• Mới nhất
 • Hot nhất
 • Xem nhiều nhất
hồng vy   Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II
hồng vy   Thơ Đường _ Hồng Vy
Dạ Cổ Hoài Lang   Trang thơ HỒNG THOẠI
Dạ Cổ Hoài Lang   Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh
Dạ Cổ Hoài Lang   Trang Thơ Ksor - Lạc Bước.
Dạ Cổ Hoài Lang   Học nấu đường tinh
Dạ Cổ Hoài Lang   Gánh đường thùng kính mời
TruongVu   Trang thơ TruongVu
nguyenxuan   Thơ Đường luật Nguyên Xuân
Phương Nam   Trang thơ Nguyễn Phương Nam
Huy Thanh   Trang thơ Huy Thanh
Tran Xuan Sinh   THƠ NGUYỄN ÍCH THÔNG
Huy Thanh   Huong xua
Tran Xuan Sinh   Tho Tran Xuan Sinh
NGUYỄN VĂN THÁI   Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái
nguyenxuan   Hạt bụi thời gian - TTĐL - Nguyên Xuân
lyquangchinh   Mật khúc
Nắng Xuân   BÁO HỶ
BTV.vnthihuu   Bản tin: NHÀ QUÊ - Thơ Tuyển Chọn
vancali96   Thơ Như Quỳnh

Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu.

 • News & Announcements


   1. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 80
    • Bài gửi: 672

    Bài cuối:

    Cá nhân
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 26
    • Bài gửi: 606

    Bài cuối:

    Cá nhân
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 2.194

    Bài cuối:

    Cá nhân
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 48
    • Bài gửi: 415
   5. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 218
    • Bài gửi: 4.350
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 41
    • Bài gửi: 1.209
   7. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 156
    • Bài gửi: 539
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 228
    • Bài gửi: 2.173
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 1
  1. ¸.·*๑۩۞۩๑_ THI ĐÀN _๑۩۞۩๑*·.¸ Bài cuối

   Góc Xướng - Họa

   1. Thơ Sáng tác

    (3 Đang xem)

    Bao gồm mọi thể loại

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 535
    • Bài gửi: 77.791
   2. Chỉ ĐHV phụ trách mới có quyền giới thiệu bài Xướng.

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 305
    • Bài gửi: 4.667
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 84
    • Bài gửi: 15.565
   4. Thơ Vui

    (1 Đang xem)

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 84
    • Bài gửi: 22.684
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 174
   6. Từ nguyên bản tiếng nước ngoài

    Điều hành bởi:

    1. TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Diễn đàn con:

    1. Anh văn
    2. Trung văn

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 83
    • Bài gửi: 467
   7. Thơ Sưu tầm

    (2 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 138
    • Bài gửi: 2.262
   8. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 64
    • Bài gửi: 1.200
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 133
    • Bài gửi: 804
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 531
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà
    2. Nắng Xuân

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 177
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 17
    • Bài gửi: 39
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 70
    • Bài gửi: 262
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 7
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 21
    • Bài gửi: 82
   2. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 23
    • Bài gửi: 100
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 13
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 38
    • Bài gửi: 931
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 56
    • Bài gửi: 429
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 53
    • Bài gửi: 106
   2. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI
    2. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 60
    • Bài gửi: 590
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 223
   1. Tranh Thơ Thi Hữu

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 66
    • Bài gửi: 503
   2. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 22
    • Bài gửi: 230
   3. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 169
    • Bài gửi: 7.879
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 261
   2. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 2
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 6
    • Bài gửi: 467
   4. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 602
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 75
    • Bài gửi: 413
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 32
    • Bài gửi: 1.176
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 2.837
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 104
    • Bài gửi: 1.176
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 190
    • Bài gửi: 1.572
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 446
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 41
    • Bài gửi: 113
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 193
    • Bài gửi: 812
   4. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 85
    • Bài gửi: 299
   5. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 183
    • Bài gửi: 480
   6. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 207
    • Bài gửi: 451
   7. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 87
    • Bài gửi: 279
   1. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 50
    • Bài gửi: 89
   2. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 188
    • Bài gửi: 323
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 112
    • Bài gửi: 291
   4. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 104
   5. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 121
    • Bài gửi: 663
   6. CHÚ Ý - Quảng cáo phải đúng nơi - Spam bài bị ban nick

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 9
   7. Những bài viết sai chủ đề, phạm quy sẽ bị chuyển vào đây

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 43

  TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN

  Số người đang xemSố người đang xem

  Hiện có 192 người đang xem. 1 thành viên và 191 khách

  Kỷ lục: 824 người đã ghé thăm, ngày 04-02-2015 lúc 02:47 PM.

