• Mới nhất
 • Hot nhất
 • Xem nhiều nhất
hoanggiao   Học nấu đường tinh
manhky   Trang thơ Huy Thanh
VŨ ĐẮC TRUNG KỲ   Thơ Đường luật - Vũ Đắc Trung Kỳ
manhky   Thơ ĐL Mạnh Kỷ
HỒNG THOẠI   Thơ Đường _ Hồng Vy
HỒNG THOẠI   Trang thơ HỒNG THOẠI
Tran Xuan Sinh   Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh
Tran Xuan Sinh   Gánh đường thùng kính mời
Tran Xuan Sinh   Trang Thơ Ksor - Lạc Bước.
TruongVu   Trang thơ TruongVu
hoanggiao   Đường luật - Hoàng Giao
Huy Thanh   TỨ TUYỆT BXP
Huy Thanh   Tho Tran Xuan Sinh
buixuanphuong09   HOA GIEO TỨ TUYỆT
nguyenxuan   Thơ Đường luật Nguyên Xuân
buixuanphuong09   Trang thơ Bùi Xuân Phượng
thugiangvu   Cố hương
buixuanphuong09   Huong xua
thugiangvu   Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái
Gió Bụi   Gió Bụi - Đường Luật

Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu.

 • News & Announcements


   1. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 80
    • Bài gửi: 672

    Bài cuối:

    Cá nhân
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 26
    • Bài gửi: 606

    Bài cuối:

    Cá nhân
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 2.191

    Bài cuối:

    Cá nhân
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 48
    • Bài gửi: 415
   5. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 216
    • Bài gửi: 4.307
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 39
    • Bài gửi: 1.190
   7. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 156
    • Bài gửi: 538
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 1
  1. ¸.·*๑۩۞۩๑_ THI ĐÀN _๑۩۞۩๑*·.¸ Bài cuối

   Góc Xướng - Họa

   1. Thơ Sáng tác

    (2 Đang xem)

    Bao gồm mọi thể loại

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 534
    • Bài gửi: 77.608
   2. Chỉ ĐHV phụ trách mới có quyền giới thiệu bài Xướng.

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 303
    • Bài gửi: 4.645
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 84
    • Bài gửi: 15.565
   4. Thơ Vui

    (2 Đang xem)

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 84
    • Bài gửi: 22.671
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 174
   6. Trang Thơ dịch

    (1 Đang xem)

    Từ nguyên bản tiếng nước ngoài

    Điều hành bởi:

    1. TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Diễn đàn con:

    1. Anh văn
    2. Trung văn

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 83
    • Bài gửi: 467
   7. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 138
    • Bài gửi: 2.262
   8. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 64
    • Bài gửi: 1.200
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 133
    • Bài gửi: 804
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 531
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà
    2. Nắng Xuân

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 177
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 17
    • Bài gửi: 39
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 70
    • Bài gửi: 261
   4. Mỹ thuật

    (1 Đang xem)

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 7
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 20
    • Bài gửi: 81
   2. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 23
    • Bài gửi: 100
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 13
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 38
    • Bài gửi: 931
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 56
    • Bài gửi: 429
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 53
    • Bài gửi: 106
   2. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI
    2. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 60
    • Bài gửi: 589
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 223
   1. Tranh Thơ Thi Hữu

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 66
    • Bài gửi: 502
   2. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 22
    • Bài gửi: 230
   3. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 169
    • Bài gửi: 7.879
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 255
   2. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 2
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 6
    • Bài gửi: 467
   4. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 600
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 75
    • Bài gửi: 413
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 32
    • Bài gửi: 1.176
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 2.837
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 102
    • Bài gửi: 1.166
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 190
    • Bài gửi: 1.572
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 445
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 40
    • Bài gửi: 102
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 193
    • Bài gửi: 812
   4. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 84
    • Bài gửi: 298
   5. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 181
    • Bài gửi: 477
   6. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 207
    • Bài gửi: 451
   7. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 87
    • Bài gửi: 279
   1. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 50
    • Bài gửi: 89
   2. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 187
    • Bài gửi: 319
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 112
    • Bài gửi: 291
   4. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 104
   5. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 120
    • Bài gửi: 662
   6. CHÚ Ý - Quảng cáo phải đúng nơi - Spam bài bị ban nick

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 9
   7. Những bài viết sai chủ đề, phạm quy sẽ bị chuyển vào đây

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 42

  TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN

  Số người đang xemSố người đang xem

  Hiện có 61 người đang xem. 3 thành viên và 58 khách

  Kỷ lục: 824 người đã ghé thăm, ngày 04-02-2015 lúc 02:47 PM.

