• Mới nhất
 • Hot nhất
 • Xem nhiều nhất
nguyenxuan   DĐ Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tp HAI BÀ TRƯNG của tg Bùi Xuân Phượng...
nguyenxuan   DĐ Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tp TRIỆU TRINH NƯƠNG của Thanh Nguyệt...
buixuanphuong09   HOA GIEO TỨ TUYỆT
buixuanphuong09   TỨ TUYỆT BXP
buixuanphuong09   Huong xua
lyquangchinh   Mật khúc
Huy Thanh   Thơ ĐL Mạnh Kỷ
Huy Thanh   Thơ Đường - Huy Thanh
hồng vy   Thơ Đường luật Nguyên Xuân
hồng vy   Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm THU MÙA của tác giả Mạnh Kỷ
hồng vy   Thơ Đường _ Hồng Vy
buixuanphuong09   Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II
buixuanphuong09   Học nấu đường tinh
buixuanphuong09   Thông Báo - Trao đổi Chuyên môn
thugiangvu   CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐHVC THUGIANGVU - 18/10
Tran Xuan Sinh   Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh
vancali96   Gánh đường thùng kính mời
vancali96   Trang thơ HỒNG THOẠI
Tran Xuan Sinh   Trang thơ Huy Thanh
Tran Xuan Sinh   Trang thơ Bùi Xuân Phượng

Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu.

 • News & Announcements


   1. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 79
    • Bài gửi: 671

    Bài cuối:

    Cá nhân
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 26
    • Bài gửi: 606

    Bài cuối:

    Cá nhân
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 2.177

    Bài cuối:

    Cá nhân
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 48
    • Bài gửi: 415
   5. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 211
    • Bài gửi: 4.245
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 39
    • Bài gửi: 1.190
   7. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 154
    • Bài gửi: 536
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 1
  1. ¸.·*๑۩۞۩๑_ THI ĐÀN _๑۩۞۩๑*·.¸ Bài cuối

   Góc Xướng - Họa

   1. Bao gồm mọi thể loại

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 534
    • Bài gửi: 77.219
   2. Chỉ ĐHV phụ trách mới có quyền giới thiệu bài Xướng.

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 298
    • Bài gửi: 4.516
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 84
    • Bài gửi: 15.565
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 84
    • Bài gửi: 22.655
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 174
   6. Từ nguyên bản tiếng nước ngoài

    Điều hành bởi:

    1. TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Diễn đàn con:

    1. Anh văn
    2. Trung văn

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 83
    • Bài gửi: 467
   7. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 137
    • Bài gửi: 2.261
   8. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 64
    • Bài gửi: 1.200
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 133
    • Bài gửi: 804
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 531
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 120
    • Bài gửi: 736
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà
    2. Nắng Xuân

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 177
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 17
    • Bài gửi: 39
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 70
    • Bài gửi: 261
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 7
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 20
    • Bài gửi: 81
   2. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 23
    • Bài gửi: 100
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 13
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 38
    • Bài gửi: 931
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 56
    • Bài gửi: 429
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 53
    • Bài gửi: 106
   2. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI
    2. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 60
    • Bài gửi: 589
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 223
   1. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 66
    • Bài gửi: 502
   2. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 22
    • Bài gửi: 230
   3. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 168
    • Bài gửi: 7.878
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 33
    • Bài gửi: 246
   2. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 2
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 6
    • Bài gửi: 467
   4. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 600
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 408
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 32
    • Bài gửi: 1.175
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 2.837
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 101
    • Bài gửi: 1.162
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 190
    • Bài gửi: 1.572
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 445
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 40
    • Bài gửi: 93
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 193
    • Bài gửi: 812
   4. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 84
    • Bài gửi: 298
   5. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 179
    • Bài gửi: 475
   6. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 206
    • Bài gửi: 450
   7. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 86
    • Bài gửi: 278
   1. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 50
    • Bài gửi: 89
   2. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 185
    • Bài gửi: 315
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 112
    • Bài gửi: 291
   4. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 104
   5. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 120
    • Bài gửi: 662
   6. CHÚ Ý - Quảng cáo phải đúng nơi - Spam bài bị ban nick

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 9
   7. Những bài viết sai chủ đề, phạm quy sẽ bị chuyển vào đây

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 32
    • Bài gửi: 40

  TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN

  Số người đang xemSố người đang xem

  Hiện có 67 người đang xem. 3 thành viên và 64 khách

  Kỷ lục: 824 người đã ghé thăm, ngày 04-02-2015 lúc 01:47 PM.