  1. hồng vy

  View Online MembersNhững thành viên đã ghé thăm diễn đàn hôm nay: 479

  Những thành viên ghé thăm nhiều nhất trong 1 ngày là 1.002, 22-10-2017

  1. AAFTaren20
  2. AdelaideNa
  3. AdellTille
  4. Adriana100
  5. AdrianE83
  6. Ahmed36P86
  7. AimeeTiffa
  8. AlannaMcAl
  9. AlbaRow07
  10. AletheaYab
  11. Alexandra9
  12. AlfonzoM25
  13. AlineMaur6
  14. Allen1513
  15. AlmaTiz747
  16. AlonzoFred
  17. AmosTravis
  18. Andrew5930
  19. AndrewDami
  20. AngelesS93
  21. AngelinaSp
  22. AngelineBo
  23. AngelitaM2
  24. AngusLiebe
  25. AnibalMich
  26. AntjeHyam
  27. ArcherDalg
  28. ArcherHarm
  29. ArleenGrai
  30. ArlenBanue
  31. ArlenEudy3
  32. AshleighCl
  33. AubreyDuon
  34. AureliaIqb
  35. BaileyAnch
  36. BerryU8438
  37. Beryl03664
  38. BerylDishe
  39. BettinaBvz
  40. BettinaMol
  41. Bill91C56
  42. BradleySni
  43. BrandieCre
  44. BrittneyVa
  45. Bryce8764
  46. CaitlynFag
  47. CalvinRose
  48. CandaceCol
  49. CaraTaul5
  50. CarenGainf
  51. CarenStelz
  52. CarlaBeuze
  53. CarltonCre
  54. Catherine6
  55. CathernAnt
  56. CelsaSomme
  57. CGRColumbu
  58. ChanceImla
  59. ChanceStor
  60. ChantalCal
  61. ChanteX411
  62. CharlesXmg
  63. CharleySou
  64. ChasBladen
  65. CherieJ578
  66. CherylJ56
  67. Chet058244
  68. Christen82
  69. Christina2
  70. ClariceAnd
  71. ClarkDoole
  72. ClaudiaPav
  73. ClemmieLig
  74. CliffordKr
  75. ColetteCej
  76. ConnorRes1
  77. ConsueloLi
  78. CynthiaQ69
  79. DamionLang
  80. DaniellaFa
  81. DaniMatter
  82. DavidaBeit
  83. Dean10N752
  84. DebbraSliv
  85. DelilaChew
  86. DelilaHed9
  87. DellKlein
  88. Dena88S059
  89. DeonTrivet
  90. DesmondEld
  91. DesmondTho
  92. DomingoMcG
  93. DominiqueM
  94. DominiqueW
  95. DrusillaBo
  96. Eartha5234
  97. EarthaPina
  98. EbonyCaffy
  99. EdgardoGui
  100. EdisonJeff
  101. EdnaBorows
  102. EdnaY0176
  103. ElaineBram
  104. EldonList7
  105. EleanorCar
  106. ElizbethHa
  107. ElkeSmoot
  108. EllenWilli
  109. EllisSchub
  110. EloyLeyva1
  111. EltonFetty
  112. EmmaDoran6
  113. Esteban71U
  114. EstebanSte
  115. EthanDenie
  116. EugenioQgi
  117. EusebiaFul
  118. EveCoon577
  119. EveGuido1
  120. Ezra77H720
  121. FelipaWarf
  122. FerminBfy3
  123. FerneMcKen
  124. FidelCresp
  125. FilomenaW9
  126. FloraSheah
  127. Florence08
  128. FrancesOdd
  129. FranceU905
  130. FranciscoS
  131. FrancisPlf
  132. FrankieCar
  133. FreddyOram
  134. FredSpradl
  135. GabrielaDo
  136. GabriellaA
  137. GavinGsell
  138. Gió Bụi
  139. Gia3932608
  140. GlenWeed00
  141. GlenWicken
  142. GlorySqi11
  143. Graciela08
  144. GTDLeopold
  145. GuadalupeC
  146. GustavoG11
  147. hồng vy
  148. HaiJonatha
  149. Hallie9032
  150. HassieLza
  151. HeathEarly
  152. HeleneKins
  153. HershelMau
  154. Hudson2933
  155. IEJDebbra
  156. IMCJune52
  157. InaCisco4
  158. InezNakamu
  159. IngeborgDa
  160. IonaEwan97
  161. IrmaRhyne2
  162. IslaLining
  163. IsmaelMcDa
  164. IvorySbm07
  165. JacelynX37
  166. JadeLoxton
  167. JaiAugusti
  168. JaimeChris
