• Mới nhất
 • Hot nhất
 • Xem nhiều nhất
maimo   Trang thơ Huy Thanh
buixuanphuong09   Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh
buixuanphuong09   Thơ Đường luật- Ngàn Hoa
buixuanphuong09   Học nấu đường tinh
buixuanphuong09   Gánh đường thùng kính mời
buixuanphuong09   Thơ Đường _ Hồng Vy
buixuanphuong09   Tho Tran Xuan Sinh
buixuanphuong09   Trang thơ Lệ Hà
buixuanphuong09   Trang thơ Ngan Hoa
buixuanphuong09   Trang thơ Bùi Xuân Phượng
lyquangchinh   Mật khúc
hồng vy   Trang Thơ Hồng Vy
hồng vy   Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II
huyba   NHỮNG KIỆT TÁC KIỆM LỜI
maimo   Lục bát thơ vui - Trần Thị Bích Thơm
Bùi Thúy Mùi   Lục bát hai câu - Bùi Thúy Hà
NGUYỄN VĂN THÁI   Huong xua
buixuanphuong09   HOA GIEO TỨ TUYỆT
hồng vy   Trang Thơ : Nguyễn Thị Huề
Lapensee   Thông Báo - Trao đổi Chuyên môn

Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu.

 • News & Announcements


   1. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 81
    • Bài gửi: 674

    Bài cuối:

    Cá nhân
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 26
    • Bài gửi: 606

    Bài cuối:

    Cá nhân
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 2.209

    Bài cuối:

    Cá nhân
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 48
    • Bài gửi: 415
   5. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 229
    • Bài gửi: 4.501
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 41
    • Bài gửi: 1.211
   7. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 158
    • Bài gửi: 542
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 229
    • Bài gửi: 2.180
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 1
  1. ¸.·*๑۩۞۩๑_ THI ĐÀN _๑۩۞۩๑*·.¸ Bài cuối

   Góc Xướng - Họa

   1. Thơ Sáng tác

    (1 Đang xem)

    Bao gồm mọi thể loại

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 537
    • Bài gửi: 78.540
   2. Chỉ ĐHV phụ trách mới có quyền giới thiệu bài Xướng.

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 312
    • Bài gửi: 4.788
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 86
    • Bài gửi: 15.599
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 86
    • Bài gửi: 22.727
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 174
   6. Trang Thơ dịch

    (1 Đang xem)

    Từ nguyên bản tiếng nước ngoài

    Điều hành bởi:

    1. TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Diễn đàn con:

    1. Anh văn
    2. Trung văn

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 83
    • Bài gửi: 467
   7. Thơ Sưu tầm

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 140
    • Bài gửi: 2.266
   8. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 66
    • Bài gửi: 1.250
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 133
    • Bài gửi: 804
   2. Trang Văn sưu tầm

    (4 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 59
    • Bài gửi: 534
   1. Thi ca

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà
    2. Nắng Xuân

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 77
    • Bài gửi: 178
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 40
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 71
    • Bài gửi: 270
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 7
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 21
    • Bài gửi: 82
   2. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 23
    • Bài gửi: 100
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 13
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 38
    • Bài gửi: 931
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 56
    • Bài gửi: 429
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 54
    • Bài gửi: 107
   2. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI
    2. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 60
    • Bài gửi: 593
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 223
   1. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 67
    • Bài gửi: 506
   2. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 22
    • Bài gửi: 230
   3. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 169
    • Bài gửi: 7.879
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 40
    • Bài gửi: 273
   2. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 2
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 7
    • Bài gửi: 468
   4. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 36
    • Bài gửi: 609
   5. Cửa sổ tâm hồn

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 77
    • Bài gửi: 431
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 32
    • Bài gửi: 1.176
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 2.838
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 105
    • Bài gửi: 1.184
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 190
    • Bài gửi: 1.572
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 446
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 41
    • Bài gửi: 113
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 193
    • Bài gửi: 812
   4. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 85
    • Bài gửi: 299
   5. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 185
    • Bài gửi: 485
   6. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 208
    • Bài gửi: 452
   7. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 87
    • Bài gửi: 279
   1. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 50
    • Bài gửi: 89
   2. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 188
    • Bài gửi: 323
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 112
    • Bài gửi: 291
   4. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 104
   5. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 123
    • Bài gửi: 666
   6. CHÚ Ý - Quảng cáo phải đúng nơi - Spam bài bị ban nick

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 9
   7. Những bài viết sai chủ đề, phạm quy sẽ bị chuyển vào đây

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 39
    • Bài gửi: 50

  TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN

  Số người đang xemSố người đang xem

  Hiện có 179 người đang xem. 4 thành viên và 175 khách

  Kỷ lục: 824 người đã ghé thăm, ngày 04-02-2015 lúc 02:47 PM.

