bao gồm mọi thể loại

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 484
    • Bài gửi: 69.713
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 186
    • Bài gửi: 59.803
   3. Chỉ ĐHV phụ trách mới có quyền giới thiệu bài Xướng.

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 264
    • Bài gửi: 3.943
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 66
    • Bài gửi: 12.113
   5. Điều hành bởi:

    1. Dạ Cổ Hoài Lang

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 81
    • Bài gửi: 22.033
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 17
    • Bài gửi: 173
   7. Từ nguyên bản tiếng nước ngoài

    Điều hành bởi:

    1. TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Diễn đàn con:

    1. Anh văn
    2. Trung văn

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 69
    • Bài gửi: 338
   8. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 132
    • Bài gửi: 2.245
   9. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 63
    • Bài gửi: 1.195
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 128
    • Bài gửi: 793
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 55
    • Bài gửi: 527
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà
    2. Nắng Xuân

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 72
    • Bài gửi: 163
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 13
    • Bài gửi: 31
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 62
    • Bài gửi: 200
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 7
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 69
   2. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 21
    • Bài gửi: 94
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 13
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 36
    • Bài gửi: 925
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 56
    • Bài gửi: 426
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 45
    • Bài gửi: 82
   2. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI
    2. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 60
    • Bài gửi: 577
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 209
   1. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 47
    • Bài gửi: 375
   2. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 219
   3. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 153
    • Bài gửi: 7.851
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 142
   2. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 2
   3. Chân dung Thi hữu

    (1 Đang xem)

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 5
    • Bài gửi: 437
   4. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 32
    • Bài gửi: 556
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 43
    • Bài gửi: 144
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 30
    • Bài gửi: 1.155
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 73
    • Bài gửi: 2.829
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 96
    • Bài gửi: 1.132
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 187
    • Bài gửi: 1.560
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 26
    • Bài gửi: 400
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 88
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 186
    • Bài gửi: 800
   4. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 81
    • Bài gửi: 287
   5. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 171
    • Bài gửi: 463
   6. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 193
    • Bài gửi: 432
   7. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 85
    • Bài gửi: 277
   1. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 48
    • Bài gửi: 87
   2. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 167
    • Bài gửi: 283
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 109
    • Bài gửi: 286
   4. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 95
   5. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 112
    • Bài gửi: 635
   6. CHÚ Ý - Quảng cáo phải đúng nơi - Spam bài bị ban nick

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 7
    • Bài gửi: 8
   7. Những bài viết sai chủ đề, phạm quy sẽ bị chuyển vào đây

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 1

  TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN

  Số người đang xemSố người đang xem

  Hiện có 73 người đang xem. 1 thành viên và 72 khách

  Kỷ lục: 824 người đã ghé thăm, ngày 04-02-2015 lúc 01:47 PM.

  1. TruongVu

  View Online MembersNhững thành viên đã ghé thăm diễn đàn hôm nay: 33

  Chúc mừng sinh nhậtChúc mừng sinh nhật

  1. Đinh Duy Đang
  2. Kim Thanh

  Thống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi HữuThống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

  Chủ đề
  5.187
  Bài gửi
  208.945
  Thành viên
  1.155

  Chào mừng bạn Lê Hải Châu mới gia nhập diễn đàn .

  Blogs
  135
  Entries
  3.275
  Trong ngày
  1

  Bài Blog Entry sau cùng, Thơ Đường luật- Ngàn Hoa gửi bởi Ngan Hoa

  Hình chỉ dẫnHình chỉ dẫn

  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là liên kết
  Diễn đàn là liên kết