• Mới nhất
 • Hot nhất
 • Xem nhiều nhất
vancali96   Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh
vancali96   Trang thơ HỒNG THOẠI
vancali96   Gánh đường thùng kính mời
NhàQuê   HÀNH HƯƠNG - Thơ NhàQuê
manhky   Thơ ĐL Lệ Hà
manhky   Huong xua
manhky   Thơ Mạnh Kỷ
buixuanphuong09   Bộ sưu tập chim
công văn dị   duyên quê
hoanggiao   Trang Thơ Ksor - Lạc Bước.
hoanggiao   Gió Bụi - Đường Luật
hoanggiao   đường luật_hg
hoanggiao   Quốc Quyền - Thơ Đường luật
manhky   DCHL Mời Cảm Tác Ảnh Và Thơ Của Tác Giả MAI MƠ : Chủ Đề NHỚ HÈ
Tùng Lâm   Góc tự tình.
Trần Như Chuyên   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
BTV.vnthihuu   Bản tin: SÔNG HẬU -Thơ Tuyển Chọn
buixuanphuong09   Học nấu đường tinh
thugiangvu   Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái
thugiangvu   Trang thơ Huy Thanh

Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu.

 • News & Announcements


   1. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 78
    • Bài gửi: 632

    Bài cuối:

    Cá nhân
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 25
    • Bài gửi: 585

    Bài cuối:

    Cá nhân
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 1.842

    Bài cuối:

    Cá nhân
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 41
    • Bài gửi: 295
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 126
    • Bài gửi: 2.645
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 967
   7. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 138
    • Bài gửi: 484
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 1
  1. ¸.·*๑۩۞۩๑_ THI ĐÀN _๑۩۞۩๑*·.¸ Bài cuối

   Góc Xướng - Họa

   1. Bao gồm mọi thể loại

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 482
    • Bài gửi: 69.289
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 185
    • Bài gửi: 59.252
   3. Chỉ ĐHV phụ trách mới có quyền giới thiệu bài Xướng.

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 262
    • Bài gửi: 3.926
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 66
    • Bài gửi: 11.830
   5. Thơ Vui

    (2 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. Dạ Cổ Hoài Lang

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 81
    • Bài gửi: 21.993
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 17
    • Bài gửi: 170
   7. Từ nguyên bản tiếng nước ngoài

    Điều hành bởi:

    1. TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Diễn đàn con:

    1. Anh văn
    2. Trung văn

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 69
    • Bài gửi: 329
   8. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 132
    • Bài gửi: 2.245
   9. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 63
    • Bài gửi: 1.195
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 128
    • Bài gửi: 793
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 55
    • Bài gửi: 527
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 111
    • Bài gửi: 281
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà
    2. Nắng Xuân

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 70
    • Bài gửi: 160
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 13
    • Bài gửi: 31
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 62
    • Bài gửi: 200
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 7
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 69
   2. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 21
    • Bài gửi: 94
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 13
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 924
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 56
    • Bài gửi: 426
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 45
    • Bài gửi: 82
   2. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI
    2. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 60
    • Bài gửi: 577
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 202
   1. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 46
    • Bài gửi: 367
   2. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 219
   3. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 153
    • Bài gửi: 7.851
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 10
    • Bài gửi: 138
   2. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 2
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 5
    • Bài gửi: 437
   4. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 32
    • Bài gửi: 551
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 43
    • Bài gửi: 137
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 29
    • Bài gửi: 1.154
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 73
    • Bài gửi: 2.828
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 96
    • Bài gửi: 1.132
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 187
    • Bài gửi: 1.560
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 26
    • Bài gửi: 400
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 88
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 186
    • Bài gửi: 800
   4. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 81
    • Bài gửi: 287
   5. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 171
    • Bài gửi: 463
   6. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 191
    • Bài gửi: 429
   7. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 85
    • Bài gửi: 277
   1. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 48
    • Bài gửi: 87
   2. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 166
    • Bài gửi: 279
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 109
    • Bài gửi: 286
   4. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 95
   5. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 107
    • Bài gửi: 615
   6. CHÚ Ý - Quảng cáo phải đúng nơi - Spam bài bị ban nick

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 7
    • Bài gửi: 8
   7. Những bài viết sai chủ đề, phạm quy sẽ bị chuyển vào đây

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 6
    • Bài gửi: 25

  TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN

  Số người đang xemSố người đang xem

  Hiện có 67 người đang xem. 4 thành viên và 63 khách

  Kỷ lục: 824 người đã ghé thăm, ngày 04-02-2015 lúc 01:47 PM.

  1. DHeadley
  2. Huy Thanh
  3. srobbasrva
  4. thtoprtnor

  View Online MembersNhững thành viên đã ghé thăm diễn đàn hôm nay: 26

  Những thành viên ghé thăm nhiều nhất trong 1 ngày là 936, 25-12-2014

  1. AndyLodew
  2. AStedman
  3. Bloan1666
  4. BrittnyWin
  5. cafeci1205
  6. DeanneHoulding3
  7. DHeadley
  8. EHowells
  9. halantrang82
  10. Huy Thanh
  11. I7098
  12. JessU647018
  13. KimGoldfinch
  14. lethanhson
  15. manviolsmrossm
  16. RosieThir
  17. ShonaBoelter
  18. SMcIntosh
  19. srobbasrva
  20. TeresitaVe
  21. thtoprtnor
  22. thugiangvu
  23. Út Tiêu
  24. vancali96
  25. Vlinhskm1
  26. XGXTressa8

  Thống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi HữuThống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

  Chủ đề
  5.162
  Bài gửi
  207.403
  Thành viên
  1.155

  Chào mừng bạn Lê Hải Châu mới gia nhập diễn đàn .

  Blogs
  134
  Entries
  3.262
  Trong ngày
  0

  Bài Blog Entry sau cùng, Trang thơ Huy Thanh gửi bởi Huy Thanh

  Hình chỉ dẫnHình chỉ dẫn

  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là liên kết
  Diễn đàn là liên kết