• Mới nhất
 • Hot nhất
 • Xem nhiều nhất
Trần Như Chuyên   Mái ấm Đại Nam
Dạ Cổ Hoài Lang   Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh
Dạ Cổ Hoài Lang   Vu Vơ
Dạ Cổ Hoài Lang   Trang Thơ Ksor - Lạc Bước.
Minh Đức   Thơ tình yêu và cuộc sống - Minh Đức
lyquangchinh   Mật khúc
Lệ Hà   Thơ Đường - Huy Thanh
Lệ Hà   Thơ Mạnh Kỷ
hoanggiao   Chân dung & Đối Thoại - Hội Người Cao Tuổi
Lệ Hà   Thơ Đường luật- Ngàn Hoa
hoanggiao   Trang Thơ Trần Thị Lợi
hoanggiao   Kết Giao Cùng Tác Giả Mới
hoanggiao   Đường luật - Hoàng Giao
Ngọc Duy Phan   TRANG THƠ NGỌC DUY PHAN
Trần Thị Lợi   Lục bát - Ân tình - DNT
Trần Thị Lợi   Tập làm thơ - DNT
Ngan Hoa   Trang thơ Ngan Hoa
BTV.vnthihuu   Bản tin: TÙNG LÂM -Thơ Tuyển Chọn
Ngan Hoa   Thơ Hoàng Giao
nguyenxuan   Thơ Đường luật Nguyên Xuân

Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu.

 • News & Announcements


   1. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 79
    • Bài gửi: 667

    Bài cuối:

    Cá nhân
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 26
    • Bài gửi: 606

    Bài cuối:

    Cá nhân
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 2.136

    Bài cuối:

    Cá nhân
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 46
    • Bài gửi: 363
   5. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 190
    • Bài gửi: 3.874
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 38
    • Bài gửi: 1.160
   7. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 152
    • Bài gửi: 532
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 1
  1. ¸.·*๑۩۞۩๑_ THI ĐÀN _๑۩۞۩๑*·.¸ Bài cuối

   Góc Xướng - Họa

   1. Thơ Sáng tác

    (4 Đang xem)

    Bao gồm mọi thể loại

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 522
    • Bài gửi: 75.788
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 193
    • Bài gửi: 67.209
   3. Chỉ ĐHV phụ trách mới có quyền giới thiệu bài Xướng.

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 287
    • Bài gửi: 4.360
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 82
    • Bài gửi: 15.548
   5. Thơ Vui

    (1 Đang xem)

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 84
    • Bài gửi: 22.520
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 174
   7. Từ nguyên bản tiếng nước ngoài

    Điều hành bởi:

    1. TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Diễn đàn con:

    1. Anh văn
    2. Trung văn

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 81
    • Bài gửi: 455
   8. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 134
    • Bài gửi: 2.253
   9. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 63
    • Bài gửi: 1.195
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 133
    • Bài gửi: 803
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 531
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà
    2. Nắng Xuân

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 73
    • Bài gửi: 172
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 16
    • Bài gửi: 38
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 70
    • Bài gửi: 259
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 7
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 20
    • Bài gửi: 81
   2. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 23
    • Bài gửi: 100
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 13
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 37
    • Bài gửi: 928
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 56
    • Bài gửi: 429
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 51
    • Bài gửi: 100
   2. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI
    2. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 60
    • Bài gửi: 589
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 223
   1. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 451
   2. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 19
    • Bài gửi: 222
   3. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 167
    • Bài gửi: 7.875
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 24
    • Bài gửi: 207
   2. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 2
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 6
    • Bài gửi: 463
   4. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 592
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 61
    • Bài gửi: 274
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 32
    • Bài gửi: 1.165
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 2.837
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 101
    • Bài gửi: 1.162
   4. Xem phim - Video clip

    (1 Đang xem)

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 188
    • Bài gửi: 1.566
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 444
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 37
    • Bài gửi: 90
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 191
    • Bài gửi: 809
   4. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 84
    • Bài gửi: 297
   5. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 177
    • Bài gửi: 471
   6. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 206
    • Bài gửi: 450
   7. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 86
    • Bài gửi: 278
   1. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 50
    • Bài gửi: 89
   2. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 179
    • Bài gửi: 299
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 112
    • Bài gửi: 291
   4. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 100
   5. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 119
    • Bài gửi: 661
   6. CHÚ Ý - Quảng cáo phải đúng nơi - Spam bài bị ban nick

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 9
   7. Những bài viết sai chủ đề, phạm quy sẽ bị chuyển vào đây

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 21
    • Bài gửi: 25

  TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN

  Số người đang xemSố người đang xem

  Hiện có 51 người đang xem. 2 thành viên và 49 khách

  Kỷ lục: 824 người đã ghé thăm, ngày 04-02-2015 lúc 01:47 PM.

