• Mới nhất
 • Hot nhất
 • Xem nhiều nhất
Nguyễn Tuấn Thắng   TRANG THƠ TỔNG HỢP NGUYỄN TUẤN THẮNG
Nguyễn Tuấn Thắng   Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm VẮNG của tác giả Lê Thu Trang
Tuyết Mai   Welcome - Tuyết Mai
Tuyết Mai   THƠ TỔNG HỢP -TM
Phương Nam   Trang thơ Nguyễn Phương Nam
Lãng Tử Phiêu Diêu   TẬP NẤU ĐƯỜNG-LTPD
Lãng Tử Phiêu Diêu   Trang Thơ Ksor - Lạc Bước.
Lãng Tử Phiêu Diêu   Gánh đường thùng kính mời
Lãng Tử Phiêu Diêu   Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh
nguyenxuan   Thơ Đường luật Nguyên Xuân
nguyenxuan   Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II
Bùi Bắc Hợp   Học nấu đường tinh
Bùi Bắc Hợp   Trang Thơ Bùi Bắc Hợp
Nguyễn Tuấn Thắng   TRANG THƠ ĐL NGUYỄN TUẤN THẮNG
Tran Xuan Sinh   Thơ ĐL Lệ Hà
Tran Xuan Sinh   Thơ Đường - Huy Thanh
lethutrang   Vu Vơ
buixuanphuong09   HOA GIEO TỨ TUYỆT
Lê Hải Châu   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
Lệ Hà   Thơ Mạnh Kỷ

Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu.

 • News & Announcements


   1. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 79
    • Bài gửi: 668

    Bài cuối:

    Cá nhân
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 26
    • Bài gửi: 606

    Bài cuối:

    Cá nhân
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 2.167

    Bài cuối:

    Cá nhân
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 48
    • Bài gửi: 412
   5. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 201
    • Bài gửi: 4.049
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 39
    • Bài gửi: 1.190
   7. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 154
    • Bài gửi: 535
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 1
  1. ¸.·*๑۩۞۩๑_ THI ĐÀN _๑۩۞۩๑*·.¸ Bài cuối

   Góc Xướng - Họa

   1. Thơ Sáng tác

    (2 Đang xem)

    Bao gồm mọi thể loại

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 530
    • Bài gửi: 76.836
   2. Chỉ ĐHV phụ trách mới có quyền giới thiệu bài Xướng.

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 293
    • Bài gửi: 4.472
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 84
    • Bài gửi: 15.564
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 84
    • Bài gửi: 22.624
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 174
   6. Từ nguyên bản tiếng nước ngoài

    Điều hành bởi:

    1. TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Diễn đàn con:

    1. Anh văn
    2. Trung văn

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 83
    • Bài gửi: 464
   7. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 134
    • Bài gửi: 2.258
   8. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 64
    • Bài gửi: 1.200
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 133
    • Bài gửi: 804
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 531
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 120
    • Bài gửi: 735
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà
    2. Nắng Xuân

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 75
    • Bài gửi: 174
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 17
    • Bài gửi: 39
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 70
    • Bài gửi: 261
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 7
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 20
    • Bài gửi: 81
   2. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 23
    • Bài gửi: 100
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 13
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 38
    • Bài gửi: 931
   3. Điều hành bởi:

    1. Lê Đức Mẫn

    Diễn đàn con:

    1. Ca dao
    2. Tục ngữ
    3. Câu đố
    4. Hò vè

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 56
    • Bài gửi: 429
   1. CD Thi ngâm

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 53
    • Bài gửi: 106
   2. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI
    2. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 60
    • Bài gửi: 589
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 223
   1. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 461
   2. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 22
    • Bài gửi: 230
   3. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 168
    • Bài gửi: 7.878
   1. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 230
   2. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 2
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 6
    • Bài gửi: 467
   4. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 600
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 74
    • Bài gửi: 397
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 32
    • Bài gửi: 1.174
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 2.837
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 101
    • Bài gửi: 1.162
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 189
    • Bài gửi: 1.570
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 445
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 40
    • Bài gửi: 93
   3. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 193
    • Bài gửi: 812
   4. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 84
    • Bài gửi: 298
   5. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 179
    • Bài gửi: 475
   6. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 206
    • Bài gửi: 450
   7. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 86
    • Bài gửi: 278
   1. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 50
    • Bài gửi: 89
   2. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 183
    • Bài gửi: 306
   3. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 112
    • Bài gửi: 291
   4. Nữ công Gia chánh

    (17 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 104
   5. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 119
    • Bài gửi: 661
   6. CHÚ Ý - Quảng cáo phải đúng nơi - Spam bài bị ban nick

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 9
   7. Những bài viết sai chủ đề, phạm quy sẽ bị chuyển vào đây

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 29
    • Bài gửi: 37

  TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN

  Số người đang xemSố người đang xem

  Hiện có 213 người đang xem. 1 thành viên và 212 khách

  Kỷ lục: 824 người đã ghé thăm, ngày 04-02-2015 lúc 01:47 PM.

