• Mới nhất
 • Hot nhất
 • Xem nhiều nhất
Nguyễn Ích Thông   Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm TUỔI GIÀ của tác giả...
buixuanphuong09   Trang thơ Huy Thanh
Nguyễn Ích Thông   Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm CẦU NGƯ HỘI của tác giả...
NGUYỄN VĂN LONG   Tập làm thơ - DNT
thanhhabaro   Trang thơ thanhhabaro
TRẦN ĐÌNH LÝ   Lục bát - Ân tình - DNT
hoanggiao   Mời quý thi hữu họa bài MƯA RƠI của tg Mạnh Kỷ
hoanggiao   Thơ ĐL Lệ Hà
hoanggiao   đường luật_hg
buixuanphuong09   BỘ SƯU TẬP CÔN TRÙNG
buixuanphuong09   TỨ TUYỆT HOA (mời họa)
lethutrang   Vu Vơ
Trần Thị Lợi   Trang Thơ Trần Thị Lợi
Huy Thanh   Trang thơ Bùi Xuân Phượng
buixuanphuong09   TỨ TUYỆT HOA LƯU
lyquangchinh   Mật khúc
xuandong   Thơ Như Quỳnh
xuandong   Gánh đường thùng kính mời
Quang Chính   Thơ Đường Luật_Quang Chính
buixuanphuong09   Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II

Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu.

 • News & Announcements


   1. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 78
    • Bài gửi: 638

    Bài cuối:

    Cá nhân
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 26
    • Bài gửi: 605

    Bài cuối:

    Cá nhân
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 2.089

    Bài cuối:

    Cá nhân
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 44
    • Bài gửi: 355
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 181
    • Bài gửi: 3.640
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 38
    • Bài gửi: 1.160
   7. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 152
    • Bài gửi: 526
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 1
  1. ¸.·*๑۩۞۩๑_ THI ĐÀN _๑۩۞۩๑*·.¸ Bài cuối

   Góc Xướng - Họa

   1. Thơ Sáng tác

    (10 Đang xem)

    Bao gồm mọi thể loại

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 509
    • Bài gửi: 74.574
   2. Điều hành bởi:

    1. Nắng Xuân
    2. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 188
    • Bài gửi: 65.542
   3. Chỉ ĐHV phụ trách mới có quyền giới thiệu bài Xướng.

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 284
    • Bài gửi: 4.287
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 73
    • Bài gửi: 14.869
   5. Điều hành bởi:

    1. Dạ Cổ Hoài Lang

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 83
    • Bài gửi: 22.419
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 174
   7. Từ nguyên bản tiếng nước ngoài

    Điều hành bởi:

    1. TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Diễn đàn con:

    1. Anh văn
    2. Trung văn

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 78
    • Bài gửi: 443
   8. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 134
    • Bài gửi: 2.253
   9. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 63
    • Bài gửi: 1.195
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 133
    • Bài gửi: 802
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 531
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 119
    • Bài gửi: 717
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà
    2. Nắng Xuân

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 73
    • Bài gửi: 172
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 16
    • Bài gửi: 38
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 70
    • Bài gửi: 254
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 7
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 20
    • Bài gửi: 81
   2. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 22
    • Bài gửi: 98
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 13
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 37
    • Bài gửi: 928
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 56
    • Bài gửi: 429
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 51
    • Bài gửi: 100
   2. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI
    2. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 60
    • Bài gửi: 586
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 223
   1. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 450
   2. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 19
    • Bài gửi: 222
   3. Tranh ảnh sưu tầm

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 163
    • Bài gửi: 7.870
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 15
    • Bài gửi: 152
   2. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 2
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 6
    • Bài gửi: 449
   4. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 578
   5. Cửa sổ tâm hồn

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 52
    • Bài gửi: 196
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 1.159
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 74
    • Bài gửi: 2.831
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 98
    • Bài gửi: 1.146
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 188
    • Bài gửi: 1.566
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 444
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 36
    • Bài gửi: 89
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 191
    • Bài gửi: 809
   4. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 82
    • Bài gửi: 288
   5. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 176
    • Bài gửi: 470
   6. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 205
    • Bài gửi: 449
   7. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 86
    • Bài gửi: 278
   1. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 49
    • Bài gửi: 88
   2. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 176
    • Bài gửi: 296
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 111
    • Bài gửi: 289
   4. Nữ công Gia chánh

    (2 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 100
   5. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 117
    • Bài gửi: 657
   6. CHÚ Ý - Quảng cáo phải đúng nơi - Spam bài bị ban nick

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 9
   7. Những bài viết sai chủ đề, phạm quy sẽ bị chuyển vào đây

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 2

  TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN

  Số người đang xemSố người đang xem

  Hiện có 56 người đang xem. 3 thành viên và 53 khách

  Kỷ lục: 824 người đã ghé thăm, ngày 04-02-2015 lúc 01:47 PM.

