• Mới nhất
 • Hot nhất
 • Xem nhiều nhất
TRẦN THỊ THANH LIÊM   CHƯƠNG TRÌNH TẶNG XE LĂN GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT Huyện Cái Nước và...
Ngọc Tĩnh   Trang thơ Ngọc Tĩnh
Ngọc Tĩnh   Thơ Mạnh Kỷ
Ngan Hoa   Trang thơ Bùi Xuân Phượng
HỒNG THOẠI   Trang thơ hồng thoại
HỒNG THOẠI   đường luật_hg
Lương Tú   Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh
Lương Tú   THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú
vancali96   Gánh đường thùng kính mời
Ngan Hoa   Trang thơ Ngan Hoa
Trần Thị Lợi   Thơ vui - LỤC BÁT NỐI VÒNG
Trần Thị Lợi   Lục bát - Ân tình - DNT
Trần Thị Lợi   Tập làm thơ
Trần Thị Lợi   Lục bát vui vẻ (2) - NDC
Trần Thị Lợi   Lục bát vui vẻ
Trần Thị Lợi   Nghiêng- mời tiếp vần
Trần Thị Lợi   Mời viết tiếp thơ lục bát nhật quỳnh - quỳnh muội
lethanhson   trang thơ :Lê Thanh Sơn
phamanhoa   Thơ Đường luật Phạm An Hòa
Bùi Phương   Thơ tình - Bùi Phương

Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu.

 • News & Announcements


   1. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 65
    • Bài gửi: 499

    Bài cuối:

    Cá nhân
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 24
    • Bài gửi: 562

    Bài cuối:

    Cá nhân
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 1.563

    Bài cuối:

    Cá nhân
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 64
    • Bài gửi: 463
   5. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 329
    • Bài gửi: 6.120
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 33
    • Bài gửi: 1.067
   7. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 120
    • Bài gửi: 418
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 196
    • Bài gửi: 1.699
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 1
  1. ¸.·*๑۩۞۩๑_ THI ĐÀN _๑۩۞۩๑*·.¸ Bài cuối

   Góc Xướng - Họa

   1. Thơ Sáng tác

    (3 Đang xem)

    Bao gồm mọi thể loại

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 438
    • Bài gửi: 59.266
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 172
    • Bài gửi: 49.442
   3. Chỉ ĐHV phụ trách mới có quyền giới thiệu bài Xướng.

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 221
    • Bài gửi: 2.847
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 50
    • Bài gửi: 10.221
   5. Thơ Vui

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. Bạch Hồng Ngọc

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 20.445
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 17
    • Bài gửi: 170
   7. Trang Thơ dịch

    (2 Đang xem)

    Từ nguyên bản tiếng nước ngoài

    Điều hành bởi:

    1. TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Diễn đàn con:

    1. Anh văn
    2. Trung văn

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 60
    • Bài gửi: 233
   8. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 127
    • Bài gửi: 2.177
   9. Điều hành bởi:

    1. Bạch Hồng Ngọc

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 59
    • Bài gửi: 1.169
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 113
    • Bài gửi: 759
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 52
    • Bài gửi: 521
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà
    2. Nắng Xuân

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 63
    • Bài gửi: 149
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 10
    • Bài gửi: 28
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 55
    • Bài gửi: 168
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 7
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 68
   2. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 20
    • Bài gửi: 93
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 7
    • Bài gửi: 12
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 33
    • Bài gửi: 919
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 54
    • Bài gửi: 415
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 44
    • Bài gửi: 76
   2. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI
    2. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 58
    • Bài gửi: 568
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 11
    • Bài gửi: 164
   1. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 10
    • Bài gửi: 204
   2. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 193
   3. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 137
    • Bài gửi: 17.922
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 23
    • Bài gửi: 163
   2. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 2
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 5
    • Bài gửi: 394
   4. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 517
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 27
    • Bài gửi: 107
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 15
    • Bài gửi: 775
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 68
    • Bài gửi: 2.766
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 91
    • Bài gửi: 1.107
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 183
    • Bài gửi: 1.553
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 20
    • Bài gửi: 290
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 22
    • Bài gửi: 70
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 174
    • Bài gửi: 786
   4. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 75
    • Bài gửi: 277
   5. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 149
    • Bài gửi: 420
   6. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 164
    • Bài gửi: 382
   7. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 79
    • Bài gửi: 267
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 33
    • Bài gửi: 66
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 143
    • Bài gửi: 225
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 105
    • Bài gửi: 262
   4. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 29
    • Bài gửi: 88
   5. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 91
    • Bài gửi: 586
   6. CHÚ Ý - Quảng cáo phải đúng nơi - Spam bài bị ban nick

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 3.063
    • Bài gửi: 3.339
   7. Những bài viết sai chủ đề, phạm quy sẽ bị chuyển vào đây

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 80
    • Bài gửi: 91

  TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN

  Số người đang xemSố người đang xem

  Hiện có 215 người đang xem. 1 thành viên và 214 khách

  Kỷ lục: 824 người đã ghé thăm, ngày 04-02-2015 lúc 01:47 PM.