  1. hồng vy
  2. hoanggiao
  3. thtoprtnor

  View Online MembersNhững thành viên đã ghé thăm diễn đàn hôm nay: 274

  Những thành viên ghé thăm nhiều nhất trong 1 ngày là 1.002, 22-10-2017

  1. abcpoi210
  2. AbigailWyg
  3. AEWLaurind
  4. AhmedPeter
  5. AidaDis37
  6. Alba876623
  7. AllieFantin
  8. AlphonsBritton
  9. AlyceFello
  10. AnaPinto04
  11. AndrewChamplin6
  12. AngelineMcLamb9
  13. ArlieBermingham
  14. AshtonLod2
  15. AVMCindiqlvzc
  16. babulotte
  17. BarryFbhpdciwjmq
  18. BeatrizCas
  19. BerenicKuehner
  20. BernadineWisdom
  21. BFCWinston
  22. BlondellMendenha
  23. bobolotte
  24. boss_sgu
  25. BPPErnesti
  26. BradforUIJU
  27. BridgetE58
  28. BrittnyHutchison
  29. BrittnyPNB
  30. BryceKintore
  31. bubalotte
  32. buixuanphuong09
  33. CarmenK13fropdtv
  34. Casimira1833
  35. CatheriMacFarlan
  36. Chandra7976
  37. ChasPalma45
  38. ChauPatino
  39. ChelseyS54
  40. ChristaXwf
  41. ClariceArnot
  42. ClariceTidwell
  43. ClaudiaCary
  44. ColinMarch
  45. ConsuelZjl
  46. CoraBroinowski
  47. CorinneAip
  48. CristineHudak84
  49. DanieleFaith
  50. dannguyen123
  51. DavisDreher
  52. DeanneFinnerty
  53. diogini
  54. DominikNaz
  55. DorrisTrumbo7
  56. DortheaCBX
  57. dungbvtima
  58. DustinYil5397
  59. EarthaLUJxmot
  60. EdithShule
  61. EdwardoP40
  62. EFFLeon22
  63. EpifaniaFairclot
  64. EsperanFlood
  65. EssieArchdall
  66. EssieLysag
  67. ETONatelawhbogkg
  68. EusebiaSutton
  69. EverettMontagu
  70. FabianMedford
  71. FannieJoske
  72. FawnTuo829
  73. FelipaWeir
  74. FelixQllpeawxpw
  75. FilomenaSirmans
  76. FlorrieHale
  77. FlossieCherry
  78. Flynn9454rqj
  79. FuebyLyncbeef
  80. GalenFrisby75
  81. GermanIbjjqi
  82. Gió Bụi
  83. gonkill123
  84. GQHLindact
  85. GRRArcherlcovbou
  86. HỒNG THOẠI
  87. hồng vy
  88. haanhtyty123
  89. HarryHollar
  90. HeathMcAlister
  91. HelenaV48hante
  92. HellenSpring13
  93. hiennguyenpt1199
  94. hiepgalup10
  95. Hilton3621
  96. hoanggiao
  97. HollieHoutman09
  98. HoracioMeans
  99. HoracioVanRaalte
  100. Huy Thanh
  101. huyba
  102. huynhthienlam1231
  103. HyeReinkenvk
  104. IngridCooley
  105. IrisDeSalis
  106. JakeNettle
  107. JaniePHWZoqykqj
  108. JannDisher
  109. JarrodMMAY
  110. JefferySalier
  111. Jerilyn2587
  112. JeseniaRex
  113. JinaSpragg
  114. Johnson5738
  115. JPWShaunte
  116. JucaDias79
  117. KandiMorehouse
  118. KandiMorey04
  119. KarineCardwell
  120. KazukoDicks3
  121. KeenanRoys
  122. khanh2511
  123. killua1303
  124. kinhtegec
  125. KirbyCalde
  126. KlaraKroeger
  127. KlaraMILCzic
  128. KristyHake
  129. Lữ Khách
  130. Lacy84Kzux
  131. LacyHandylblsb
  132. LakeishHernandez
  133. lanp87030
  134. LaraFurnell
  135. LarhondaGriggs0
  136. LatiaMcInnes
  137. LatoshaMendenhal
  138. LavadaLayman
  139. LaylaDesai
  140. LeannaJPGbw
  141. lehaihung
  142. lehoang9999
  143. LeighBrookfield
  144. LeilaniSterling
  145. LelandMansergh
  146. LeonardSUT
