• Mới nhất
 • Hot nhất
 • Xem nhiều nhất
VIÊN QUỐC BÁU   CHÚC MỪNG SINH NHẬT THI HỮU LAM Y
VIÊN QUỐC BÁU   Tho Tran Xuan Sinh
Huy Thanh   Trang thơ Huy Thanh
Huy Thanh   Huong xua
lyquangchinh   Mật khúc
Huy Thanh   THƠ BỐN CÂU
TRẦN THỊ THANH LIÊM   Cố hương
HỒNG THOẠI   Trang thơ HỒNG THOẠI
HỒNG THOẠI   Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm VẮNG của tác giả Lê Thu Trang
buixuanphuong09   BỘ SƯU TẬP CÔN TRÙNG
HỒNG THOẠI   TRANG THƠ QUANG CHÍNH
buixuanphuong09   TỨ TUYỆT HOA (mời họa)
Trần Thị Lợi   Trang Thơ Trần Thị Lợi
thugiangvu   Góc tự tình.
buixuanphuong09   TỨ TUYỆT HOA LƯU
Nguyễn Ích Thông   Đường Thi , Phỏng Dịch Huyền Lâm
Nguyễn Ích Thông   THƠ NGUYỄN ÍCH THÔNG
thugiangvu   Trang thơ mai mơ
hoanggiao   Tập làm thơ - DNT
hoanggiao   Lục bát - Ân tình - DNT

Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu.

 • News & Announcements


   1. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 78
    • Bài gửi: 638

    Bài cuối:

    Cá nhân
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 26
    • Bài gửi: 606

    Bài cuối:

    Cá nhân
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 2.089

    Bài cuối:

    Cá nhân
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 44
    • Bài gửi: 355
   5. Điều hành bởi:

    1. thylan
    2. Dạ Cổ Hoài Lang

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 181
    • Bài gửi: 3.641
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 38
    • Bài gửi: 1.160
   7. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 152
    • Bài gửi: 526
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 1
  1. ¸.·*๑۩۞۩๑_ THI ĐÀN _๑۩۞۩๑*·.¸ Bài cuối

   Góc Xướng - Họa

   1. Thơ Sáng tác

    (2 Đang xem)

    Bao gồm mọi thể loại

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 509
    • Bài gửi: 74.602
   2. Điều hành bởi:

    1. Nắng Xuân
    2. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 188
    • Bài gửi: 65.547
   3. Chỉ ĐHV phụ trách mới có quyền giới thiệu bài Xướng.

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 284
    • Bài gửi: 4.289
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 74
    • Bài gửi: 14.901
   5. Điều hành bởi:

    1. Dạ Cổ Hoài Lang

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 83
    • Bài gửi: 22.427
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 174
   7. Từ nguyên bản tiếng nước ngoài

    Điều hành bởi:

    1. TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Diễn đàn con:

    1. Anh văn
    2. Trung văn

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 78
    • Bài gửi: 444
   8. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 134
    • Bài gửi: 2.253
   9. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 63
    • Bài gửi: 1.195
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 133
    • Bài gửi: 802
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 531
   1. Thi ca

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà
    2. Nắng Xuân

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 73
    • Bài gửi: 172
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 16
    • Bài gửi: 38
   3. Âm nhạc

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 70
    • Bài gửi: 254
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 7
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 20
    • Bài gửi: 81
   2. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 22
    • Bài gửi: 98
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 13
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 37
    • Bài gửi: 928
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 56
    • Bài gửi: 429
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 51
    • Bài gửi: 100
   2. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI
    2. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 60
    • Bài gửi: 586
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 223
   1. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 450
   2. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 19
    • Bài gửi: 222
   3. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 164
    • Bài gửi: 7.871
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 15
    • Bài gửi: 152
   2. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 2
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 6
    • Bài gửi: 449
   4. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 578
   5. Cửa sổ tâm hồn

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 52
    • Bài gửi: 196
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 1.159
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 74
    • Bài gửi: 2.831
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 98
    • Bài gửi: 1.146
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 188
    • Bài gửi: 1.566
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 444
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 36
    • Bài gửi: 89
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 191
    • Bài gửi: 809
   4. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 82
    • Bài gửi: 288
   5. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 176
    • Bài gửi: 470
   6. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 205
    • Bài gửi: 449
   7. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 86
    • Bài gửi: 278
   1. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 49
    • Bài gửi: 88
   2. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 176
    • Bài gửi: 296
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 111
    • Bài gửi: 289
   4. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 100
   5. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 117
    • Bài gửi: 657
   6. CHÚ Ý - Quảng cáo phải đúng nơi - Spam bài bị ban nick

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 9
   7. Những bài viết sai chủ đề, phạm quy sẽ bị chuyển vào đây

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 2

  TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN

  Số người đang xemSố người đang xem

  Hiện có 54 người đang xem. 3 thành viên và 51 khách

  Kỷ lục: 824 người đã ghé thăm, ngày 04-02-2015 lúc 01:47 PM.

