• Mới nhất
 • Hot nhất
 • Xem nhiều nhất
Tran Xuan Sinh   Huong xua
Tran Xuan Sinh   Tho Tran Xuan Sinh
Tran Xuan Sinh   Trang thơ Huy Thanh
hồng vy   Học nấu đường tinh
hồng vy   Thơ Đường _ Hồng Vy
hồng vy   Gánh đường thùng kính mời
buixuanphuong09   HOA GIEO TỨ TUYỆT
Ngan Hoa   Thơ Đường luật- Ngàn Hoa
Ngan Hoa   Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh
Huy Thanh   Lục bát - Ân tình - DNT
vancali96   Thơ Đường luật Nguyên Xuân
Tran Xuan Sinh   Trang Thơ Ksor - Lạc Bước.
HuyenLam   Một Thời Để Nhớ
Duyên An   Thơ Duyên An
Ngan Hoa   Trang thơ Ngan Hoa
Ngan Hoa   TỨ TUYỆT BXP
Huy Thanh   Trang thơ Bùi Xuân Phượng
buixuanphuong09   Trang thơ Lệ Hà
VŨ ĐẮC TRUNG KỲ   Thơ Đường luật - Vũ Đắc Trung Kỳ
nguyenxuan   Nguyên Xuân góp câu đối

Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu.

 • News & Announcements


   1. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 81
    • Bài gửi: 674

    Bài cuối:

    Cá nhân
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 26
    • Bài gửi: 606

    Bài cuối:

    Cá nhân
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 2.202

    Bài cuối:

    Cá nhân
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 48
    • Bài gửi: 415
   5. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 222
    • Bài gửi: 4.405
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 41
    • Bài gửi: 1.211
   7. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 157
    • Bài gửi: 540
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 228
    • Bài gửi: 2.175
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 1
  1. ¸.·*๑۩۞۩๑_ THI ĐÀN _๑۩۞۩๑*·.¸ Bài cuối

   Góc Xướng - Họa

   1. Thơ Sáng tác

    (1 Đang xem)

    Bao gồm mọi thể loại

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 537
    • Bài gửi: 78.180
   2. Chỉ ĐHV phụ trách mới có quyền giới thiệu bài Xướng.

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 308
    • Bài gửi: 4.731
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 84
    • Bài gửi: 15.565
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 85
    • Bài gửi: 22.702
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 174
   6. Trang Thơ dịch

    (1 Đang xem)

    Từ nguyên bản tiếng nước ngoài

    Điều hành bởi:

    1. TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Diễn đàn con:

    1. Anh văn
    2. Trung văn

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 83
    • Bài gửi: 467
   7. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 138
    • Bài gửi: 2.262
   8. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 66
    • Bài gửi: 1.249
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 133
    • Bài gửi: 804
   2. Trang Văn sưu tầm

    (6 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 531
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà
    2. Nắng Xuân

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 177
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 17
    • Bài gửi: 39
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 71
    • Bài gửi: 269
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 7
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 21
    • Bài gửi: 82
   2. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 23
    • Bài gửi: 100
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 13
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 38
    • Bài gửi: 931
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 56
    • Bài gửi: 429
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 54
    • Bài gửi: 107
   2. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI
    2. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 60
    • Bài gửi: 593
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 223
   1. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 67
    • Bài gửi: 504
   2. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 22
    • Bài gửi: 230
   3. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 169
    • Bài gửi: 7.879
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 38
    • Bài gửi: 271
   2. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 2
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 7
    • Bài gửi: 468
   4. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 36
    • Bài gửi: 608
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 424
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 32
    • Bài gửi: 1.176
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 2.838
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 105
    • Bài gửi: 1.182
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 190
    • Bài gửi: 1.572
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 446
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 41
    • Bài gửi: 113
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 193
    • Bài gửi: 812
   4. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 85
    • Bài gửi: 299
   5. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 185
    • Bài gửi: 485
   6. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 208
    • Bài gửi: 452
   7. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 87
    • Bài gửi: 279
   1. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 50
    • Bài gửi: 89
   2. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 188
    • Bài gửi: 323
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 112
    • Bài gửi: 291
   4. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 104
   5. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 122
    • Bài gửi: 664
   6. CHÚ Ý - Quảng cáo phải đúng nơi - Spam bài bị ban nick

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 9
   7. Những bài viết sai chủ đề, phạm quy sẽ bị chuyển vào đây

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 39
    • Bài gửi: 50

  TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN

  Số người đang xemSố người đang xem

  Hiện có 86 người đang xem. 0 thành viên và 86 khách

  Kỷ lục: 824 người đã ghé thăm, ngày 04-02-2015 lúc 02:47 PM.

