• Mới nhất
 • Hot nhất
 • Xem nhiều nhất
hoanggiao   TỨ TUYỆT HOA LƯU
hoanggiao   đường luật_hg
vancali96   Thơ Như Quỳnh
Huy Thanh   Thơ Đường - Huy Thanh
Huy Thanh   Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm VẮNG của tác giả Lê Thu Trang
buixuanphuong09   Gánh đường thùng kính mời
buixuanphuong09   Học nấu đường tinh
Ngan Hoa   Thơ Đường luật- Ngàn Hoa
Trần Thị Lợi   Trang thơ Lệ Hà
Trần Thị Lợi   Trang Thơ Trần Thị Lợi
Lệ Hà   Thơ Mạnh Kỷ
Lệ Hà   Thơ ĐL Lệ Hà
lyquangchinh   Mật khúc
Bùi Bắc Hợp   Trang Thơ Bùi Bắc Hợp
buixuanphuong09   BỘ SƯU TẬP CÔN TRÙNG
lethutrang   Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh
nhuquynh   Trang thơ HỒNG THOẠI
Huy Thanh   Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II
Huy Thanh   Đường luật_Kiền Đức
Nguyễn Ích Thông   THƠ NGUYỄN ÍCH THÔNG

Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu.

 • News & Announcements


   1. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 78
    • Bài gửi: 638

    Bài cuối:

    Cá nhân
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 26
    • Bài gửi: 605

    Bài cuối:

    Cá nhân
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 2.089

    Bài cuối:

    Cá nhân
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 44
    • Bài gửi: 355
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 181
    • Bài gửi: 3.640
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 38
    • Bài gửi: 1.160
   7. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 152
    • Bài gửi: 526
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 1
  1. ¸.·*๑۩۞۩๑_ THI ĐÀN _๑۩۞۩๑*·.¸ Bài cuối

   Góc Xướng - Họa

   1. Thơ Sáng tác

    (5 Đang xem)

    Bao gồm mọi thể loại

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 509
    • Bài gửi: 74.486
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 188
    • Bài gửi: 65.481
   3. Chỉ ĐHV phụ trách mới có quyền giới thiệu bài Xướng.

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 283
    • Bài gửi: 4.272
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 73
    • Bài gửi: 14.789
   5. Điều hành bởi:

    1. Dạ Cổ Hoài Lang

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 83
    • Bài gửi: 22.411
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 174
   7. Từ nguyên bản tiếng nước ngoài

    Điều hành bởi:

    1. TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Diễn đàn con:

    1. Anh văn
    2. Trung văn

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 78
    • Bài gửi: 443
   8. Thơ Sưu tầm

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 134
    • Bài gửi: 2.253
   9. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 63
    • Bài gửi: 1.195
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 133
    • Bài gửi: 802
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 531
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà
    2. Nắng Xuân

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 73
    • Bài gửi: 172
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 16
    • Bài gửi: 38
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 70
    • Bài gửi: 254
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 7
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 20
    • Bài gửi: 81
   2. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 22
    • Bài gửi: 98
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 13
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 37
    • Bài gửi: 928
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 56
    • Bài gửi: 429
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 51
    • Bài gửi: 100
   2. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI
    2. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 60
    • Bài gửi: 586
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 223
   1. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 450
   2. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 19
    • Bài gửi: 222
   3. Tranh ảnh sưu tầm

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 163
    • Bài gửi: 7.870
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 15
    • Bài gửi: 152
   2. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 2
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 6
    • Bài gửi: 449
   4. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 577
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 52
    • Bài gửi: 196
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 1.159
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 74
    • Bài gửi: 2.831
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 98
    • Bài gửi: 1.146
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 188
    • Bài gửi: 1.566
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 444
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 36
    • Bài gửi: 89
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 191
    • Bài gửi: 809
   4. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 82
    • Bài gửi: 288
   5. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 176
    • Bài gửi: 470
   6. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 205
    • Bài gửi: 449
   7. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 86
    • Bài gửi: 278
   1. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 49
    • Bài gửi: 88
   2. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 175
    • Bài gửi: 295
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 111
    • Bài gửi: 289
   4. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 100
   5. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 117
    • Bài gửi: 657
   6. CHÚ Ý - Quảng cáo phải đúng nơi - Spam bài bị ban nick

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 9
   7. Những bài viết sai chủ đề, phạm quy sẽ bị chuyển vào đây

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 2

  TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN

  Số người đang xemSố người đang xem

  Hiện có 52 người đang xem. 1 thành viên và 51 khách

  Kỷ lục: 824 người đã ghé thăm, ngày 04-02-2015 lúc 01:47 PM.

