• Mới nhất
 • Hot nhất
 • Xem nhiều nhất
Dạ Cổ Hoài Lang   Gánh đường thùng kính mời
Dạ Cổ Hoài Lang   Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh
Dạ Cổ Hoài Lang   Trang Thơ Ksor - Lạc Bước.
Quang Chính   Thơ Đường Luật_Quang Chính
buixuanphuong09   Bộ sưu tập chim
buixuanphuong09   Tho Tran Xuan Sinh
buixuanphuong09   Trang thơ Huy Thanh
buixuanphuong09   Trang thơ Bùi Xuân Phượng
buixuanphuong09   Huong xua
Huy Thanh   Học nấu đường tinh
Huy Thanh   Thơ Đường - Huy Thanh
Lữ Khách   Cố hương
Tùng Lâm   Góc tự tình.
HR PT   Vườn cây hoa thi hữu
Tran Xuan Sinh   Trang thơ Lệ Hà
NGUYỄN VĂN THÁI   Góc thơ Tứ Tuyệt
Lê Hải Châu   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
Quang Chính   TRANG THƠ QUANG CHÍNH
Hoàng Nguyễn Thái Hà   Tục ngữ - Nghĩa tình - DNT
Triệu Thị Lan   Lục bát - Ân tình - DNT

Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu.

 • News & Announcements


   1. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 78
    • Bài gửi: 638

    Bài cuối:

    Cá nhân
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 26
    • Bài gửi: 600

    Bài cuối:

    Cá nhân
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 2.050

    Bài cuối:

    Cá nhân
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 36
    • Bài gửi: 286
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 165
    • Bài gửi: 3.366
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 1.112
   7. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 150
    • Bài gửi: 521
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 1
  1. ¸.·*๑۩۞۩๑_ THI ĐÀN _๑۩۞۩๑*·.¸ Bài cuối

   Góc Xướng - Họa

   1. Thơ Sáng tác

    (4 Đang xem)

    Bao gồm mọi thể loại

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 491
    • Bài gửi: 72.789
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 187
    • Bài gửi: 62.952
   3. Chỉ ĐHV phụ trách mới có quyền giới thiệu bài Xướng.

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 272
    • Bài gửi: 4.075
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 71
    • Bài gửi: 14.045
   5. Thơ Vui

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. Dạ Cổ Hoài Lang

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 82
    • Bài gửi: 22.285
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 174
   7. Từ nguyên bản tiếng nước ngoài

    Điều hành bởi:

    1. TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Diễn đàn con:

    1. Anh văn
    2. Trung văn

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 75
    • Bài gửi: 438
   8. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 132
    • Bài gửi: 2.248
   9. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 63
    • Bài gửi: 1.195
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 131
    • Bài gửi: 799
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 56
    • Bài gửi: 530
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà
    2. Nắng Xuân

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 72
    • Bài gửi: 164
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 16
    • Bài gửi: 38
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 68
    • Bài gửi: 244
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 7
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 69
   2. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 22
    • Bài gửi: 98
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 13
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 37
    • Bài gửi: 928
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 56
    • Bài gửi: 429
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 49
    • Bài gửi: 93
   2. Thơ phổ Nhạc

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI
    2. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 60
    • Bài gửi: 584
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 217
   1. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 56
    • Bài gửi: 426
   2. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 219
   3. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 160
    • Bài gửi: 7.864
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 13
    • Bài gửi: 145
   2. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 2
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 5
    • Bài gửi: 442
   4. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 32
    • Bài gửi: 565
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 44
    • Bài gửi: 145
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 1.156
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 74
    • Bài gửi: 2.830
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 97
    • Bài gửi: 1.144
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 187
    • Bài gửi: 1.560
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 29
    • Bài gửi: 420
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 88
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 189
    • Bài gửi: 807
   4. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 82
    • Bài gửi: 288
   5. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 173
    • Bài gửi: 466
   6. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 199
    • Bài gửi: 440
   7. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 85
    • Bài gửi: 277
   1. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 49
    • Bài gửi: 88
   2. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 169
    • Bài gửi: 287
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 109
    • Bài gửi: 286
   4. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 32
    • Bài gửi: 96
   5. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 117
    • Bài gửi: 654
   6. CHÚ Ý - Quảng cáo phải đúng nơi - Spam bài bị ban nick