  169. JanSzv1405
  170. JasonDale6
  171. JasonElder
  172. Jasper0105
  173. JayBueche5
  174. JeanettAlm
  175. JeanM6500
  176. JeanneRick
  177. JeannetteV
  178. JefferyCha
  179. JennaLevvy
  180. JennieR89
  181. JestineK72
  182. JesusLaroc
  183. JewellRmo
  184. JGVDorthy
  185. JICDewey36
  186. JinaMakin9
  187. JNRAlina46
  188. JodiColebe
  189. JoeannLind
  190. JohannaWil
  191. JohnetteFu
  192. JonellePid
  193. JoniRouse
  194. Jorg06F34
  195. JosefBurne
  196. JoyceWilfr
  197. JSYRiley94
  198. JuanSalvad
  199. Judy88Z239
  200. JulioPorte
  201. JustinaRuf
  202. JXYNell147
  203. Kaitlyn604
  204. KaitlynShi
  205. Kala006617
  206. KandiM000
  207. KarenBatty
  208. KarenOrth5
  209. KatherinaM
  210. Kathi5711
  211. KathleenCa
  212. KatieKearn
  213. KentLardne
  214. KentRobers
  215. KimberleyQ
  216. KirbyElizo
  217. KirkOquinn
  218. KishaBrien
  219. KlaraAvalo
  220. KlausRyder
  221. KobyArmit1
  222. KobyBoshea
  223. KourtneyCa
  224. KrisFreame
  225. KristianLo
  226. KristieBuc
  227. KristieFan
  228. KurtisBenj
  229. KurtN7574
  230. KXVWilton
  231. Lê Đức Mẫn
  232. LacyHogben
  233. LadonnaDea
  234. LadonnaFau
  235. LaraHyc969
  236. Latonya80H
  237. LaunaKilbu
  238. LaurelBegi
  239. LaurelBurr
  240. LaureneCom
  241. LaurindaCh
  242. LavadaGran
  243. LavonneDum
  244. LBIStacey5
  245. Leanna94H4
  246. LeanneChut
  247. LeannePak
  248. LeanneSilv
  249. LeesaSheff
  250. LeilaIrela
  251. LemuelLip5
  252. LeonidaLwd
  253. LeonoraWei
  254. LethaSanti
  255. LewisFrawl
  256. LinaBanvar
  257. LindaKjj14
  258. Lindsey220
  259. Linette86P
  260. linneomklaulkl
  261. LinnieBirt
  262. LinoGuarda
  263. LinoMora4
  264. LinwoodSod
  265. LisaFarnha
  266. LoriConcep
  267. LornaGilre
  268. LorrineSpe
  269. LouieMoats
  270. LourdesTho
  271. LucianaBai
  272. LudieBurho
  273. LukasDeari
  274. LupeSons4
  275. LupitaAmie
  276. LydiaCowle
  277. Lynell61Z
  278. MadeleineN
  279. MadgeFwl69
  280. MadgeTom79
  281. Makayla094
  282. MandyButte
  283. ManuelaLow
  284. MarcelinoK
  285. MarcellaKi
  286. MarcusBurc
  287. MargoHavel
  288. MargoStein
  289. MarianneAu
  290. MaricelaHo
  291. MarioLucie
  292. MarionHutc
  293. MaritzaDom
  294. MaritzaPar
  295. MarjorieDe
  296. MarlaFabel
  297. MaximoDani
  298. MaximoDunn
  299. MaybelleRa
  300. MaynardFue
  301. MaynardIgo
  302. MeaganStel
  303. MelbaFreun
  304. MelinaAbdu
  305. MelisaBraz
  306. MeredithWo
  307. MeridithMu
  308. MerriLopez
  309. MichaelaPa
  310. Michal1424
  311. MichealHam
  312. Michele96G
  313. MicheleEdd
  314. MichellFal
  315. MikkiWyant
  316. MiltonLabi
  317. minhland2345
  318. MitchellBr
  319. MitchellRc
  320. MoisesBabi
  321. Mona38C601
  322. MonroePlum
  323. MoraOFlynn
  324. MRBWilda9
  325. Myrna3236
  326. NamFairchi
  327. NealFinley
  328. NealHain58
  329. NelleAtkin
  330. NelsonWhea
  331. NganBlamey4891
  332. NganRech62
  333. NikiBeasle
  334. Nila84V26
  335. NilaSpina
  336. NobleYud55
  337. NoellaSpra
  338. NoemiGarri