  1. HỒNG THOẠI
  2. Huy Thanh
  3. TRẦN THỊ THANH LIÊM

  View Online MembersNhững thành viên đã ghé thăm diễn đàn hôm nay: 453

  Những thành viên ghé thăm nhiều nhất trong 1 ngày là 936, 25-12-2014

  1. abcpoi210
  2. AbelMcComb
  3. AdamFannin
  4. AdelaidHin
  5. adg19103
  6. AidenBook
  7. AKXLatosha
  8. AlbaQLNjpb
  9. AlejanA82
  10. AletheWinf
  11. AlexanGipp
  12. AlfieWhitehead
  13. AlisiaBail
  14. AlizaParta
  15. Allysonornar
  16. AlmaKitter
  17. AlyssaCNBx
  18. AmandaAzt0907
  19. AmberYarbro839
  20. AmparoRaso
  21. AnaCashzjo
  22. AndyMarina
  23. AngeliaWisniewsk
  24. Angelika36G
  25. AngelinDie
  26. AngusScrug
  27. AnnDucan84
  28. AnnettaGaw
  29. AnnettePen
  30. AnnettIngram
  31. AntoniAlbe
  32. AnyaUmjnsb
  33. AprilSchus
  34. ArdenDearb
  35. ArdisCleland
  36. ArlieLapor
  37. ArlieMcKil
  38. ArnoldoGru
  39. ArturoSae
  40. AshliColle
  41. AshlyHilde
  42. AutumnLeig
  43. BellTalley
  44. BenitoPedi
  45. BenjamiLas
  46. BennieO77
  47. BevStLeon342
  48. BreannaGio
  49. BrendanSwa
  50. BrendaPatt
  51. BrettApple
  52. BridgetBanning2
  53. BrittGilvh
  54. BrittneBra
  55. BrittnyGar
  56. BudChinner
  57. buixuanphuong09
  58. Byuilsiyka
  59. CaitlinLot
  60. Caleb0762i
  61. CarlosTutt
  62. Carma4753i
  63. CarmelLaro
  64. CarmenNash
  65. CarrieY867713
  66. CarriPort
  67. Cathar9805
  68. CathernFelton7
  69. CeceliaBur
  70. CecileG06y
  71. ChanelCard
  72. ChanteHoyt
  73. Charla1618
  74. ChastitySi
  75. ChristieStatton
  76. ChristZ92
  77. CindyDqfqv
  78. ClayCazare
  79. ColleenShi
  80. ConcepEste
  81. CoyBrushua
  82. CristinaEw
  83. DaciaHuntl
  84. DamianMigh
  85. Damon39Hhf
  86. DanaeSouth
  87. DanieleCur
  88. DanielHuss
  89. DanielPoat
  90. DarrylEnge
  91. DeanaJohnstone3
  92. DebbraOrlando1
  93. DelberSii
  94. Denice12T7
  95. DeonR14hzk
  96. Derek55Ns
  97. DESVonnie
  98. DevonFaven
  99. DianMalone
  100. DillonCott
  101. DomingDang
  102. DonnaThrin
  103. DonnelBarr
  104. DorisA9486
  105. DorothKimb
  106. DorrisTrumbo7
  107. DortheaP20
  108. DulcieBloo
  109. EarnesRodm
  110. EarnestOli
  111. EleanorHub
  112. ElkeETFMpp
  113. EllaMonagh
  114. ElliotBrom
  115. Eloy390150
  116. ElsieDelli
  117. ElvinHXRnk
  118. elylavitewhite
  119. EmiliaWedd
  120. ErmelinW58
  121. Erna678466
  122. ErnestiNol
  123. ErrolCanad
  124. EssieWise7
  125. EveretteOM
  126. EverettMurch
  127. EwanSTOwru
  128. EzraBirdwo
  129. EzraMcclel
  130. Fausto2405
  131. FelipaWake
  132. FelixBullins
  133. FernOlipha
  134. FinlayKoba
  135. FletcheRum
  136. FlorianWhitehurs
  137. FlorineZwe
  138. FlorriRust
  139. Francesco47N
  140. FrancineCh
  141. FredricBra
  142. FriedaOFIz
  143. FSCGarryvc
  144. fsgzfhdgh654
  145. FuebyLyncbeef
  146. GailP3721402084
  147. GeraldDarl
  148. GerardAlva
  149. Geri94Jpdk
  150. Gió Bụi
  151. GildaRymer
  152. GingerStou
  153. GinoDoyle
  154. GitaKuefer90979
  155. GordonGamb
  156. GracieA18
  157. GrantBoden
