• Mới nhất
 • Hot nhất
 • Xem nhiều nhất
Lệ Hà   TỨ TUYỆT BXP
Lệ Hà   Tho Tran Xuan Sinh
Lệ Hà   Trang thơ Lệ Hà
hoanggiao   Welcome - Hạ Phượng
Tran Xuan Sinh   Trang thơ Huy Thanh
Tran Xuan Sinh   Trang thơ Bùi Xuân Phượng
nguyenxuan   Thơ Đường luật Nguyên Xuân
nguyenxuan   Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II
Lapensee   1 GÓC ĐỜI
VŨ ĐẮC TRUNG KỲ   Thơ Đường luật - Vũ Đắc Trung Kỳ
Quang Chính   Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm VẮNG BẠN của tác giả Hồng...
Quang Chính   TRANG THƠ QUANG CHÍNH
Lapensee   Thơ Đường Luật Lapensee
huyba   T H Ậ T T H À
lethutrang   Vu Vơ
buixuanphuong09   Thơ Đường _ Hồng Vy
buixuanphuong09   Thơ Đường luật- Ngàn Hoa
buixuanphuong09   Học nấu đường tinh
buixuanphuong09   Trang thơ HỒNG THOẠI
NGUYỄN VĂN THÁI   Đường Luật_Nguyễn Văn Thái

Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu.

 • News & Announcements


   1. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 81
    • Bài gửi: 674

    Bài cuối:

    Cá nhân
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 26
    • Bài gửi: 606

    Bài cuối:

    Cá nhân
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 2.202

    Bài cuối:

    Cá nhân
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 48
    • Bài gửi: 415
   5. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 222
    • Bài gửi: 4.405
   6. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 41
    • Bài gửi: 1.211
   7. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 157
    • Bài gửi: 540
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 1
  1. ¸.·*๑۩۞۩๑_ THI ĐÀN _๑۩۞۩๑*·.¸ Bài cuối

   Góc Xướng - Họa

   1. Thơ Sáng tác

    (1 Đang xem)

    Bao gồm mọi thể loại

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 537
    • Bài gửi: 78.148
   2. Chỉ ĐHV phụ trách mới có quyền giới thiệu bài Xướng.

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 308
    • Bài gửi: 4.731
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 84
    • Bài gửi: 15.565
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 85
    • Bài gửi: 22.700
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 174
   6. Từ nguyên bản tiếng nước ngoài

    Điều hành bởi:

    1. TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Diễn đàn con:

    1. Anh văn
    2. Trung văn

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 83
    • Bài gửi: 467
   7. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 138
    • Bài gửi: 2.262
   8. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 66
    • Bài gửi: 1.248
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 133
    • Bài gửi: 804
   2. Trang Văn sưu tầm

    (2 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 531
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà
    2. Nắng Xuân

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 177
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 17
    • Bài gửi: 39
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 71
    • Bài gửi: 269
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 7
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 21
    • Bài gửi: 82
   2. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 23
    • Bài gửi: 100
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 13
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 38
    • Bài gửi: 931
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 56
    • Bài gửi: 429
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 54
    • Bài gửi: 107
   2. Thơ phổ Nhạc

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI
    2. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 60
    • Bài gửi: 593
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 223
   1. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 67
    • Bài gửi: 504
   2. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 22
    • Bài gửi: 230
   3. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 169
    • Bài gửi: 7.879
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 38
    • Bài gửi: 271
   2. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 2
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 7
    • Bài gửi: 468
   4. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 36
    • Bài gửi: 608
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 424
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 32
    • Bài gửi: 1.176
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 2.838
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 105
    • Bài gửi: 1.182
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 190
    • Bài gửi: 1.572
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 446
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 41
    • Bài gửi: 113
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 193
    • Bài gửi: 812
   4. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 85
    • Bài gửi: 299
   5. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 185
    • Bài gửi: 485
   6. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 208
    • Bài gửi: 452
   7. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 87
    • Bài gửi: 279
   1. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 50
    • Bài gửi: 89
   2. Kiến thức Đông y

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 188
    • Bài gửi: 323
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 112
    • Bài gửi: 291
   4. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 104
   5. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 122
    • Bài gửi: 664
   6. CHÚ Ý - Quảng cáo phải đúng nơi - Spam bài bị ban nick

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 9
   7. Những bài viết sai chủ đề, phạm quy sẽ bị chuyển vào đây

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 39
    • Bài gửi: 50

  TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN

  Số người đang xemSố người đang xem

  Hiện có 51 người đang xem. 1 thành viên và 50 khách

  Kỷ lục: 824 người đã ghé thăm, ngày 04-02-2015 lúc 02:47 PM.