  1. Ngọc Tĩnh

  View Online MembersNhững thành viên đã ghé thăm diễn đàn hôm nay: 302

  Những thành viên ghé thăm nhiều nhất trong 1 ngày là 936, 25-12-2014

  1. AbbeyShell
  2. ABrooker
  3. ABuchholz
  4. AdrienneBeeton2
  5. adsqconl
  6. AjaMyres3233
  7. Alberta0597
  8. Alejandrin
  9. AlvinMyrick
  10. ALXCandra109
  11. AmparoRayford99
  12. AndraHargett
  13. AngelicaParkman
  14. AntonettaStreit
  15. Arnoldo6981
  16. ASQCarmell
  17. atruongtuongtu
  18. babynana1991
  19. BarneyKline7
  20. BarryHoss2841
  21. BernadetteBaragw
  22. BertieJlt2626
  23. BethanySouter
  24. BettyRadcl
  25. boulaffag
  26. BridgetAlmanza
  27. BrittneyDown005
  28. BroderickLasley
  29. buixuanphuong09
  30. CarltonMondragon
  31. CarmineMacCarthy
  32. CaroleFlannery9
  33. CasimiraGeorg
  34. casinguyenmytam135
  35. CB17
  36. CBradfiel
  37. CharlaChri
  38. Chelsey56H
  39. CheryleSkeen
  40. ChloeLyster
  41. ChristiDrs
  42. ChristopherA25
  43. CindaRapke27896
  44. ClaireCarnahan7
  45. ClaribelCourtois
  46. ConradWilbanks
  47. CristineWalch7
  48. CynthiaLaidler0
  49. Dacia80381786
  50. daiichivietnam
  51. dangtinthucong
  52. Daniel8204
  53. DannieMcNe
  54. DannyGillingham
  55. DarlaMargarot0
  56. DD76
  57. DebbraBehan2
  58. DelilahPye
  59. DENNina45548
  60. DHackett
  61. DHeadley
  62. DHumphrey
  63. diadiemvn188
  64. DianeMuller274
  65. DickPointe
  66. DJ87
  67. DNT
  68. DonetteSiemens
  69. Doretha84M
  70. ducthao021
  71. EdithStamps621
  72. elylavitewhite
  73. EmanuelVanburen
  74. ErikaMassina
  75. ErnestJeva
  76. exanlilmemlax
  77. FaeBouchar
  78. FayeGrabowski
  79. FGarris
  80. FloydQ145252845
  81. FrancisBlau
  82. FredPearce6
  83. Fredric464
  84. GenePrett
  85. Gió Bụi
  86. GiaGawler018620
  87. giaketruongha
  88. Gita4827789
  89. GladysL64
  90. GladysShifflett
  91. GordonBold62
  92. GracielaMartinov
  93. HỒNG THOẠI
  94. handico93649
  95. HassieBatt
  96. Hgnamhp01
  97. HKDFrieda
  98. HLRJenifer
  99. HMaresca
  100. hoanqn86
  101. HollisStur
  102. Huy Thanh
  103. HyeGeiger2
  104. InezOrdell3691
  105. inlogo
  106. IPgb
  107. Irwin76P3123871
  108. IvyEather082
  109. IXJND
  110. JaimeBellinger6
  111. JakePTX
  112. jamesKa
  113. Jamila71I69259
  114. JamiQpn2735087
  115. JanetIsles
  116. JannieLandis106
  117. JaxonPrice71735
  118. JeannetteMcmicha
  119. JeffreyPEKS
  120. JeromeSinclair
  121. JessieZielinski
  122. JF62
  123. Jordanot
  124. JorgHalverson1
  125. JosefFinnegan57
  126. JulianTula
  127. JulietaMount8
  128. JulietDawkins
  129. JustineLedbetter
  130. K5766
  131. K91O
  132. KatharinaHoliman
  133. KayleneMcSharry
  134. KCollingr
  135. KelleCatalano
  136. KenSkertchly073
  137. KentM38223
  138. Khắc Hiền
  139. KiaFalls9689759
  140. KieraToutc
  141. kieutientdtv
  142. KimGoldfinch
  143. KiraEdye924993
  144. KiraVrr503796118
  145. KirbyNgabidj
  146. Kristie8980
  147. Lệ Hà
  148. Lê Đức Mẫn
  149. LachlaAnge
  150. lamchikhanh372
  151. langtucodoc
  152. LanMcMurray2033
  153. lanvoxteen1987
  154. LashawnHornick
  155. LauraCape
  156. LaylaAkers
  157. Lương Tú
  158. LCates
  159. LeslieFishman
  160. lethanhson
  161. LettieTruitt6
  162. LFergusso
  163. LillianOnu