  1. buixuanphuong09
  2. Quang Chính
  3. thylan

  View Online MembersNhững thành viên đã ghé thăm diễn đàn hôm nay: 117

  Những thành viên ghé thăm nhiều nhất trong 1 ngày là 936, 25-12-2014

  1. 0966668720
  2. AileenKepl
  3. Allysonornar
  4. AnnettDedm
  5. AntonFarr
  6. athena456
  7. AurelioHyett
  8. BettieJewell
  9. BlancaDalu
  10. BrunoNko0
  11. buixuanphuong09
  12. Buomtrang5678
  13. caohienminh819
  14. CharissaBurhop
  15. Charolette
  16. ChassidyBurrows
  17. ChelseaAustin1
  18. chiendich182017
  19. chiendich202017
  20. chiendich62107
  21. chiendich82107
  22. ChiHailes9204973
  23. chixinh4567
  24. ChristalSt
  25. dannguyen123
  26. DarcyScroggins
  27. DawnV37716472
  28. DerrickJor
  29. DessieGill
  30. dichnhanh159
  31. DomingaCramsie
  32. ElviraKvl9540742
  33. FannyTalarico89
  34. finedrinks
  35. GabrielleF
  36. GeorgeLaro
  37. Gió Bụi
  38. GingerGill
  39. GinoButz066
  40. gonkill123
  41. HỒNG THOẠI
  42. haanh08
  43. Haiduong1879
  44. hatgiongla
  45. Hoàng Nguyễn Thái Hà
  46. hoanggiao
  47. Hoangnam1987
  48. Huy Thanh
  49. huyba
  50. IJLElinor
  51. Jacquelyn7
  52. JarredThow
  53. jhkhikghky
  54. JohnMgarrett
  55. Kari92D808396
  56. KarryStolp19817
  57. KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
  58. KieraRomilly
  59. killua1303
  60. Kimberly90
  61. kyubi24992
  62. LachlanNaquin10
  63. LandonCald
  64. LavernMacg
  65. LavondaZnx
  66. LetterofMen1303
  67. linneomklaulkl
  68. LolaCastles8072
  69. lyquangchinh
  70. MagdalenaI
  71. manhky
  72. MaryellenHartiga
  73. mattroi2017
  74. MellisaArroyo94
  75. Minda8828
  76. minhland2345
  77. monday1116
  78. Nguyễn Ích Thông
  79. Nguyễn Thị Huề
  80. NGUYỄN VĂN THÁI
  81. nguyenviet12385
  82. nhunganh20
  83. phongkhamkt1
  84. PreciousVa
  85. Quang Chính
  86. RamonitaMi
  87. Reynaldo63
  88. RFreehill
  89. RIZShellie
  90. RoseannBoose8
  91. RoseanneAl
  92. RufinCura
  93. Sadye51Y2
  94. ShaynaWarman
  95. ShoshanaSt
  96. srobbasrva
  97. SusannahPe
  98. TashaDease99392
  99. tathaotb
  100. TerraKnatc
  101. thtoprtnor
  102. thugiangvu
  103. thylan
  104. tienlen.n90
  105. trantuan5678
  106. Trần Thị Lợi
  107. TRẦN THỊ THANH LIÊM
  108. TruongVu
  109. TyroneOgde
  110. VadaOreilly5298
  111. ValentinJurca45
  112. vancali96
  113. vanphongfptnv6
  114. VIÊN QUỐC BÁU
  115. VladimiroMeiras
  116. WilsonBarr22775

  Thống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi HữuThống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

  Chủ đề
  5.567
  Bài gửi
  226.149
  Thành viên
  1.158

  Chào mừng bạn Võ Toán mới gia nhập diễn đàn .

  Blogs
  140
  Entries
  3.430
  Trong ngày
  0

  Bài Blog Entry sau cùng, NÓI VỚI CON NGÀY NÓNG NỰC gửi bởi Linh Chi

  Hình chỉ dẫnHình chỉ dẫn

  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là liên kết
  Diễn đàn là liên kết