• Mới nhất
 • Hot nhất
 • Xem nhiều nhất
Lệ Hà   TỨ TUYỆT BXP
Lệ Hà   Tho Tran Xuan Sinh
Lệ Hà   Trang thơ Lệ Hà
hoanggiao   Welcome - Hạ Phượng
Tran Xuan Sinh   Trang thơ Huy Thanh
Tran Xuan Sinh   Trang thơ Bùi Xuân Phượng
nguyenxuan   Thơ Đường luật Nguyên Xuân
nguyenxuan   Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II
Lapensee   1 GÓC ĐỜI
VŨ ĐẮC TRUNG KỲ   Thơ Đường luật - Vũ Đắc Trung Kỳ
Quang Chính   Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm VẮNG BẠN của tác giả Hồng...
Quang Chính   TRANG THƠ QUANG CHÍNH
Lapensee   Thơ Đường Luật Lapensee
huyba   T H Ậ T T H À
lethutrang   Vu Vơ
buixuanphuong09   Thơ Đường _ Hồng Vy
buixuanphuong09   Thơ Đường luật- Ngàn Hoa
buixuanphuong09   Học nấu đường tinh
buixuanphuong09   Trang thơ HỒNG THOẠI
NGUYỄN VĂN THÁI   Đường Luật_Nguyễn Văn Thái

Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu.

 • News & Announcements


   1. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 81
    • Bài gửi: 674

    Bài cuối:

    Cá nhân
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 26
    • Bài gửi: 606

    Bài cuối:

    Cá nhân
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 2.202

    Bài cuối:

    Cá nhân
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 48
    • Bài gửi: 415
   5. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 222
    • Bài gửi: 4.405
   6. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 41
    • Bài gửi: 1.211
   7. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 157
    • Bài gửi: 540
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 1
  1. ¸.·*๑۩۞۩๑_ THI ĐÀN _๑۩۞۩๑*·.¸ Bài cuối

   Góc Xướng - Họa

   1. Thơ Sáng tác

    (2 Đang xem)

    Bao gồm mọi thể loại

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 537
    • Bài gửi: 78.148
   2. Chỉ ĐHV phụ trách mới có quyền giới thiệu bài Xướng.

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 308
    • Bài gửi: 4.731
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 84
    • Bài gửi: 15.565
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 85
    • Bài gửi: 22.700
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 174
   6. Từ nguyên bản tiếng nước ngoài

    Điều hành bởi:

    1. TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Diễn đàn con:

    1. Anh văn
    2. Trung văn

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 83
    • Bài gửi: 467
   7. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 138
    • Bài gửi: 2.262
   8. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 66
    • Bài gửi: 1.248
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 133
    • Bài gửi: 804
   2. Trang Văn sưu tầm

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 531
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà
    2. Nắng Xuân

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 177
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 17
    • Bài gửi: 39
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 71
    • Bài gửi: 269
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 7
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 21
    • Bài gửi: 82
   2. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 23
    • Bài gửi: 100
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 13
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 38
    • Bài gửi: 931
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 56
    • Bài gửi: 429
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 54
    • Bài gửi: 107
   2. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI
    2. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 60
    • Bài gửi: 593
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 223
   1. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 67
    • Bài gửi: 504
   2. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 22
    • Bài gửi: 230
   3. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 169
    • Bài gửi: 7.879
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 38
    • Bài gửi: 271
   2. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 2
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 7
    • Bài gửi: 468
   4. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 36
    • Bài gửi: 608
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 424
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 32
    • Bài gửi: 1.176
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 2.838
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 105
    • Bài gửi: 1.182
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 190
    • Bài gửi: 1.572
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 446
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 41
    • Bài gửi: 113
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 193
    • Bài gửi: 812
   4. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 85
    • Bài gửi: 299
   5. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 185
    • Bài gửi: 485
   6. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 208
    • Bài gửi: 452
   7. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 87
    • Bài gửi: 279
   1. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 50
    • Bài gửi: 89
   2. Kiến thức Đông y

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 188
    • Bài gửi: 323
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 112
    • Bài gửi: 291
   4. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 104
   5. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 122
    • Bài gửi: 664
   6. CHÚ Ý - Quảng cáo phải đúng nơi - Spam bài bị ban nick

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 9
   7. Những bài viết sai chủ đề, phạm quy sẽ bị chuyển vào đây

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 39
    • Bài gửi: 50

  TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN

  Số người đang xemSố người đang xem

  Hiện có 69 người đang xem. 2 thành viên và 67 khách

  Kỷ lục: 824 người đã ghé thăm, ngày 04-02-2015 lúc 02:47 PM.