  1. thtoprtnor

  View Online MembersNhững thành viên đã ghé thăm diễn đàn hôm nay: 179

  Những thành viên ghé thăm nhiều nhất trong 1 ngày là 936, 25-12-2014

  1. AdalbertoL
  2. adayroivn345
  3. AdrianCull
  4. AlishaNeuh
  5. Allysonornar
  6. AlphonsoBi
  7. AntjeElmer
  8. ĐOainguyennt
  9. ArletteDes
  10. athena456
  11. AurelioHyett
  12. Badboyxyz123
  13. baotripccc
  14. BonnieBoucicault
  15. BoydYagan8
  16. BradMpl8129
  17. BroderickHargis
  18. buixuanphuong09
  19. công văn dị
  20. CarlPuckett877
  21. CaryWelsh7
  22. CecileHvn6207
  23. chiendich112107
  24. chiendich132017
  25. chiendich82107
  26. ChiHailes9204973
  27. chimto2
  28. ChristalSt
  29. CleoMoser072
  30. Colin47D023422
  31. CollinDorron6
  32. DaleneMcKay8
  33. dangtan291990
  34. DarcyScroggins
  35. DawnV37716472
  36. Dương Đoàn Trọng
  37. Dklebzng291
  38. donbaclieu
  39. DorethaLemann1
  40. duyanh92
  41. duykhanh36
  42. DVRCarissa
  43. EduardoIgnacio
  44. elylavitewhite
  45. EthelBarger6
  46. Everest09
  47. FayEsj7514
  48. fiohuang30
  49. FlorianNsq
  50. FTORudy971
  51. FuebyLyncbeef
  52. GeorgePett
  53. Gió Bụi
  54. GinoButz066
  55. Gladis5828
  56. goglobalgroup09
  57. GrazynaVesely7
  58. HỒNG THOẠI
  59. haanh08
  60. HarrietKeefe65
  61. hatansjou
  62. HaThuy
  63. hig2017
  64. Himalaya1990
  65. hoanggiao
  66. hplusvn3
  67. Huy Thanh
  68. huyba
  69. IanRentoul
  70. IndianaDowns4
  71. IngeborgTijerina
  72. inquangminh2205
  73. JamilaGras
  74. JannetteTu
  75. jhkhikghky
  76. JuliusMayn
  77. kangchenjunga
  78. Kari92D808396
  79. Kathi7483
  80. KenDonahoe
  81. KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
  82. KieraRomilly
  83. kinhtegec
  84. KiraLitchf
  85. Kristy18E56804
  86. Lệ Hà
  87. Lê Đức Mẫn
  88. Lê Hải Châu
  89. Lacey647962895
  90. LachlanNaquin10
  91. Lam Y
  92. Lan PhươngKTV
  93. Le Hoai Phuong
  94. lephuc01
  95. lethanhson
  96. LeviGersten86
  97. Linh Chi
  98. linneomklaulkl
  99. LoriArregu
  100. Luis88Q906
  101. lyquangchinh
  102. Maddison7256
  103. maimo
  104. manhky
  105. manviolsmrossm
  106. MarilynnCollocot
  107. MarinaTopp028
  108. MaryellenHartiga
  109. mattroi2017
  110. MaureenFim
  111. mebop6789
  112. MicaelaE22
  113. Michaela70
  114. Minh Đức
  115. minhland2345
  116. MoniqueGyles8
  117. mpanhdao
  118. namnguyen1894dc
  119. NellRoyste
  120. Ngan Hoa
  121. Nguyễn Ích Thông
  122. Nguyễn Thị Huề
  123. NGUYỄN VĂN THÁI
  124. nguyenviet12385
  125. nguyenxuan
  126. nhunganh20
  127. pdcheart16
  128. PDDJanna97079
  129. PHAN THỊ THANH MINH
  130. phanthanhtoai
  131. PHẠM MINH KHÔI
  132. PHUONG VU
  133. Quang Chính
  134. quephuongptq1987
  135. RAPCoral39281034
  136. RenaldoArk
  137. RFreehill
  138. RheaJxa331283
  139. RollandTob
  140. RosalinePe
  141. SangKindle
  142. ScottToore
  143. ShaynaWarman
  144. SherleneDe
  145. sieuthianvt1
  146. soclo132
  147. songlena
  148. songmackenzie
  149. songparana
  150. srobbasrva
  151. TaraMcVey2
  152. tathaotb
  153. Thanh Nguyệt
  154. thanhly54a3
  155. thanhly54a5
  156. thjgfdjy5
  157. thtoprtnor
  158. thylan
  159. TracieOcampo409
  160. tranlap235
  161. Trần Như Chuyên
  162. Trần Thị Lợi
  163. TRẦN THỊ THANH LIÊM
  164. trdantuong
  165. TrudyAndrews905
  166. TruongVu
  167. tuananh212
  168. UtaSyme29
  169. vancali96
  170. vanphongfptnv6
  171. Võ Toán
  172. VerleneKethel51
  173. VirginiaAx
  174. vshmuon19
  175. WilsonBarr22775
  176. YUYSadye12197

  Chúc mừng sinh nhậtChúc mừng sinh nhật

  1. Đoàn Hồng Kiên ‎(39)
  2. bienxanhs_89 ‎(28)

  Thống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi HữuThống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

  Chủ đề
  5.561
  Bài gửi
  225.812
  Thành viên
  1.158

  Chào mừng bạn Võ Toán mới gia nhập diễn đàn .

  Blogs
  140
  Entries
  3.427
  Trong ngày
  2

  Bài Blog Entry sau cùng, Thơ Đường - Huy Thanh gửi bởi Huy Thanh

  Hình chỉ dẫnHình chỉ dẫn

  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là liên kết
  Diễn đàn là liên kết