  158. GregR80wc
  159. GretaF88m
  160. HỒNG THOẠI
  161. hồng vy
  162. Haley61N0
  163. HassiePettis0
  164. HaydenKeld
  165. HeidiBoelt
  166. HelenEasty
  167. HellenMcCl
  168. HerbertMon
  169. HesterPerr
  170. Housto5719
  171. HoustonMas
  172. HPNguyenPhong
  173. HunterAltm
  174. Huy Thanh
  175. IIOLatanya
  176. ImogenBruni67
  177. Inez89H550
  178. IngridKern
  179. IsabellaUh
  180. IsidraAhc9
  181. IsisRosa97
  182. Iva95R91465
  183. JacelynNor
  184. JamalBillu
  185. JamikaShan
  186. Jamison208
  187. JANDaniel
  188. JaredBanck
  189. JarrodQisf
  190. JasmineBle
  191. Jeanne54H
  192. JeanneProu
  193. JeanReedtx
  194. JedCordero
  195. JedUfhgoy
  196. JenniWhita
  197. JeraldRede
  198. JeremiahDove30
  199. Jerrel45F
  200. JessieSilv
  201. JettaWildi
  202. JFABelen93
  203. JoanAckman
  204. JodiSxampr
  205. JuanHambli
  206. JulienWage
  207. JulietCatc
  208. JulietL44
  209. JuliusCook
  210. JXMKathal
  211. KaleyBalde
  212. KandisVeas
  213. KandyGalla
  214. kapriolccd
  215. KaraHersom
  216. KareemRatl
  217. KarineDeSa
  218. KarlWoore5
  219. KarriRibus
  220. KashaRamse
  221. KathyMobsb
  222. KeiraTrist
  223. KeishaGba
  224. KellyCough
  225. KerryFunk6
  226. KindraShul
  227. kinhtegec
  228. Kourtney89
  229. KrisJws492
  230. KristalPri
  231. KristaTrem
  232. KristoferBevins
  233. kyubi24992
  234. Lê Đức Mẫn
  235. Lê Hải Châu
  236. Lam Y
  237. LamarKinse
  238. LamontDyso
  239. lanp87030
  240. LaraAlmeid
  241. LarhondaGriggs0
  242. LashayPers
  243. LashundaX2
  244. LatashaWhi
  245. LatoshaCan
  246. LaurindaTi
  247. LavadaKeenum
  248. Lavern0079
  249. LawrencLan
  250. LeannaRuny
  251. LeeMaloney
  252. lehoang9999
  253. LeolaNewto
  254. LeonLarry1
  255. LeonorSeve
  256. LeonTown34
  257. LeroyHicks
  258. lethanhson
  259. LidiaYih80
  260. LilaToombs69
  261. LillianaSi
  262. linhlinh2131
  263. linneomklaulkl
  264. LonnieCout
  265. LoraYKVHl
  266. LTQLeonida
  267. LucioGallo
  268. LuigiQuaif
  269. LupeFauldi
  270. LupeVazque
  271. LutherU155
  272. lyquangchinh
  273. MadeleiByr
  274. MagnoliaAmaral
  275. manhky
  276. Manie6660410
  277. ManieBpt46
  278. manviolsmrossm
  279. MapleWalst
  280. MargarFaj
  281. MargretCam
  282. Marian4198
  283. MarianaMon
  284. MarianAske
  285. MarianneJa
  286. MarianoBre
  287. MarianWVI
  288. MariChinn0
  289. MarieKifer
  290. Marina96H
  291. MaritaEdge
  292. MaritaSpar
  293. MaryanGood
  294. mattroi2017
  295. MeaganManl
  296. Mellissa26
  297. MelodeeRac
  298. MerleSewel
  299. MerriMarvi
  300. MerryHenke
  301. MiaColson
  302. Minh Đức
  303. Minh Lý
  304. MinniePoli
  305. MirtaParri
  306. MitchellBi
  307. MKEBenjami
  308. MohammeGar
  309. MOQNelle27
  310. MosheVLHth
  311. mucin413
  312. MXAShayne
  313. MyronDeLaC
  314. Naomi09U92
  315. NedBeemgie
  316. Nguyễn Ích Thông
  317. Nguyễn Trọng Tăng
  318. NGUYỄN VĂN THÁI
  319. nguyenxuan
  320. Nicolas50S
  321. Nigel17283