  1. Nguyễn Ích Thông
  2. Trần Như Chuyên

  View Online MembersNhững thành viên đã ghé thăm diễn đàn hôm nay: 210

  Những thành viên ghé thăm nhiều nhất trong 1 ngày là 936, 25-12-2014

  1. AdeleHackn
  2. AimeeNut7313
  3. AlenaPlume763
  4. amplyhaynhat
  5. AngeliaWisniewsk
  6. Anh Dũng Trần
  7. Anke06Z414
  8. ArmandMcNish63
  9. ArtHeringt
  10. athena456
  11. AYDMadison
  12. Bùi Thúy Mùi
  13. BarneyMari
  14. Bennie9692
  15. Betsy64L68
  16. BriannaHanley
  17. BriannaWar
  18. BTV.vnthihuu
  19. buixuanphuong09
  20. CarloHedge
  21. ChadCho267
  22. ChasMcCash
  23. chiasetintuc3579
  24. ChristinMurdock
  25. ClaribelWeiner
  26. Cooper9612
  27. CorazonHut
  28. CTOStephaine
  29. CurtLegge7
  30. dadeethemes
  31. DanielStreet1
  32. dankaraoketieuchuan
  33. DarciDalla
  34. Deb549437
  35. Demetrius6
  36. dichnhanh159
  37. diem05059301
  38. diogini
  39. dm659172
  40. DonBurbidg
  41. DonnellFegan779
  42. ducthuan256
  43. EdithHolzman334
  44. ElaneSchmella35
  45. EliseIfe31
  46. ELQRoscoe
  47. elylavitewhite
  48. EmersonPet
  49. ENNVanessa
  50. EricaTennant59
  51. ErvinNorth
  52. FanniePryor4
  53. FilomenaHuerta1
  54. fiohuang30
  55. FrederickQ
  56. FredericPr
  57. FuebyLyncbeef
  58. GarnetCastrejon
  59. GenevaElrod5
  60. Gió Bụi
  61. giaketruongha
  62. giaynam2017
  63. Gita624397
  64. gogacpala
  65. GuilhermeDias8
  66. Hà Nguyên Ngọc
  67. HỒNG THOẠI
  68. hồng vy
  69. HaiAgee30
  70. haonamn082
  71. havu5984
  72. hiddenland
  73. hiennhan12
  74. hieutranvns
  75. Hildegarde6699
  76. hoanggiao
  77. hungchemotokt
  78. hungl7235
  79. Huy Thanh
  80. huyba
  81. IdaMacknig
  82. ImogeneT38
  83. IsaacRide7
  84. Isabelle11
  85. IsabellRobillard
  86. JeannineHa
  87. JeremiahDove30
  88. JoeNewsom104
  89. JohnnyMarr
  90. JRBTyrell875
  91. KandaceThirkell
  92. KandiceCab
  93. Kaylee84N34
  94. KelseyIjf947
  95. kinhtegec
  96. Koby55D36
  97. Kristie905
  98. kuntrinh86
  99. Lữ Khách
  100. Lệ Hà
  101. Lãng Tử Phiêu Diêu
  102. Lê Đức Mẫn
  103. Lê Hải Châu
  104. Lam Y
  105. lamquangha2
  106. LashayDenmark
  107. LavinaNilsen
  108. Lawrence71
  109. LeeGormly115410
  110. LeesaGarratt294
  111. linneomklaulkl
  112. LionelC667
  113. LonnyGainey4
  114. LorenzaShackleto
  115. luanvanhayhay
  116. LucasFoveaux800
  117. LucasPimentel89
  118. lyquangchinh
  119. maimo
  120. MalloryBlacklock
  121. manhky
  122. manviolsmrossm
  123. MarcellaHa
  124. MaricelaSpiro75
  125. MaryannBourne8
  126. MarylinG04
  127. Mưa Mùa Hạ
  128. MervinQfd061
  129. Minh Đức
  130. Minh Lý
  131. MohamedKabu0
  132. MorganBianco55
  133. MosheOLoghlen33
  134. mpanhdao
  135. mrgbshlmc93
  136. namnguyen1894dc
  137. NewtonSpin
  138. Ngọc Duy Phan
  139. nga2511
  140. Ngan Hoa
  141. Nguyễn Ích Thông
  142. Nguyễn Trọng Tăng
  143. NGUYỄN VĂN THÁI
  144. nguyenxuan
  145. nongdanmoi98
  146. OdellMing7
  147. Pam9625063
  148. Pearline8163
  149. PGPD
  150. Phamdanght
  151. phuthuysh123
  152. PhyllisLoomis32
  153. PZAGiuseppe
  154. QFES
  155. RafaelWynkoop
  156. ReaganCour
  157. ReynaHered
  158. RomanStern
  159. Rosaria493
  160. RosarioBea
  161. RosarioPin
  162. RosemarieGaskins
  163. RositaHarvill
  164. ryhetsht763
  165. SeanScanlo
  166. ShaynaWarman
  167. SiobhanRpj
  168. songNiger
  169. srobbasrva
  170. Starla65V307975
  171. SusanneHayden
  172. SyreetaCanterbur
  173. TabithaPhi
  174. taile01
  175. Tanya28X8646865
  176. TerrenceOl
  177. TerriMcnabb806
  178. thanhly54a3
  179. thicharua88
  180. thtoprtnor
  181. thuhuong986
  182. thylan
  183. tienlen.n90
  184. Tran Xuan Sinh
  185. Trần Như Chuyên
  186. Trần Thị Lợi
  187. TRẦN THỊ THANH LIÊM
  188. trung30
  189. TruongVu
  190. tuan3288
  191. tuananh212
  192. TwylaRamaciotti
  193. VỀ MIỀN TRUNG
  194. ValentinSt
  195. Vallie91Y
  196. vancali96
  197. VeronicaAnderson
  198. vfpproku32
  199. Vienphuong
  200. VirginiaFedler
  201. visadulich123
  202. vshmuon19
  203. ZaneMosby6
  204. ZIFShani3585990

  Thống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi HữuThống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

  Chủ đề
  5.689
  Bài gửi
  230.453
  Thành viên
  1.168

  Chào mừng bạn Lê Văn Thông mới gia nhập diễn đàn .

  Blogs
  146
  Entries
  3.501
  Trong ngày
  2

  Bài Blog Entry sau cùng, THƠ BẤT HỦ gửi bởi huyba

  Hình chỉ dẫnHình chỉ dẫn

  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là liên kết
  Diễn đàn là liên kết