  1. hồng vy
  2. maimo
  3. thtoprtnor

  View Online MembersNhững thành viên đã ghé thăm diễn đàn hôm nay: 342

  Những thành viên ghé thăm nhiều nhất trong 1 ngày là 1.151, 14-12-2017

  1. AdamWoodwo
  2. AdelaidaNx
  3. AdrianneD61
  4. AgnesLawler5
  5. Aileen90Z7
  6. AimeeFarth
  7. AIWEugenia
  8. AlenaJiz90
  9. AlexQfj71680
  10. AllisonBel
  11. AlyceKushner09
  12. AmberToomb
  13. AmelieRyder6
  14. AmparoCaud
  15. Ana3142083
  16. AnaLach21
  17. AngeliaGascoigne
  18. AngelineBostic
  19. AngelineSa
  20. AnnieFelts61159
  21. AnnmarieSa
  22. AnthonyJrh
  23. AntoniaMackay15
  24. APDThelma0387381
  25. ArdenDonne
  26. ArturoMalt
  27. AudryChatterton
  28. AutumnTall
  29. BarrySnodd
  30. BeatrizDel
  31. BenHoffman
  32. BernardoPa
  33. BillSandberg737
  34. BobHoover
  35. Bonita96D1
  36. BoyceThiba
  37. BoydBatten00
  38. BrandyHuhn
  39. BrendanQ89
  40. BrentonSchilling
  41. BretLeahy7
  42. BridgettRivas98
  43. BrigetteFu
  44. BrigidaGoldschmi
  45. Brigitte05
  46. BrittBlack
  47. BuckMash63
  48. buixuanphuong09
  49. BWCLarhonda
  50. Byron03237
  51. Byron4727
  52. CandiceSau
  53. CandiceTed
  54. CarlaNorcr
  55. CarloSwm1
  56. CathernTxy
  57. ChanaWilbanks1
  58. CharissaSt
  59. Charmain60E
  60. ChasHager
  61. ChasPalma45
  62. ChauNielso
  63. Chi57A789490
  64. ChristianT
  65. ClaribelFi
  66. ClarissaFr
  67. ClaudioKir
  68. CliffArroy
  69. ColumbusWh
  70. Concetta92
  71. CourtneyMu
  72. CristineMcGowan
  73. DamionCarson598
  74. DarcyTherry258
  75. DarrelKnap
  76. DarylHyy0737
  77. DavidaG335
  78. DawnaZ9147
  79. DebCoffelt492
  80. Dena090249
  81. DenaEsf956
  82. DomenicCoo
  83. DomingaMcclure
  84. DominikDeering2
  85. DongMcKibb
  86. DorothyLda
  87. DoyleGodley2
  88. DulcieMarc
  89. EbonySchre
  90. EdytheRidg
  91. ElbaGaby3
  92. ElbaMcNico
  93. EleanorHacker
  94. ElisaSkeen
  95. Elliot51P0
  96. ElliottWentz12
  97. ElvisLovek
  98. elylavitewhite
  99. EnidCimiti
  100. EricDownin
  101. ErickCasim
  102. ErnestoB59
  103. EstelleThu
  104. EstherShel
  105. EtsukoBrett3167
  106. EusebiaLaw
  107. FaeWethers
  108. Faith01M6712430
  109. FaustinoSt
  110. FernandoMaki
  111. Florene0218
  112. FlorineVigna
  113. FloyClaxton2
  114. FrankForwo
  115. FredricMun
  116. FuebyLyncbeef
  117. GarfieldMi
  118. GemmaTylor
  119. GeoffreyMo
  120. GeorginaDa
  121. Gió Bụi
  122. GitaCardus
  123. GladysVand
  124. GlendaMatl
  125. GracielaBu
  126. Grazyna68Q
  127. HỒNG THOẠI
  128. hồng vy
  129. HarveyLauterbach
  130. Hassie2816
  131. HectorX45
  132. HenryManess5
  133. HueyLavarack53
  134. Hugh220449
  135. Huy Thanh
  136. huyba
  137. IGLFrederi
  138. IndiraSchr
  139. InesCochra
  140. IngeP4007795675
  141. INTJenny09
  142. IrishPicke
  143. IsaacRosa6
  144. IssacInouy
  145. JacintoIuw
  146. JacquieBri
  147. JanieSprad
  148. JarredFeu3
  149. JaunitaPurser04
  150. Jayme18K43614782
  151. JeanettLaw
  152. JerilynSro
  153. JeromePesi
  154. JessicaMaj
  155. JoanneSargent2
  156. JohnetteOlson7
  157. JolieArthu
  158. Jonna42251
  159. JorgBzc406
  160. JorgOConnor49
  161. JoshDryer520
  162. JudiAlliso
  163. KaceyTitheradge
  164. KandisGeiger055
  165. Karina7791
  166. KarlCalhoun4
  167. KatieCallister3
  168. KayleneCxj
  169. KeenanBass
  170. KendallThr
  171. KendrickMa
  172. KimberleyB
  173. KishaHarold
  174. KourtneyWalters
  175. krealPiott
  176. KristaSupp
  177. KristyOlso
  178. KrystalDar
  179. Lê Đức Mẫn
  180. LacyFarnel
  181. Lam Y
  182. Larhonda12