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 7
    • Bài gửi: 8
   7. Những bài viết sai chủ đề, phạm quy sẽ bị chuyển vào đây

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 2

  TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN

  Số người đang xemSố người đang xem

  Hiện có 75 người đang xem. 1 thành viên và 74 khách

  Kỷ lục: 824 người đã ghé thăm, ngày 04-02-2015 lúc 02:47 PM.

  1. Quang Chính

  View Online MembersNhững thành viên đã ghé thăm diễn đàn hôm nay: 102

  Những thành viên ghé thăm nhiều nhất trong 1 ngày là 936, 25-12-2014

  1. AMassaro
  2. andytrihuynh
  3. anhchi12172
  4. anhtuqho
  5. AonaldInsap
  6. AugustusBarnhill
  7. baibint
  8. bapedGok
  9. Blthuyleads12
  10. Blthuylecondotel
  11. BridgetKor
  12. Bryqanmouby
  13. buixuanphuong09
  14. cafeci1205
  15. Camerabietbay102
  16. chifardiada
  17. ChungCuOne18
  18. CurtisPr
  19. CYJTanya48225
  20. danglan63
  21. dangtan291990
  22. Dương Đoàn Trọng
  23. dichnhanh159
  24. dochobe36
  25. eapedGok
  26. Edwardzoorm
  27. elylavitewhite
  28. EzequielDenker
  29. giaohangankhanh1701
  30. GregoryTib
  31. HỒNG THOẠI
  32. haidang07
  33. haivan2355
  34. Haivinhomes2016
  35. hangp67
  36. Hoàng Nguyễn Thái Hà
  37. Huy Thanh
  38. huyba
  39. JosephGam
  40. JosephHeeft
  41. kapriolehr
  42. kaprioljlo
  43. kapriolppc
  44. kientson
  45. kyubi24992
  46. Lữ Khách
  47. Lê Hải Châu
  48. LettiePratt6
  49. lifesaver90mi29
  50. linneomklaulkl
  51. maichi8090
  52. Mainguyenbds82
  53. manviolsmrossm
  54. MashaGomo
  55. Mason55W830670
  56. Maxwellsok
  57. minhphuong.boyhn
  58. mrphe2015
  59. mrphe2020
  60. msphe20172017
  61. mungchongmuoichamcham
  62. Mungnewchamcham
  63. Ngan Hoa
  64. NGUYỄN VĂN THÁI
  65. Nguyenvane201
  66. nhungp75
  67. NPBRandi3954
  68. nuhoangshop
  69. panamiho
  70. pdcheart16
  71. phamvanta_bn
  72. phandiep122014
  73. Quang Chính
  74. Rickygloff
  75. srobbasrva
  76. Stephenmr
  77. tapedGok
  78. Terrence54Y
  79. Thanh Nguyệt
  80. thanhtam02
  81. thanhtam04
  82. thegioibeyeu123
  83. thtoprtnor
  84. thugiangvu
  85. TommyFerres
  86. tracyjwilley
  87. Tran Xuan Sinh
  88. Trần Thị Lợi
  89. TRẦN THỊ THANH LIÊM
  90. Triệu Thị Lan
  91. trung30
  92. TruongVu
  93. tuantvi123
  94. vancali96
  95. vapedGok
  96. vietanh122014
  97. vuhieu2014
  98. WillaBayldon2

  Thống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi HữuThống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

  Chủ đề
  5.404
  Bài gửi
  219.592
  Thành viên
  1.149

  Chào mừng bạn Lữ Khách mới gia nhập diễn đàn .

  Blogs
  138
  Entries
  3.353
  Trong ngày
  0

  Bài Blog Entry sau cùng, Thơ Đường - Huy Thanh gửi bởi Huy Thanh

  Hình chỉ dẫnHình chỉ dẫn

  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là liên kết
  Diễn đàn là liên kết