  322. NiklasBeck
  323. NoemiVocuy
  324. NorineMack
  325. OliverBirn
  326. PenniPaul
  327. PerryChris
  328. PollyCheyn
  329. PollyK09m
  330. Poppy5152v
  331. PrinceDigi
  332. QGAWaldosp
  333. QNUMarita
  334. QuentinPai
  335. RafaelWynkoop
  336. RainaMcAda
  337. RaleighMad
  338. RaulDacomb
  339. RayfordHoo
  340. RebeccaMas
  341. ReeceHinch
  342. ReggieLaufer2
  343. ReneeBrand
  344. RheaPugh5
  345. RichieCarr
  346. RichieXBC
  347. RichReeder
  348. RickyMadis
  349. RKHMatt68
  350. RLWMadie4
  351. RobertoWom
  352. robinduatinxxx
  353. RodneyDris
  354. Roger44P37
  355. RomaMcGowa
  356. RomanBrose
  357. RomeoSinge
  358. Rosario85C
  359. RoseannaEa
  360. RosettBayn
  361. RozellaSDD
  362. RunTienia
  363. SalinaC35h
  364. SallyKinar
  365. SallyNcjle
  366. SandyEllze
  367. SaraKitamu
  368. SavannahCh
  369. ScarletBug
  370. ScottMacki
  371. SeanVoss3
  372. SelenaFred
  373. seovninfo
  374. SethCurmi1
  375. ShanelU11
  376. ShannoAcev
  377. ShantellSt
  378. ShariSalom
  379. SharonJjh903728
  380. ShayBernal
  381. ShaynaWarman
  382. ShelaHancock016
  383. ShelbyVUF
  384. SherlenMof
  385. ShielaYode
  386. ShoshanDav
  387. SibylLantz
  388. SibylMcnam
  389. SimaZdu529
  390. srobbasrva
  391. StaceyDoucette
  392. StacyKnuts
  393. Stella0814
  394. StepaniSca
  395. Stephan317
  396. SterlinHad
  397. SuePulidoj
  398. Sung741799
  399. SuzanneFryman4
  400. SuzettePhf
  401. SybilGranv
  402. SYLDelmar
  403. TammieTorr
  404. TaraBulloc
  405. TeriMiner
  406. TerrellArr
  407. TerrieTeic
  408. Terry24Urz
  409. ThaddeusKe
  410. ThedaWardill
  411. ThomasPere
  412. thtoprtnor
  413. thuang18park
  414. thugiangvu
  415. TiaElkin31
  416. TiaWaterfi
  417. TimmyMcCol
  418. TonyUof190
  419. TorriDimattia
  420. ToryCrouse
  421. TraceeMone
  422. Tran Xuan Sinh
  423. TRẦN THỊ THANH LIÊM
  424. TwilaRifec
  425. TylerBenny
  426. TyrellMull
  427. TyroneMons
  428. UWLMattcfz
  429. vancali96
  430. vanminhland87
  431. Venus2133
  432. VeolaCastr
  433. VeroniqSki
  434. vianan310
  435. VickeyPhif
  436. VidaT27vvn
  437. VitoKnottu
  438. vodiennhan8386
  439. VQDAltatxc
  440. Wade24V4081902
  441. WilburHash
  442. Wilburn84A
  443. WilliamCallender
  444. WilmerTRTF
  445. XOYViolett
  446. XSDBarbnnm
  447. XWBDonette
  448. xzvhdghgdh
  449. YMZAmieaxt
  450. ZacharyGID
  451. ZaneStubbl

  Chúc mừng sinh nhậtChúc mừng sinh nhật

  1. Vân Thanh

  Thống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi HữuThống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

  Chủ đề
  5.855
  Bài gửi
  236.818
  Thành viên
  1.176

  Chào mừng bạn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ mới gia nhập diễn đàn .

  Blogs
  147
  Entries
  3.575
  Trong ngày
  1

  Bài Blog Entry sau cùng, Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái gửi bởi NGUYỄN VĂN THÁI

  Hình chỉ dẫnHình chỉ dẫn

  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là liên kết
  Diễn đàn là liên kết