  1. buixuanphuong09
  2. Nguyễn Ích Thông
  3. thtoprtnor

  View Online MembersNhững thành viên đã ghé thăm diễn đàn hôm nay: 150

  Những thành viên ghé thăm nhiều nhất trong 1 ngày là 936, 25-12-2014

  1. AbbyRobey5
  2. AICDalton1
  3. AimeeMiddl
  4. ArlieTurge
  5. AshtonJamison
  6. AurelioHyett
  7. baotripccc
  8. BelindaTuc
  9. BonnieBoucicault
  10. BrainGlowa
  11. BrendanBur
  12. BrodieToro
  13. BryonProvost
  14. buixuanphuong09
  15. BusterBres
  16. CandidaQqz
  17. CaroleWink
  18. Charolette
  19. chimto1
  20. CyrusDillo
  21. DaisyPeck
  22. DanielleRe
  23. DarcyScroggins
  24. DawnV37716472
  25. daythi124
  26. daythi125
  27. daythi126
  28. daythi127
  29. daythi128
  30. daythi129
  31. dichnhanh159
  32. DVRCarissa
  33. EdwinBgz1315
  34. elylavitewhite
  35. EmeliaAgt5
  36. ethan050416
  37. FideliaWol
  38. FlorianNsq
  39. GerardoBungaree
  40. Gió Bụi
  41. GilbertMor
  42. GinoButz066
  43. HỒNG THOẠI
  44. HarrisOKee
  45. hig2017
  46. hoadao0403
  47. hoanggiao
  48. Houston30P
  49. HugoGriego
  50. Huy Thanh
  51. huyba
  52. ImaMessier
  53. IngeborgTijerina
  54. JeanettDow
  55. JereM47505
  56. JessieShel
  57. JonasTnx12
  58. JoshuaBarlow
  59. Kari92D808396
  60. KarryStolp19817
  61. KathrinBranco9
  62. KatriceKus
  63. KenDonahoe
  64. KieraRomilly
  65. Kristy18E56804
  66. kuntrinh86
  67. kyubi24992
  68. Lê Đức Mẫn
  69. Lê Hải Châu
  70. LachlanNaquin10
  71. Lam Y
  72. LatiaLalon
  73. Leland6778
  74. LethaR0479
  75. Linh Chi
  76. linneomklaulkl
  77. LolaCastles8072
  78. LucasStong
  79. Luis88Q906
  80. lyquangchinh
  81. Maddison7256
  82. manhky
  83. manviolsmrossm
  84. MarinaTopp028
  85. MaryellenHartiga
  86. MaureenFim
  87. MelodeeFor
  88. MicaelaE22
  89. Minh Đức
  90. minhland2345
  91. Mohamed52M
  92. MoniqueGyles8
  93. namluu220816
  94. Nắng Xuân
  95. NellMcLemore
  96. Nguyễn Ích Thông
  97. NGUYỄN DUY CHINH
  98. NGUYỄN VĂN LONG
  99. NGUYỄN VĂN THÁI
  100. nguyenxuan
  101. NoraHentze
  102. phamvanta_bn
  103. PHAN THỊ THANH MINH
  104. Quang Chính
  105. QuintonTristan3
  106. Ramiro8181
  107. RaymundoGa
  108. RFreehill
  109. RhysEsteve
  110. RIZShellie
  111. RodBaldwin
  112. RoseannBoose8
  113. sông hồng
  114. Sông Hậu
  115. SallyXtv98
  116. ShaynaWarman
  117. sieuthianvt1
  118. songmackenzie
  119. songNiger
  120. srobbasrva
  121. SUGElden80
  122. SvenRieger
  123. taikhoanbds12
  124. TashaDease99392
  125. TerrenceFr
  126. ThaliaMarlar5
  127. thanhhabaro
  128. TheresaWil
  129. thtoprtnor
  130. thugiangvu
  131. TonyB89246
  132. Trần Đức Quang
  133. Trần Thị Lợi
  134. TRẦN ĐÌNH LÝ
  135. TRẦN THỊ THANH LIÊM
  136. TresaPeriv
  137. Triệu Thị Lan
  138. TruongVu
  139. VadaOreilly5298
  140. vancali96
  141. VanessaMar
  142. VicenteEll
  143. Violette08Y
  144. WernerMcnu
  145. WilsonBarr22775
  146. ZFACaroline

  Thống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi HữuThống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

  Chủ đề
  5.564
  Bài gửi
  226.069
  Thành viên
  1.158

  Chào mừng bạn Võ Toán mới gia nhập diễn đàn .

  Blogs
  140
  Entries
  3.430
  Trong ngày
  1

  Bài Blog Entry sau cùng, NÓI VỚI CON NGÀY NÓNG NỰC gửi bởi Linh Chi

  Hình chỉ dẫnHình chỉ dẫn

  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là liên kết
  Diễn đàn là liên kết