  147. LeoraVZEtmjgxark
  148. lilchic1303
  149. Lincoln76L
  150. linhlinh7885
  151. linneomklaulkl
  152. LloydCutla
  153. LorenaVian
  154. LornaTeakle
  155. LouveniaFdt
  156. LucianaVOCQ
  157. LucieFouts
  158. LydaPayton
  159. maihuong122014
  160. Mandy21P955317
  161. manhky
  162. MarinaBeattie
  163. MariOliver
  164. MarisaNoonan
  165. MarshalEsmond
  166. MarshaNewquist
  167. Martha4151
  168. mathotvnn
  169. Melaine42C
  170. MereditBachman
  171. MichaelWhitlam
  172. Minh Đức
  173. monday1116
  174. MTLNorbert
  175. MuhammaSaavedra
  176. MurielSchu
  177. MXPScotty86
  178. NamYPAUswzw
  179. NapoleoBorn
  180. NapoleoClements
  181. Nereida9672
  182. NevaWFDLuq
  183. ngoclan99xx
  184. NGUYỄN VĂN THÁI
  185. nguyenxuan
  186. nhatlinh1411
  187. NorinePerron
  188. NROVernell
  189. NZBJocelyn
  190. OJSDougtslqfkqv
  191. OpalFalleni
  192. PasqualPurton
  193. PatF72cvjicjub
  194. PatRUOFyeinqn
  195. PattyWhite
  196. PattyWildkdmflhz
  197. phamthu
  198. phamvan122014
  199. phandiep122014
  200. phuluong97
  201. RalfPlp59
  202. Ramiro79X69492
  203. RCGMarylin
  204. RethaFranz
  205. ReynaldoSc
  206. RobDunlap1
  207. RobertoMcc
  208. robinduatinxxx
  209. RochellHolm
  210. RonnyXDTNct
  211. RosauraBaccarini
  212. RoslynHakala
  213. Russell05K
  214. SamHandfield
  215. SamuelTheriault
  216. seq21017
  217. SFMHubertose
  218. Shantell36G
  219. ShelleyXSK
  220. ShermanPulleine
  221. SherrieWhaley
  222. Shona736020380
  223. Son2725fasayi
  224. srobbasrva
  225. StarNMCpatvw
  226. TamaraQ59s
  227. tanphatcan88
  228. TaylahBuvelot
  229. TedPercywf
  230. tencuaban102
  231. tentruycap2017
  232. TeraChapasl
  233. TerraCashvxqozzx
  234. thanhtam04
  235. thegioidulich888
  236. thepnhaviet132
  237. thtoprtnor
  238. thugiangvu
  239. thutrangle3008
  240. thuts
  241. thylan
  242. Tiểu Nhã Đình
  243. TomokoBowling
  244. TomokoLipscomb
  245. Tran Xuan Sinh
  246. TRẦN THỊ THANH LIÊM
  247. TruongVu
  248. tuananh212
  249. tuyenahihi123
  250. UKWWilford
  251. VŨ ĐẮC TRUNG KỲ
  252. vancali96
  253. vanminhland87
  254. Vernell8610
  255. VickyLarue
  256. VietLoi27
  257. vietphapcompany
  258. vietwomen888
  259. Vincent0022
  260. VirgiliAbdullah
  261. visavietnam6
  262. VKSDemi30493021
  263. VonnieEyre
  264. WesleyAldridge5
  265. WesleyCraig
  266. WilbertCockram
  267. WileyStead
  268. Wilson43Krg
  269. xuantruong91
  270. YLPLashawn
  271. you-cr-112
  272. ZacharyKoontz

  Thống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi HữuThống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

  Chủ đề
  5.889
  Bài gửi
  238.705
  Thành viên
  1.178

  Chào mừng bạn Hoàng Kim Anh mới gia nhập diễn đàn .

  Blogs
  147
  Entries
  3.594
  Trong ngày
  0

  Bài Blog Entry sau cùng, Trang thơ Huy Thanh gửi bởi Huy Thanh

  Hình chỉ dẫnHình chỉ dẫn

  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là liên kết
  Diễn đàn là liên kết