  339. NolaGreenl
  340. Nolan13W89
  341. NumbersFri
  342. Olga09D84
  343. OttoGarica
  344. Pablo19888
  345. PamelaMcPe
  346. PearlBolde
  347. PearlineMc
  348. PedroMonzo
  349. PenneyPear
  350. PenneyPete
  351. PerryOdell
  352. PeteRamer0
  353. PeterBeadl
  354. PeterKeati
  355. PilarLangr
  356. PiperBrade
  357. PoppyHarte
  358. PrinceOroz
  359. PrinceRams
  360. PUOFidelia
  361. QLZKaren06
  362. QuentinMat
  363. QZMMavis21
  364. RamonGuera
  365. RandallMar
  366. RandalPrid
  367. Rayford621
  368. RayfordFer
  369. RAZElwood
  370. ReaganWadd
  371. RedaD18021
  372. RefugioOut
  373. ReinaMehaf
  374. ReneDelanc
  375. RethaGass
  376. ReubenPlai
  377. ReubenWhit
  378. RickDunhil
  379. RMPOsvaldo
  380. robinduatinxxx
  381. RochellQ03
  382. RockyDevin
  383. RosalindaY
  384. RosalynNan
  385. RoseannaGo
  386. RosemarieT
  387. RosettaHar
  388. RosettaMcG
  389. RosieWager
  390. RositaTala
  391. RoyceDurbi
  392. Russell288
  393. RXCKeenan2
  394. RyderBrend
  395. SabrinaCar
  396. SadyeSeitz
  397. Sallie1365
  398. SamaraTeno
  399. SamualWilk
  400. SandraD864
  401. SanfordKit
  402. SantoProvo
  403. SelenaSumm
  404. Selina86G1
  405. ShanaFlore
  406. ShanelAvg
  407. ShantaeSis
  408. SharonVerb
  409. ShaylaSala
  410. Shela69253
  411. ShelaBryan
  412. ShellieWhi
  413. SherleneKu
  414. ShermanPad
  415. SherrillLi
  416. SherrillVo
  417. Shiela73D
  418. SilkeManif
  419. SNHKatheri
  420. SolomonFar
  421. SonGoode14
  422. SoniaHeydo
  423. SonjaStube
  424. SophieBran
  425. StacieNerl
  426. StarlaPall
  427. StepanieHa
  428. StephenMon
  429. SteveZales
  430. StevieCand
  431. TamelaFeue
  432. Tayla3551
  433. TaylahFarr
  434. TeganFtb1
  435. Theodore07
  436. ThereseBea
  437. ThereseLio
  438. TheronBair
  439. thtoprtnor
  440. TiffinyDes
  441. TobyXay884
  442. TomMcMulla
  443. TommieLoya
  444. TonjaIacov
  445. Tony985426
  446. TonyaPham
  447. TorriKempt
  448. ToryTruman
  449. TRẦN THỊ THANH LIÊM
  450. TrinidadRo
  451. TroyMpp48
  452. TroyVitale
  453. TyreeFlynn
  454. TysonNevil
  455. UteMoyniha
  456. ValenciaSi
  457. ValerieQue
  458. Van408313
  459. Vance9012
  460. VaniaBurge
  461. vanminhland87
  462. Velva70J6
  463. VeroniqueL
  464. VilmaMadri
  465. VincentOtt
  466. VirgieKrug
  467. VirgilioGi
  468. VirginiaO3
  469. WardCate6
  470. WilburSimon551
  471. WilheminaB
  472. WillisLofl
  473. XWKLorri48
  474. YDVLindsay
  475. YoungWoodruff
  476. YTRWilhemi
  477. YZITraci63
  478. Zelma84N2

  Thống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi HữuThống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

  Chủ đề
  5.914
  Bài gửi
  239.597
  Thành viên
  1.178

  Chào mừng bạn Hoàng Kim Anh mới gia nhập diễn đàn .

  Blogs
  147
  Entries
  3.601
  Trong ngày
  1

  Bài Blog Entry sau cùng, Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái gửi bởi NGUYỄN VĂN THÁI

  Hình chỉ dẫnHình chỉ dẫn

  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là liên kết
  Diễn đàn là liên kết