  1. nguyenxuan

  View Online MembersNhững thành viên đã ghé thăm diễn đàn hôm nay: 260

  Những thành viên ghé thăm nhiều nhất trong 1 ngày là 1.151, 14-12-2017

  1. (Lê Hoàng| Công Hoàng}
  2. AdelaidaNx
  3. AgnesJeffe
  4. Aileen90Z7
  5. Alanna2570
  6. AlexisHave
  7. AlizaOliva
  8. AmelieAdq329
  9. AnaLach21
  10. AngelineBostic
  11. Anglea0048
  12. anhseoer80
  13. AnjaWalter
  14. AnnaMoose74
  15. Anneliese2
  16. Antony45B
  17. ArdenDonne
  18. ArdisW9950
  19. ArturoMalt
  20. AudryChatterton
  21. AuroraScha
  22. bachtuyet
  23. bannhadepdanang43
  24. BarbraWarb
  25. BenHoffman
  26. BeulahFran
  27. BrigidaGoldschmi
  28. BruceH3730371046
  29. buixuanphuong09
  30. CarinSilve
  31. Carolyn48R
  32. CatalinaVa
  33. CathleenCaleb3
  34. CelesteKue
  35. ChadPlatt7
  36. CharlaMarc
  37. ChasHager
  38. ChristiSto
  39. ClaudioKir
  40. cliemchinh
  41. CliffArroy
  42. coinvietnam79
  43. ConnieHino
  44. CorneliusO
  45. cuuho1234
  46. DarinHansl
  47. Darryl27D09087
  48. DaveK4927982983
  49. DavidaG335
  50. DawnaZ9147
  51. DeandreSte
  52. DennisMacC
  53. DerekMcCli
  54. diogini
  55. DominikDeering2
  56. doublentmk90
  57. DoyleGodley2
  58. duchuy71
  59. dunglinh
  60. DustinJfb8
  61. ElbaGaby3
  62. EldonMcIlr
  63. ElidaHodgk
  64. Elliot51P0
  65. ElvisLovek
  66. elylavitewhite
  67. EmanuelWro
  68. EmiliaWark
  69. EmilieWedg
  70. Etsuko58X
  71. EusebiaLaw
  72. FaeWethers
  73. FannyAguia
  74. FaustinoSt
  75. FrankForwo
  76. FredricMun
  77. FuebyLyncbeef
  78. GavinMorri
  79. GAVKristop
  80. GenaSnipes
  81. Gió Bụi
  82. GiaPrendergast
  83. GiselleBray432
  84. GitaDemain
  85. GladysVand
  86. GracielaBr
  87. GuadalupeSchirme
  88. HỒNG THOẠI
  89. hồng vy
  90. Harris8695
  91. HeleneBlac
  92. HermelindaLoyd6
  93. hoanggiao
  94. HSOTrisha
  95. Huy Thanh
  96. huyba
  97. IGLFrederi
  98. ImaF82894
  99. IndiraSchr
  100. IrishSchir
  101. IsidroCarn
  102. IvyAspinal
  103. JacintoIuw
  104. JackiLinds
  105. JacquieBri
  106. JannClaudi
  107. JaquelineG
  108. JasminUlm8
  109. Jessynguyen0102
  110. JinaAlford
  111. JoannaStei
  112. JoieCormac
  113. JolieGale459029
  114. JudiHarms3
  115. JulietBlou
  116. JuneHollan
  117. JuniorBurn
  118. JustinaImi
  119. KathleneBu
  120. KazukoTroe
  121. KEMUwe255010968
  122. khonggiankidieu
  123. KristyOlso
  124. KyleBettis
  125. Lệ Hà
  126. LaceyMedfo
  127. LamontToothman1
  128. lanlinh
  129. lanp87030
  130. Lapensee
  131. LaurenLau
  132. LavadaBurd
  133. LavernKnow
  134. LawannaBlo
  135. LeannaKyte
  136. LeeCrombie
  137. LeilaIngra
  138. LenaBurgin
  139. LeoFinkel64936
  140. LeomaJ804
  141. LeoraEwing