  View Online MembersNhững thành viên đã ghé thăm diễn đàn hôm nay: 140

  Những thành viên ghé thăm nhiều nhất trong 1 ngày là 1.151, 14-12-2017

  1. 3oy_quaikiem84
  2. abc160561b1
  3. AdelaidaNx
  4. Aileen90Z7
  5. AlexandraAshley
  6. AlmedaConnelly1
  7. AlphonsoMale83
  8. AnaLach21
  9. AngeliaGascoigne
  10. ArdenDonne
  11. ArturoMalt
  12. athena456
  13. borisFep
  14. BrigidaGoldschmi
  15. buixuanphuong09
  16. CallieMajo
  17. CamillaS55
  18. CelsaMacintyre
  19. ChasHager
  20. ClaudioKir
  21. CliffArroy
  22. coinvietnam79
  23. CoreyReaves271
  24. cuuho1234
  25. DarrellFitzGibbo
  26. Darryl27D09087
  27. DavidaG335
  28. diogini
  29. duchuy71
  30. EdwinTroiano12
  31. ElaineBugd
  32. ElbaGaby3
  33. ElizbethTr
  34. EloiseHarwood89
  35. ElvisLovek
  36. elylavitewhite
  37. EstherShel
  38. EusebiaLaw
  39. FaustinoSt
  40. FranciscaA
  41. FredricMun
  42. FreemanS91
  43. FuebyLyncbeef
  44. GabrielGoodenoug
  45. Geraldine3541
  46. Gió Bụi
  47. giaynamhuymanh88
  48. GladysVand
  49. HỒNG THOẠI
  50. hồng vy
  51. hiennguyenpt1199
  52. hoanggiao
  53. hosteovelo
  54. Huy Thanh
  55. huyba
  56. IGLFrederi
  57. IndiraSchr
  58. JacquieBri
  59. Jonas51295
  60. JulietLetc
  61. KiaLawley3
  62. KristyOlso
  63. kukenlcd0000
  64. Lê Đức Mẫn
  65. Lê Hải Châu
  66. Lapensee
  67. LatonyaVinci39
  68. LaurenLau
  69. LavadaBurd
  70. LavernKnow
  71. LeeCrombie
  72. LesleeLepage9
  73. lethanhson
  74. linneomklaulkl
  75. LuigiBeavi
  76. manhky
  77. manviolsmrossm
  78. MarilynnNa
  79. MckenzieH8
  80. MervinNas5
  81. MikeL10728
  82. MindaFauchery16
  83. MiquelThor
  84. MMACleta7
  85. MoisesDela
  86. MoisesGard
  87. monday1116
  88. mrgbshlmc93
  89. MrLak48
  90. MylesChavarria
  91. Nam18Q1799
  92. Ngan Hoa
  93. Nguyễn Thị Huề
  94. Nguyễn Trọng Tăng
  95. nguyendinhz
  96. nguyenxuan
  97. Niamh65U67
  98. NicholZeller82
  99. OlgaWatterston5
  100. Pamala4787
  101. Pamelafap
  102. phimxeo
  103. qiwipUndut
  104. Quang Chính
  105. RefugioG58
  106. ReyesS0193
  107. RigobertoH
  108. RosalineForney3
  109. RyderJorda
  110. SallieEdmonson6
  111. ScarlettNowacki
  112. ShanelH871
  113. Sharyn1776
  114. Shawnee3678
  115. SherleneBrantley
  116. sothictmv
  117. srobbasrva
  118. SuzetteNas
  119. TeresitaHi
  120. thamnguyenthihoa957
  121. Thanh Nguyệt
  122. thanhbao1806
  123. thegioidulich888
  124. thietkewebchuyen44
  125. TIKCarolin
  126. tra0995497882
  127. Tran Xuan Sinh
  128. TruongVu
  129. tuananh212
  130. tudaimynu999
  131. vancali96
  132. VickeyLore
  133. vietphapcompany
  134. Violette68
  135. Wilfredo49
  136. xuantruong91
  137. Yong639906
  138. YYFJessica

  Thống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi HữuThống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

  Chủ đề
  5.956
  Bài gửi
  241.401
  Thành viên
  1.180

  Chào mừng bạn Hạ Phượng mới gia nhập diễn đàn .

  Blogs
  147
  Entries
  3.590
  Trong ngày
  0

  Bài Blog Entry sau cùng, Đường Luật_Nguyễn Văn Thái gửi bởi NGUYỄN VĂN THÁI

  Hình chỉ dẫnHình chỉ dẫn

  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là liên kết
  Diễn đàn là liên kết