  1. hồng vy
  2. nguyenxuan

  View Online MembersNhững thành viên đã ghé thăm diễn đàn hôm nay: 259

  Những thành viên ghé thăm nhiều nhất trong 1 ngày là 1.151, 14-12-2017

  1. (Lê Hoàng| Công Hoàng}
  2. AdelaidaNx
  3. AgnesJeffe
  4. Aileen90Z7
  5. Alanna2570
  6. AlexisHave
  7. AlizaOliva
  8. AmelieAdq329
  9. AnaLach21
  10. AngelineBostic
  11. Anglea0048
  12. anhseoer80
  13. AnjaWalter
  14. AnnaMoose74
  15. Anneliese2
  16. Antony45B
  17. ArdenDonne
  18. ArdisW9950
  19. ArturoMalt
  20. AudryChatterton
  21. AuroraScha
  22. bachtuyet
  23. bannhadepdanang43
  24. BarbraWarb
  25. BenHoffman
  26. BeulahFran
  27. BrigidaGoldschmi
  28. BruceH3730371046
  29. buixuanphuong09
  30. CarinSilve
  31. Carolyn48R
  32. CatalinaVa
  33. CathleenCaleb3
  34. CelesteKue
  35. ChadPlatt7
  36. CharlaMarc
  37. ChasHager
  38. ChristiSto
  39. ClaudioKir
  40. cliemchinh
  41. CliffArroy
  42. coinvietnam79
  43. ConnieHino
  44. CorneliusO
  45. cuuho1234
  46. DarinHansl
  47. Darryl27D09087
  48. DaveK4927982983
  49. DavidaG335
  50. DawnaZ9147
  51. DeandreSte
  52. DennisMacC
  53. DerekMcCli
  54. diogini
  55. DominikDeering2
  56. doublentmk90
  57. DoyleGodley2
  58. duchuy71
  59. dunglinh
  60. DustinJfb8
  61. ElbaGaby3
  62. EldonMcIlr
  63. ElidaHodgk
  64. Elliot51P0
  65. ElvisLovek
  66. elylavitewhite
  67. EmanuelWro
  68. EmiliaWark
  69. EmilieWedg
  70. Etsuko58X
  71. EusebiaLaw
  72. FaeWethers
  73. FannyAguia
  74. FaustinoSt
  75. FrankForwo
  76. FredricMun
  77. FuebyLyncbeef
  78. GavinMorri
  79. GAVKristop
  80. GenaSnipes
  81. Gió Bụi
  82. GiaPrendergast
  83. GiselleBray432
  84. GitaDemain
  85. GladysVand
  86. GracielaBr
  87. GuadalupeSchirme
  88. HỒNG THOẠI
  89. hồng vy
  90. Harris8695
  91. HeleneBlac
  92. HermelindaLoyd6
  93. hoanggiao
  94. HSOTrisha
  95. Huy Thanh
  96. huyba
  97. IGLFrederi
  98. ImaF82894
  99. IndiraSchr
  100. IrishSchir
  101. IsidroCarn
  102. IvyAspinal
  103. JacintoIuw
  104. JackiLinds
  105. JacquieBri
  106. JannClaudi
  107. JaquelineG
  108. JasminUlm8
  109. Jessynguyen0102
  110. JinaAlford
  111. JoannaStei
  112. JoieCormac
  113. JolieGale459029
  114. JudiHarms3
  115. JulietBlou
  116. JuneHollan
  117. JuniorBurn
  118. JustinaImi
  119. KathleneBu
  120. KazukoTroe
  121. KEMUwe255010968
  122. khonggiankidieu
  123. KristyOlso
  124. KyleBettis
  125. Lệ Hà
  126. LaceyMedfo
  127. LamontToothman1
  128. lanlinh
  129. lanp87030
  130. Lapensee
  131. LaurenLau
  132. LavadaBurd
  133. LavernKnow
  134. LawannaBlo
  135. LeannaKyte
  136. LeeCrombie
  137. LeilaIngra
  138. LenaBurgin
  139. LeoFinkel64936
  140. LeomaJ804