  1. thugiangvu

  View Online MembersNhững thành viên đã ghé thăm diễn đàn hôm nay: 132

  Những thành viên ghé thăm nhiều nhất trong 1 ngày là 936, 25-12-2014

  1. AhmedReveley639
  2. AlvaroYagan1041
  3. AndrewSout
  4. AngeliaWisniewsk
  5. angelkun22
  6. Đoàn Nam
  7. ArlethaRai
  8. ArmandoLen
  9. Bùi Thúy Mùi
  10. BarbraStocks
  11. batdongsan1
  12. Benjamin91
  13. BiancaNova
  14. BlaineCoun
  15. BrockFreud
  16. buixuanphuong09
  17. CatharineCutlack
  18. Cecil75E009347
  19. ChastityTrahan
  20. ColemanYim
  21. CoyFife512
  22. DanielY765
  23. DarnellCoy
  24. DarrenMark
  25. DeniceOverstreet
  26. DessiePlot
  27. dieukhiencautruc
  28. Dino38094
  29. diogini
  30. DoloresSummers
  31. DorrisTrumbo7
  32. ducthuan256
  33. dung121
  34. Dunghoitaisao11
  35. elylavitewhite
  36. EmanuelVht
  37. EricaTennant59
  38. EstelaMcDa
  39. EzraMusquito
  40. FannyReyno
  41. fsgzfhdgh654
  42. FuebyLyncbeef
  43. GeneWashburn
  44. Gió Bụi
  45. GudrunWqm
  46. HỒNG THOẠI
  47. hồng vy
  48. haonamn082
  49. havu5984
  50. HesterWest
  51. hoahuongduongzz2
  52. hoanggiao
  53. HPNguyenPhong
  54. hungnd_otokhangthinh
  55. Huy Thanh
  56. huyba
  57. HuyenLam
  58. IsaacCampo
  59. IsadoraCas
  60. JanineRhein2328
  61. JasmineLat
  62. JeremiahDove30
  63. JLWLarissa
  64. Julio66C42
  65. KatherineSharwoo
  66. KitAlgeranoff
  67. Lệ Hà
  68. Lãng Tử Phiêu Diêu
  69. Lê Đức Mẫn
  70. Lê Hải Châu
  71. lamquangha2
  72. LawerenceW57
  73. lehoang9999
  74. lindakieu2016
  75. Linh Chi
  76. linneomklaulkl
  77. LonaWhg59
  78. LuccaQ008
  79. LucyBisdee77
  80. LynnJessop
  81. lyquangchinh
  82. manhky
  83. ManuelaOtt
  84. manviolsmrossm
  85. MarilouBas
  86. Matheus006
  87. MiguelCald
  88. MiltonNunez03
  89. Minh Đức
  90. monday1116
  91. MoniqueMon
  92. mrgbshlmc93
  93. MuriloMore
  94. Ngọc Duy Phan
  95. Ngan Hoa
  96. Nguyễn Tuấn Thắng
  97. NGUYỄN VĂN THÁI
  98. nguyenxuan
  99. nguynthi
  100. PauloNogue
  101. Phương Nam
  102. Phong Trần
  103. Quang Chính
  104. RafaelWynkoop
  105. RaquelZouch1689
  106. robinduatinxxx
  107. RodrigoAlv
  108. RositaHarvill
  109. RunTienia
  110. ShawnChute
  111. ShaynaWarman
  112. songNiger
  113. srobbasrva
  114. thtoprtnor
  115. thugiangvu
  116. ThurmanPlo
  117. thylan
  118. Tran Xuan Sinh
  119. trananh221
  120. Trần Như Chuyên
  121. Tuyết Mai
  122. vancali96
  123. vankhuebanxekt
  124. VeronicaAnderson
  125. vinhvu
  126. ViniciusRe
  127. WinonaYarnold

  Chúc mừng sinh nhậtChúc mừng sinh nhật

  1. hoangvu ‎(38)
  2. thuminh ‎(32)

  Thống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi HữuThống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

  Chủ đề
  5.804
  Bài gửi
  235.140
  Thành viên
  1.175

  Chào mừng bạn Tuyết Mai mới gia nhập diễn đàn .

  Blogs
  147
  Entries
  3.556
  Trong ngày
  2

  Bài Blog Entry sau cùng, Thơ đường Đoàn Nam gửi bởi Đoàn Nam

  Hình chỉ dẫnHình chỉ dẫn

  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là liên kết
  Diễn đàn là liên kết