  164. linneomklaulkl
  165. LisetteGaudet
  166. LMIC
  167. LoisPercy992151
  168. LouieGrove
  169. LowellMcCa
  170. LulaNuttal
  171. LyndonFisher
  172. LyndonHixson
  173. MaiKfu66915
  174. MairaLlanos1
  175. manhky
  176. manviolsmrossm
  177. MargaritaA
  178. MargaritoC
  179. MariamScherf7
  180. Marquita20Q
  181. MartinaVogler5
  182. MaynardWin
  183. MerleDeBoos811
  184. MGadsden
  185. MGunther
  186. MilesAllison
  187. minboycuty24
  188. Minda04X635
  189. MINHTHƯ
  190. ModestoKeighley
  191. MoniqueSlover7
  192. mrhoi88hd
  193. MTengan
  194. mynhan1094343
  195. NadineSoares34
  196. NancyHeard13
  197. NannieBrinkman7
  198. NaomiHardin161
  199. NataliaOGrady5
  200. NGỤ NGÔN
  201. Ngọc Tĩnh
  202. Ngan Hoa
  203. ngoamai
  204. NGUYỄN VĂN THÁI
  205. nguyenphihung37a
  206. nhansacviet
  207. NicholeOve
  208. NicolasStringer
  209. NikolePiper83
  210. NinaGarza863893
  211. NoellaBaldwinson
  212. NoisseMerokem
  213. Noreen9719
  214. OmerRooke627
  215. OreroDagsisee
  216. PeggyTruscott
  217. PG21
  218. phamanhoa
  219. PhillipHayter21
  220. phogouddigh
  221. phungqb85
  222. phuongnghia0903
  223. pikachu
  224. PStJulian
  225. PYOPatrici
  226. RamiroHorstman3
  227. RandyBidwell02
  228. raovattdtv
  229. REuler
  230. RobbieDucan
  231. RoscoeXty0225
  232. RoseAGZdfcg
  233. Roseanna0497
  234. RSLJenifer
  235. RubenWester4
  236. RussellBevan977
  237. S3429
  238. SamiraFoust61
  239. SeanWestover7
  240. SeleneTownson41
  241. ShaniceHurtado6
  242. ShaniN723309453
  243. Shay71Q203064
  244. ShonaBoelter
  245. SJack
  246. SJarman
  247. SkyeBeak905578
  248. SLeach
  249. SOid
  250. Sonia89784395617
  251. srobbasrva
  252. StacieKellogg66
  253. star1789
  254. StephenSpahn
  255. SylviaGale9
  256. TahliaBarron08
  257. TandyDunning
  258. TaniaGoldie9
  259. TawnyaDunkel42
  260. TawnyaRuhl936
  261. TerrellMartinez
  262. ThaoYanez00847
  263. thtoprtnor
  264. thugiangvu
  265. thuyettam1990
  266. thuyvt14011993
  267. Tia464330036
  268. tiectiendien
  269. tiepthitieudung2013
  270. TJETerry37070
  271. tnthanhnam1
  272. Tod0014875908
  273. ToddStrub4
  274. TomSweat58203859
  275. TonjaChatf
  276. TracieMoten8523
  277. TracyG7560491426
  278. Trần Thị Lợi
  279. TRẦN THỊ THANH LIÊM
  280. TrevorDoorly038
  281. truggsi
  282. TruongVu
  283. unghoangphuc476
  284. vancali96
  285. vankiemquytong
  286. VeldaAvery698
  287. VelvaWroblewski
  288. VeronicaMosier9
  289. VidaCritchfield
  290. vikieu
  291. VirgilioNeal1
  292. VLMGail643
  293. WillaLyng85
  294. WilliamBlakey
  295. WilmerHausmann
  296. wthoinay9
  297. xephinhbotron1
  298. XGUAnnie027592
  299. YasminShute
  300. YongGoossens
  301. Yukiko9359

  Thống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi HữuThống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

  Chủ đề
  7.960
  Bài gửi
  197.808
  Thành viên
  1.125

  Chào mừng bạn DƯƠNG MỸ HOA mới gia nhập diễn đàn .

  Blogs
  125
  Entries
  3.012
  Trong ngày
  0

  Bài Blog Entry sau cùng, THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú gửi bởi Lương Tú

  Hình chỉ dẫnHình chỉ dẫn

  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là liên kết
  Diễn đàn là liên kết