  141. LeoraEwing
  142. LesleeLepage9
  143. Linh Chi
  144. LouJelks49
  145. LucianaK52
  146. LucretiaSa
  147. MadisonBur
  148. MagdalenaR
  149. MaggieBenoit6
  150. MalloryBar
  151. manhky
  152. Manuel50Q9
  153. manviolsmrossm
  154. MarcelSlac
  155. MargeryShe
  156. MargretLig
  157. MattTietke
  158. MelissaTow
  159. MiaKhm6476
  160. MichaelM50
  161. MicheleTuc
  162. MickeyWald
  163. MikeL10728
  164. MinnaTolim
  165. MiquelThor
  166. MMACleta7
  167. MoisesGard
  168. monday1116
  169. MrLak48
  170. MyraI2944
  171. MyrtisCarr
  172. NateTah028
  173. NathanielE
  174. Nguyễn Trọng Tăng
  175. Nguyễn Tuấn Thắng
  176. nguyendinhz
  177. NguyenVan1995
  178. nguyenxuan
  179. nhaphuong1917
  180. nhungtrang3515
  181. Niamh65U67
  182. Nilda38902
  183. noithatdep555
  184. NorbertoHe
  185. OBOAdele20
  186. Pamala4787
  187. Pamelafap
  188. PenelopeK5
  189. phamvanta_bn
  190. PorterMack
  191. Quang Chính
  192. RamonaSwee
  193. ReyesS0193
  194. RigobertoH
  195. RJOZachary
  196. RoccoAlfor
  197. RosalineWa
  198. RoseGrahamslaw
  199. RoslynLunn
  200. RoxanneJef
  201. RyderJorda
  202. sankhaudidong
  203. ScottyBour
  204. SDTHannelo
  205. SelmaKisch
  206. ShanelH871
  207. ShantaeDro
  208. ShaunteMcclure2
  209. ShereeBowl
  210. SherlynDor
  211. ShermanBrass36
  212. Silke29S8
  213. snegiroazb
  214. SoniaLangr
  215. srobbasrva
  216. SteffenNil
  217. StormyColq
  218. SuzetteNas
  219. TabathaP90
  220. TamikaAnn8
  221. TamikaNeel
  222. TaylahSorrell63
  223. TeresitaHi
  224. TerranceAu
  225. Thaddeus35
  226. ThaliaWyso
  227. Thanh Nguyệt
  228. thanhbao1806
  229. TheronThie
  230. thietkewebchuyen44
  231. thtoprtnor
  232. TiberiusTechie
  233. TIKCarolin
  234. TitusField
  235. TJTJaimie3
  236. Tran Xuan Sinh
  237. TRẦN THỊ THANH LIÊM
  238. TreyRemer6
  239. TruongVu
  240. tuanthanh6789
  241. UtaS901943
  242. VŨ ĐẮC TRUNG KỲ
  243. vancali96
  244. VeronaHils
  245. VickeyLore
  246. VickyPardu
  247. vietphapcompany
  248. Violette68
  249. WadeDocker
  250. WAVSabrina
  251. WilburAlbr
  252. Wilfredo49
  253. WilsonRudo
  254. WinnieSlat
  255. WJBJon2461
  256. YettaEuban
  257. YYFJessica

  Thống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi HữuThống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

  Chủ đề
  5.956
  Bài gửi
  241.319
  Thành viên
  1.180

  Chào mừng bạn Hạ Phượng mới gia nhập diễn đàn .

  Blogs
  147
  Entries
  3.590
  Trong ngày
  0

  Bài Blog Entry sau cùng, Đường Luật_Nguyễn Văn Thái gửi bởi NGUYỄN VĂN THÁI

  Hình chỉ dẫnHình chỉ dẫn

  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là liên kết
  Diễn đàn là liên kết