  142. LesleeLepage9
  143. Linh Chi
  144. LouJelks49
  145. LucianaK52
  146. LucretiaSa
  147. MadisonBur
  148. MagdalenaR
  149. MaggieBenoit6
  150. MalloryBar
  151. manhky
  152. Manuel50Q9
  153. manviolsmrossm
  154. MarcelSlac
  155. MargeryShe
  156. MargretLig
  157. MattTietke
  158. MelissaTow
  159. MiaKhm6476
  160. MichaelM50
  161. MichaleWat
  162. MicheleTuc
  163. MickeyWald
  164. MikeL10728
  165. MinnaTolim
  166. MiquelThor
  167. MMACleta7
  168. MoisesGard
  169. monday1116
  170. MrLak48
  171. MyraI2944
  172. MyrtisCarr
  173. NateTah028
  174. NathanielE
  175. Nguyễn Trọng Tăng
  176. Nguyễn Tuấn Thắng
  177. nguyendinhz
  178. NguyenVan1995
  179. nguyenxuan
  180. nhaphuong1917
  181. nhungtrang3515
  182. Niamh65U67
  183. Nilda38902
  184. noithatdep555
  185. NorbertoHe
  186. OBOAdele20
  187. Pamala4787
  188. Pamelafap
  189. PenelopeK5
  190. phamvanta_bn
  191. PorterMack
  192. Quang Chính
  193. RamonaSwee
  194. ReyesS0193
  195. RigobertoH
  196. RJOZachary
  197. RoccoAlfor
  198. RosalineWa
  199. RoseGrahamslaw
  200. RoslynLunn
  201. RoxanneJef
  202. RyderJorda
  203. sankhaudidong
  204. ScottyBour
  205. SDTHannelo
  206. SelmaKisch
  207. ShanelH871
  208. ShantaeDro
  209. ShaunteMcclure2
  210. ShereeBowl
  211. SherlynDor
  212. ShermanBrass36
  213. Silke29S8
  214. snegiroazb
  215. SoniaLangr
  216. srobbasrva
  217. SteffenNil
  218. StormyColq
  219. SuzetteNas
  220. TabathaP90
  221. TamikaAnn8
  222. TamikaNeel
  223. TaylahSorrell63
  224. TeresitaHi
  225. TerranceAu
  226. Thaddeus35
  227. ThaliaWyso
  228. Thanh Nguyệt
  229. thanhbao1806
  230. TheronThie
  231. thietkewebchuyen44
  232. thtoprtnor
  233. TiberiusTechie
  234. TIKCarolin
  235. TitusField
  236. TJTJaimie3
  237. Tran Xuan Sinh
  238. TRẦN THỊ THANH LIÊM
  239. TreyRemer6
  240. TruongVu
  241. tuanthanh6789
  242. UtaS901943
  243. VŨ ĐẮC TRUNG KỲ
  244. vancali96
  245. VeronaHils
  246. VickeyLore
  247. VickyPardu
  248. vietphapcompany
  249. Violette68
  250. WadeDocker
  251. WAVSabrina
  252. WilburAlbr
  253. Wilfredo49
  254. WilsonRudo
  255. WinnieSlat
  256. WJBJon2461
  257. YettaEuban
  258. YYFJessica

  Thống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi HữuThống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

  Chủ đề
  5.956
  Bài gửi
  241.319
  Thành viên
  1.180

  Chào mừng bạn Hạ Phượng mới gia nhập diễn đàn .

  Blogs
  147
  Entries
  3.590
  Trong ngày
  0

  Bài Blog Entry sau cùng, Đường Luật_Nguyễn Văn Thái gửi bởi NGUYỄN VĂN THÁI

  Hình chỉ dẫnHình chỉ dẫn

  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là liên kết
  Diễn đàn là liên kết