  183. LaurenLau
  184. LavadaBurd
  185. LavernKnow
  186. LawannaBlo
  187. LeaOBrien
  188. LeeCrombie
  189. LeighClemmer486
  190. LemuelOste
  191. LenardButterfiel
  192. LeoFinkel64936
  193. LeonidaBidwell9
  194. LeonorClin
  195. LesCaffyn716035
  196. LesleeLepage9
  197. lethanhson
  198. LeticiaPon
  199. linneomklaulkl
  200. LinoYagan0
  201. LizaGarrar
  202. LonSalinas26532
  203. LucaBeals
  204. LucaFrederick4
  205. LuciePung5
  206. lyquangchinh
  207. MadeleineBergin
  208. MaeWoody6674236
  209. Magaret279
  210. maimo
  211. MalcolmHer
  212. Malorie5891
  213. manhky
  214. ManualBoyles6
  215. MarcelSizer
  216. MargaritaP
  217. MargoRickm
  218. MarkusSchenk045
  219. MartaTruax182
  220. MasonH7282
  221. MaurineHol
  222. MaybellDoy
  223. MerrillLil
  224. MervinNas5
  225. MichelShedden
  226. MikeL10728
  227. MiltonGjj
  228. minhland2345
  229. MiquelThor
  230. MitchellKorner7
  231. MMACleta7
  232. MoisesGard
  233. mrgbshlmc93
  234. MylesChavarria
  235. NadiaKoert
  236. nangmui287
  237. Nắng Xuân
  238. NeilWeathe
  239. Niamh65U67
  240. NickiRapke
  241. NilaF4646658431
  242. NilaQ45025
  243. Norberto80
  244. Octavia52L
  245. OctavioCul
  246. OdessaHard
  247. OpheliaLea
  248. OUHPaulina
  249. Pamala4787
  250. PDXDorthy
  251. Pedro64A56
  252. PennyLovel
  253. phamanh1982
  254. Phương Nam
  255. PhillisAmp
  256. PhillisAsh
  257. PhilomenaQsd
  258. Quang Chính
  259. RalfK45932
  260. RalfLanham
  261. RaymonCamf
  262. RazorDD
  263. ReinaHeim6
  264. RetaPsz95918
  265. RevaRuss42678
  266. reviewdao2209
  267. ReyesS0193
  268. ReyesSides01378
  269. RichardEic
  270. RigobertoH
  271. RKRMyles02
  272. Robin46030
  273. RoxanneMen
  274. RyderJorda
  275. Sông Hậu
  276. SabineJohn
  277. Sam54B9478063353
  278. sankhaudidong
  279. ScarlettNowacki
  280. ScottyX633
  281. ShanelH871
  282. ShannonPlo
  283. ShawnaJain
  284. SheldonHin
  285. Sherlyn99X
  286. SherlynCaj
  287. Sherrie044
  288. SolHamel19
  289. SPLBessie02572
  290. StarlaLack
  291. SteffenNil
  292. SusanaForm
  293. SusanneKrimper7
  294. SusanneQet
  295. Suzanne127
  296. SuzetteNas
  297. TabathaP90
  298. Taj04M6629
  299. TaylahSorrell63
  300. TemekaOuttrim
  301. TeresitaHi
  302. TerrellRie
  303. thammyviensothicc283
  304. thietkewebchuyen44
  305. thtoprtnor
  306. ThurmanGrider
  307. TiffanyZnj
  308. TIKCarolin
  309. toiyeusuckhoe8817
  310. TomBallent
  311. TommyTsj09589025
  312. TraciFitzh
  313. Tran Xuan Sinh
  314. TRẦN THỊ THANH LIÊM
  315. TreyRemer6
  316. trung30
  317. trungteo777
  318. tudaimynu999
  319. TyrellPich
  320. UrsulaFaws
  321. Uta04176817188
  322. UZUAlexand
  323. ValentinUa
  324. Valeria819
  325. ValeriaLessard
  326. vancali96
  327. Vania71V44
  328. VanStoate716
  329. VeronicaSa
  330. VickeyLore
  331. Vienphuong
  332. Violette68
  333. Virginia50
  334. VirginiaBo
  335. Wilfredo49
  336. WilheminaGadson
  337. WilmaBusey
  338. YYFJessica
  339. ZacheryWie

  Chúc mừng sinh nhậtChúc mừng sinh nhật

  1. TTK

  Thống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi HữuThống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

  Chủ đề
  5.992
  Bài gửi
  242.713
  Thành viên
  1.183

  Chào mừng bạn Lê Thị Thùy Linh mới gia nhập diễn đàn .

  Blogs
  149
  Entries
  3.601
  Trong ngày
  0

  Bài Blog Entry sau cùng, Trang thơ Huy Thanh gửi bởi Huy Thanh

  Hình chỉ dẫnHình chỉ dẫn

  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là liên kết
  Diễn đàn là liên kết